Tổng Hợp

Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

CÔNG TY ………
———
Số: ……./CV-……..

This post: Mẫu công văn đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ Internet

V/v ngừng sử dụng dịch vụ Interner

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

………., ngày ……tháng …….năm ………

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện TP Hà Nội

Tên công ty: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………….. Fax: ………………………

Đại diện: ……………………….. Chức vụ : ……………….

Mã thanh toán: …………………………………………….
Hiện tại Công ty chúng tôi đang sử dụng gói dịch vụ Internet ………………… của Quý Trung tâm đã chạy ổn định, nay chúng tôi muốn ngừng sử dụng các gói dịch vụ Internet đã đăng ký trước đây, bao gồm:

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………
Nay chúng tôi kính mong Quý Trung tâm ngừng cung cấp hai gói cước trên cho chúng tôi kể từ ngày …./…../…….

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button