Tổng Hợp

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Giấy ủy quyền cho trẻ em đi máy bay là biểu mẫu được lập ra trong trường hợp cha mẹ không đi cùng với trẻ em trên chuyến bay, mà cho đi cùng người thân.

Giấy ủy quyền đi máy bay là thủ tục pháp lý cần thiết về việc người thân dẫn theo trẻ em đi máy bay mà tất cả các hãng máy bay hiện nay đều yêu cầu. Nội dung trong mẫu giấy ủy quyền đi máy bay bao gồm các thông tin về người làm đơn, thông tin về người sẽ dẫn trẻ em đi cùng trên máy bay. Người làm giấy ủy quyền cần nêu rõ họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, nơi ở hiện tại và quan hệ với trẻ.

This post: Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân

Mẫu giấy ủy quyền cho trẻ đi máy bay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———-o0o———-

GIẤY ỦY QUYỀN
(Về việc người thân dẫn trẻ dưới 12 tuổi đi máy bay)

Kính gửi: UBND ……………………………………………………………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………., Sinh năm:………………………………………..

Số CMND: ………………………….., cấp ngày …………/…………./…………………, nơi cấp:………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………….

Là cha của bé ……………………………………………………………….., sinh ngày: ………/……../………

Nay tôi viết giấy ủy quyền này đồng ý cho

Bà: ………………………………………………………………………………, Sinh năm: ……./………./…………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………., cấp ngày ………../………./……….., nơi cấp………………………

Là ……………… của bé …………………………… thay tôi đưa bé đi du lịch ở ………………………. đi trên chuyến bay từ …………. đi ……… ngày đi ……/……/…….. giờ bay: …… giờ …….. phút.

Và từ ……………….. đi ………..ngày đi ……./……./………… giờ bay: ……. giờ ……… phút.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại gì về nội dung trên.

…………, ngày…tháng…năm….

Xác nhận UBND
Chủ tịch

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button