Tổng Hợp

Mã Zipcode Tiền Giang – Mã bưu điện Tiền Giang mới nhất

Mã bưu điện Tiền Giang mới nhất

Tiền Giang là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện Tiền Giang 84000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Tiền Giang gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Tiền Giang có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

This post: Mã Zipcode Tiền Giang – Mã bưu điện Tiền Giang mới nhất

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Tiền Giang là 84000 (Mã Zipcode Tiền Giang)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Tiền Giang mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Tiền Giang 84000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 84001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 84002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 84003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 84004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 84005
7 Đảng ủy khối cơ quan 84009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 84010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 84011
10 Báo Ấp Bắc 84016
11 Hội đồng nhân dân 84021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 84030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 84035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 84036
15 Kiểm toán nhà nước tại khu vực IX 84037
16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 84040
17 Sở Công Thương 84041
18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 84042
19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 84043
20 Sở Ngoại vụ 84044
21 Sở Tài chính 84045
22 Sở Thông tin và Truyền thông 84046
23 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 84047
24 Công an tỉnh 84049
25 Sở Nội vụ 84051
26 Sở Tư pháp 84052
27 Sở Giáo dục và Đào tạo 84053
28 Sở Giao thông vận tải 84054
29 Sở Khoa học và Công nghệ 84055
30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 84056
31 Sở Tài nguyên và Môi trường 84057
32 Sở Xây dựng 84058
33 Sở Y tế 84060
34 Bộ chỉ huy Quân sự 84061
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 84063
36 Thanh tra tỉnh 84064
37 Trường chính trị tỉnh 84065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 84066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 84067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 84070
41 Cục Thuế 84078
42 Chi cục Hải quan 84079
43 Cục Thống kê 84080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 84081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 84085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 84086
47 Hội Văn học nghệ thuật 84087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 84088
49 Hội Nông dân tỉnh 84089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 84090
51 Tỉnh Đoàn 84091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 84092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 84093

THÀNH PHỐ MỸ THO

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Mỹ Tho 84100
2 Thành ủy 84101
3 Hội đồng nhân dân 84102
4 Ủy ban nhân dân 84103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84104
6 Phường 7 84106
7 Phường 3 84107
8 Phường 2 84108
9 Phường 8 84109
10 Phường 9 84110
11 Xã Tân Mỹ Chánh 84111
12 Xã Mỹ Phong 84112
13 Xã Đạo Thạnh 84113
14 Phường 4 84114
15 Phường 5 84115
16 Phường 10 84116
17 Xã Phước Thạnh 84117
18 Xã Trung An 84118
19 Phường 6 84119
20 Phường 1 84120
21 Phường Tân Long 84121
22 Xã Thới Sơn 84122
23 Bưu Cục Phát Mỹ Tho 84150
24 Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 84151
25 Bưu Cục Mỹ Tho 2 84152
26 Bưu Cục Tân Mỹ Chánh 84153
27 Bưu Cục Yersin 84154
28 Bưu Cục Trung Lương 84155
29 Bưu Cục Bình Đức 84156
30 Bưu Cục Hệ 1 Tiền Giang 84199

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Phú Đông 84200
2 Huyện ủy 84201
3 Hội đồng nhân dân 84202
4 Ủy ban nhân dân 84203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84204
6 Xã Phú Thạnh 84206
7 Xã Phú Đông 84207
8 Xã Phú Tân 84208
9 Xã Tân Phú 84209
10 Xã Tân Thới 84210
11 Xã Tân Thạnh 84211
12 Bưu Cục Phát Tân Phú Đông 84250
13 Bưu Cục Phú Thạnh 84251
14 Bưu Cục Phú Đông 84252
15 Bưu Cục Tân Phú 84253
3

THỊ Xã GÒ CÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Gò Công 84300
2 Thị ủy 84301
3 Hội đồng nhân dân 84302
4 Ủy ban nhân dân 84303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84304
6 Phường 2 84306
7 Phường 3 84307
8 Xã Long Thuận 84308
9 Xã Long Hưng 84309
10 Xã Tân Trung 84310
11 Xã Bình Đông 84311
12 Xã Bình Xuân 84312
13 Xã Long Chánh 84313
14 Phường 4 84314
15 Phường 1 84315
16 Phường 5 84316
17 Xã Long Hòa 84317
18 Bưu Cục Phát Gò Công 84325
4

HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gò Công Đông 84350
2 Huyện ủy 84351
3 Hội đồng nhân dân 84352
4 Ủy ban nhân dân 84353
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84354
6 Thị trấn Tân Hòa 84356
7 Xã Tăng Hoà 84357
8 Xã Tân Thành 84358
9 Xã Tân Điền 84359
10 Thị trấn Vàm Láng 84360
11 Xã Kiểng Phước 84361
12 Xã Gia Thuận 84362
13 Xã Tân Phước 84363
14 Xã Tân Tây 84364
15 Xã Tân Đông 84365
16 Xã Bình Ân 84366
17 Xã Bình Nghị 84367
18 Xã Phước Trung 84368
19 Bưu Cục Phát Gò Công Đông 84375
20 Bưu Cục Tân Thành 84376
21 Bưu Cục Tân Tây 84377
22 Bưu Cục Vàm Láng 84378

HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gò Công Tây 84400
2 Huyện ủy 84401
3 Hội đồng nhân dân 84402
4 Ủy ban nhân dân 84403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84404
6 Thị trấn Vĩnh Bình 84406
7 Xã Thạnh Trị 84407
8 Xã Yên Luông 84408
9 Xã Thành Công 84409
10 Xã Bình Phú 84410
11 Xã Đồng Sơn 84411
12 Xã Bình Nhì 84412
13 Xã Đồng Thạnh 84413
14 Xã Thạnh Nhựt 84414
15 Xã Vĩnh Hựu 84415
16 Xã Long Vĩnh 84416
17 Xã Long Bình 84417
18 Xã Bình Tân 84418
19 Bưu Cục Phát Gò Công Tây 84450
20 Bưu Cục Đồng Sơn 84451
21 Bưu Cục Long Bình 84452

HUYỆN CHỢ GẠO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chợ Gạo 84500
2 Huyện ủy 84501
3 Hội đồng nhân dân 84502
4 Ủy ban nhân dân 84503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84504
6 Thị trấn Chợ Gạo 84506
7 Xã Bình Phan 84507
8 Xã Bình Phục Nhứt 84508
9 Xã Quơn Long 84509
10 Xã Tân Thuận Bình 84510
11 Xã Long Bình Điền 84511
12 Xã Xuân Đông 84512
13 Xã Hòa Định 84513
14 Xã An Thạnh Thủy 84514
15 Xã Bình Ninh 84515
16 Xã Đăng Hưng Phước 84516
17 Xã Thanh Bình 84517
18 Xã Tân Bình Thạnh 84518
19 Xã Trung Hòa 84519
20 Xã Mỹ Tịnh An 84520
21 Xã Hòa Tịnh 84521
22 Xã Phú Kiết 84522
23 Xã Lương Hòa Lạc 84523
24 Xã Song Bình 84524
25 Bưu Cục Phát Chợ Gạo 84550
26 Bưu Cục Bến Tranh 84551
27 Bưu Cục Thủ Khoa Huân 84552

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 84600
2 Huyện ủy 84601
3 Hội đồng nhân dân 84602
4 Ủy ban nhân dân 84603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84604
6 Thị trấn Tân Hiệp 84606
7 Xã Tân Lý Tây 84607
8 Xã Tân Hương 84608
9 Xã Tân Hội Đông 84609
10 Xã Tân Lý Đông 84610
11 Xã Long An 84611
12 Xã Thân Cửu Nghĩa 84612
13 Xã Tam Hiệp 84613
14 Xã Long Định 84614
15 Xã Nhị Bình 84615
16 Xã Điềm Hy 84616
17 Xã Dưỡng Điềm 84617
18 Xã Hữu Đạo 84618
19 Xã Bình Trưng 84619
20 Xã Đông Hòa 84620
21 Xã Long Hưng 84621
22 Xã Thạnh Phú 84622
23 Xã Bình Đức 84623
24 Xã Song Thuận 84624
25 Xã Vĩnh Kim 84625
26 Xã Bàn Long 84626
27 Xã Kim Sơn 84627
28 Xã Phú Phong 84628
29 Bưu Cục Phát Châu Thành 84650
30 Bưu Cục Dưỡng Điềm 84651
31 Bưu Cục KCN Tân Hương 84652
32 Bưu Cục Long Định 84653
33 Bưu Cục Vĩnh Kim 84654

HUYỆN TÂN PHƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Phước 84700
2 Huyện ủy 84701
3 Hội đồng nhân dân 84702
4 Ủy ban nhân dân 84703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84704
6 Thị trấn Mỹ Phước 84706
7 Xã Phước Lập 84707
8 Xã Tân Lập 1 84708
9 Xã Tân Lập 2 84709
10 Xã Tân Hòa Thành 84710
11 Xã Phú Mỹ 84711
12 Xã Hưng Thạnh 84712
13 Xã Tân Hòa Đông 84713
14 Xã Thạnh Mỹ 84714
15 Xã Thạnh Tân 84715
16 Xã Thạnh Hoà 84716
17 Xã Tân Hòa Tây 84717
18 Xã Mỹ Phước 84718
19 Bưu Cục Phát Tân Phước 84750
20 Bưu Cục Phú Mỹ 84751

HUYỆN CAI LẬY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cai Lậy 84800
2 Huyện ủy 84801
3 Hội đồng nhân dân 84802
4 Ủy ban nhân dân 84803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84804
6 Xã Bình Phú 84806
7 Xã Mỹ Thành Bắc 84807
8 Xã Phú Cường 84808
9 Xã Mỹ Thành Nam 84809
10 Xã Phú Nhuận 84810
11 Xã Thạnh Lộc 84811
12 Xã Cẩm Sơn 84812
13 Xã Phú An 84813
14 Xã Mỹ Long 84814
15 Xã Long Tiên 84815
16 Xã Hiệp Đức 84816
17 Xã Long Trung 84817
18 Xã Hội Xuân 84818
19 Xã Tân Phong 84819
20 Xã Tam Bình 84820
21 Xã Ngũ Hiệp 84821
22 Bưu Cục Phát Cai Lậy 84830
23 Bưu Cục Nhị Quý 84831
24 Bưu Cục Mỹ Phước Tây 84832
25 Bưu Cục Bình Phú 84833
26 Bưu Cục Ba Dừa 84834

THỊ XÃ CAI LẬY

1 Bưu Cục trung tâm thị xã Cai Lậy 84850
2 Thị ủy 84851
3 Hội đồng nhân dân 84852
4 Ủy ban nhân dân 84853
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84854
6 Phường 1 84856
7 Phường 4 84857
8 Phường 3 84858
9 Phường Nhị Mỹ 84859
10 Xã Tân Hội 84860
11 Xã Tân Phú 84861
12 Xã Mỹ Hạnh Đông 84862
13 Xã Mỹ Hạnh Trung 84863
14 Xã Mỹ Phước Tây 84864
15 Xã Tân Bình 84865
16 Phường 2 84866
17 Xã Thanh Hòa 84867
18 Xã Long Khánh 84868
19 Phường 5 84869
20 Xã Phú Quý 84870
21 Xã Nhị Quý 84871
22 Bưu Cục Phát Cai Lậy 84880
23 Bưu Cục Nhị Quý 84881
24 Bưu Cục Mỹ Phước Tây 84882
25 BĐVHX Tân Phú 1 84883

HUYỆN CÁI BÈ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cái Bè 84900
2 Huyện ủy 84901
3 Hội đồng nhân dân 84902
4 Ủy ban nhân dân 84903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 84904
6 Thị trấn Cái Bè 84906
7 Xã Đông Hòa Hiệp 84907
8 Xã An Cư 84908
9 Xã Hậu Thành 84909
10 Xã Hậu Mỹ Phú 84910
11 Xã Mỹ Hội 84911
12 Xã Hậu Mỹ Trinh 84912
13 Xã Hậu Mỹ Bắc A 84913
14 Xã Hậu Mỹ Bắc B 84914
15 Xã Mỹ Trung 84915
16 Xã Mỹ Lợi B 84916
17 Xã Mỹ Tân 84917
18 Xã Thiện Trung 84918
19 Xã Thiện Trí 84919
20 Xã Mỹ Đức Đông 84920
21 Xã Mỹ Đức Tây 84921
22 Xã Mỹ Lợi A 84922
23 Xã An Thái Đông 84923
24 Xã An Thái Trung 84924
25 Xã Tân Hưng 84925
26 Xã Tân Thanh 84926
27 Xã An Hữu 84927
28 Xã Hòa Hưng 84928
29 Xã Mỹ Lương 84929
30 Xã Hòa Khánh 84930
31 Bưu Cục Phát Cái Bè 84950
32 Bưu Cục An Hữu 84951
33 Bưu Cục Hòa Khánh 84952
34 Bưu Cục Mỹ Đức Tây 84953
35 Bưu Cục Thiên Hộ 84954

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Tiền Giang, mã bưu điện tỉnh Tiền Giang mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Tiền Giang mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button