Tổng Hợp

Mẫu CN-NTVĐ: Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng

Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng mới nhất được thực hiện theo mẫu Mẫu CN-NTVĐ dựa theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu giấy chứng nhận được trình bày theo thể thức văn bản của Đảng, trên khổ giấy A5, mặt ngoài màu đỏ, mặt trong nền hoa văn. Vậy sau đây là mẫu giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo tại đây nhé.

This post: Mẫu CN-NTVĐ: Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng

Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng

ĐẢNG BỘ
————

Số……….. /CN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận đồng chí: …………………………………………..Sinh ngày ……/………. /………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………..

Là cảm tình Đảng của chi bộ:…………………………………………………………………………………..

Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương,

Do:………………………………………………………………………………………………………………………

Tổ chức từ ngày … tháng … năm …….. đến ngày … tháng … năm ……..

Kết quả học tập đạt loại:…………………………………………….

…………, ngày … tháng … năm 20…

T/M BAN THƯỜNG VỤ
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Cách ghi mẫu Giấy chứng nhận:

– Giấy chứng nhận: ghi rõ Bồi dưỡng nhận thức về Đảng/ Bồi dưỡng đảng viên mới/ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng…

– Chứng nhận: quần chúng (ghi rõ họ và tên với mẫu Bồi dưỡng nhận thức về Đảng); đảng viên (ghi rõ họ và tên với mẫu Bồi dưỡng đảng viên mới/ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng…)

– Sinh ngày: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

– Quê quán: Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc phường, quận, thành phố.

– Là: cảm tình Đảng (với mẫu Bồi dưỡng nhận thức về Đảng), đảng viên dự bị (với mẫu Bồi dưỡng đảng viên mới), bí thư/phó bí thư/chi ủy viên (với mẫu Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng…)

– Của chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, huyện ủy, tỉnh ủy…

– Đã hoàn thành chương trình: ghi rõ Bồi dưỡng nhận thức về Đảng/ Bồi dưỡng đảng viên mới/ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng…

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button