Tổng Hợp

Mẫu 4-SHĐ: Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ được chúng tôi tổng hợp, đăng tải ngay sau đây. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ là mẫu giấy giới thiệu được lập ra để giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ thông tin đảng viên được giới thiệu sinh hoạt đảng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG BỘ CHI BỘ CƠ SỞ ………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ

Số TĐV……

This post: Mẫu 4-SHĐ: Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

Số LL….……

Số SĐV……

Kính gửi:……………………,…………………………………………………..…

Đề nghị giới thiệu S.H.Đ cho đồng chí……………….bí danh………………………………………..

Sinh ngày….tháng….năm…., vào Đảng ngày……tháng…..năm…………………..

Chính thức ngày…..tháng….. năm…..đã đóng đảng phí hết tháng……… được sinh hoạt đảng ở chi bộ………………

……………., ngày…tháng…năm…

T.M CHI UỶ CHI BỘ……………

Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…………………………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN……………………

Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………….…………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……………………………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ CƠ SỞ……………………

Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

CHI UỶ CHI BỘ…………………….……

Để giới thiệu cho đồng chí……………….…

được sinh hoạt đảng……………………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN………

Số SĐV……………….

CHI UỶ CHI BỘ

Đã nhận và báo cho đồng chí…………

được sinh hoạt đảng kể từ ngày…… tháng…… năm……..

T.M CHI UỶ CHI BỘ……………

Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button