Tổng Hợp

Mẫu đơn đề nghị rút khỏi hợp tác xã

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị rút khỏi hợp tác xã được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu đơn đề nghị rút khỏi hợp tác xã là mẫu đơn được lập ra để xin được rút khỏi hợp tác xã. Nội dung trong mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do xin rút. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Mẫu đơn đề nghị rút khỏi hợp tác xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——o0o—–

ĐƠN XIN RA HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Hội đồng quản trị HTX ……………….

Tôi tên là:……………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………..

CMND số: ………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Quê quán:……………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………….

Sau thời gian tham gia là thành viên của Hợp tác xã ……………..…………………….., Hội đồng quản trị hợp tác xã đã cung cấp tốt các sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện cho tôi làm ăn có hiệu quả.

Nay tôi đề nghị xin ra khỏi hợp tác xã ……………………………………….

Lý do: Bản thân tôi và gia đình không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

Tôi đề nghị Hội đồng quản trị trả lại phần vốn mà tôi đã góp vào hợp tác xã …………………….. đúng theo quy định cùa Điều lệ và quy định của pháp luật.

Rất mong chấp thuận của Hội đồng quản trị hợp tác xã……… …………/.

…………, ngày…tháng…năm…
NGƯỜI LÀM ĐƠN

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button