Giáo dục

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2021 – 2022 có đáp án, bảng ma trận đề thi kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cuối học kì 2 cho học sinh của mình theo sách mới.

Từ năm học 2021 – 2022, lớp 6 học theo 3 bộ sách mới là Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Vậy mời thầy cô tải bộ đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 này để tham khảo, rút kinh nghiệm trong quá trình soạn đề thi học kì II cho học sinh của mình nhé:

This post: Đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 Bắc Giang

Ma trận đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2021 – 2022

Mức độ
Nội dung
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Khái quát chung về làng nghề ở Bắc Giang.

Câu

1,2,5

1,5đ

7

2. Vai trò và tác động của làng nghề đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Giang.

Câu 1

1,5đ

8

9

Tổng cộng

Số câu: 6

Số điểm: 3

Tỉ trọng: 30%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ trọng: 20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ trọng: 20%

Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ trọng: 20%

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD& ĐT…..

TRƯỜNG THCS …….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6
Thời gian làm bài 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 ĐIỂM) Mỗi câu 0,5 điểm.

* Khoanh tròn một chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng.

Câu 1: Nghệ nhân là người như thế nào?

A. Là người làm thủ công mĩ nghệ có tay nghề cao.
B. Là bộ đội.
C. Là nông dân trồng cây ăn quả.
D. Là công nhân trong các công ty.

Câu 2: Làng nghề là gì?

A. Là công ti sản xuất điện thoại.
B. Là hợp tác xã nông nghiệp.
C. Là cụm dân cư sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau.
D. Là doanh trại bộ đội trồng rau phục vụ nhu cầu của bộ đội.

Câu 3. Làng nghề có vai trò gì?

A. Tạo công ăn việc làm.
B. Nâng cao thu nhập.
C. Cung cấp hàng hóa, thúc đẩy sản xuất phát triển.
D. Tất cả A, B, C đều đúng.

Câu 4. Tác động của làng nghề đối với môi trường ở Bắc Giang là gì?

A. Ô nhiễm đất.
B. Ô nhiễm không khí.
C. Ô nhiễm nguồn nước.
D. Tất cả A, B, C đều đúng.

Câu 5. Làng nghề làm ra sản phẩm nào?

A. Điện thoại.
B. Cây cảnh.
C. Xe may.
D. Tivi.

Câu 6. Biện pháp nào không phải là biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường ở làng nghề?

A. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại các làng nghề.
B. Học sinh tổng vệ sinh trường lớp.
C. Khuyến khích sản xuất và xuất khẩu sản phẩm làng nghề ít gây ô nhiễm môi trường.
D. Kết hợp bảo vệ môi trường làng nghề với phát triển du lịch.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 ĐIỂM)

Câu 7. Em biết làng nghề nào của huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang? (2 điểm)

Câu 8. Em hãy trình bày một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của làng nghề ở Bắc Giang? (3,0 điểm)

Câu 9. Em Hãy trình bày quy trình làm ra một sản phẩm của làng nghề ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang? (2 điểm).

Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2021 – 2022

I. TRẮC NGHIỆM: (8 câu X 0,5 = 4 đ)

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án A X
B x x
C x
D x x

II. TỰ LUẬN

Câu 7. Em biết làng nghề nào của huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang? (2 điểm)

  • Làng mì Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.
  • Làng nghề Sinh vật cảnh thôn Bồng, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Câu 8. Em hãy trình bày một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của làng nghề ở Bắc Giang? (2,0 điểm)

  • Kết hợp giữa truyền thống với hiện đại và đa dạng hóa ngành nghề.
  • Gắn liền với phát triển du lịch nhằm khai thác triệt để tiềm năng của các làng nghề.
  • Đẩy mạnh xuất khẩu làng nghề.
  • Chú trọng giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo phát triển bền vững.

Câu 9. Em hãy trình bày quy trình làm ra một sản phẩm của làng nghề ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang? (3 điểm).

Học sinh trình bày quy trình của một sản phẩm nào đó. Ví dụ làm cây canh:

  • Khai thác hay trồng cây phôi cấp 1.
  • Tạo hình, phom cho cây phôi cấp 2.
  • Hoàn thiện cây phôi thành cây thành phẩm.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button