Tổng Hợp

Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?

Bạn đang không biết Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?.

Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?

This post: Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?

Dân quân tự vệ thường trực là lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.


Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung, được bố trí nơi ăn, nghỉ.

Tiền công cơ bản của Dân quân thường trực được tính như sau: 

Mức lương cơ bản nhân hệ số trợ cấp ngày công lao động nhân với 1 tháng:

1.490.000đ x 0,08 x 30 = 3.576.000đ

Đây là mức tiền công cơ bản theo hệ số 0,08 ở một số nơi HĐND tỉnh quyết định mức trợ cấp có thể cao hơn dựa vào điều 49 luật Dân quân tự vệ miễn sao không thấp hơn mức 0,08.

Trường hợp DQTT tham gia từ trên 12 tháng đến 18 sẽ được hỗ trợ thêm 1 tháng lương.

Từ trên 18 tháng đến 24 tháng sẽ được hỗ trợ 2 tháng lương.

Từ đủ 24 tháng trở lên sẽ được hỗ trợ 3 tháng lương.


Chú ý : Đây là mức tiền công cơ bản theo hệ số 0,08 chưa bao gồm tiền ăn.

Căn cứ:

Theo Luật Dân quân tự vệ 2009

Điều 49. Chế độ, chính sách đối với dân quân thường trực

1. Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung, được bố trí nơi ăn, nghỉ.

2. Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân thường trực thì được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ và được hỗ trợ như sau:

a) 01 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 12 tháng đến dưới 18 tháng;

b) 02 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 18 tháng đến dưới 24 tháng;

c) 03 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 24 tháng trở lên.

DQTV.VN

Xem thêm Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?

Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?

This post: Tiền công của Dân quân thường trực được tính như thế nào ?

Dân quân tự vệ thường trực là lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.


Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung, được bố trí nơi ăn, nghỉ.

Tiền công cơ bản của Dân quân thường trực được tính như sau: 

Mức lương cơ bản nhân hệ số trợ cấp ngày công lao động nhân với 1 tháng:

1.490.000đ x 0,08 x 30 = 3.576.000đ

Đây là mức tiền công cơ bản theo hệ số 0,08 ở một số nơi HĐND tỉnh quyết định mức trợ cấp có thể cao hơn dựa vào điều 49 luật Dân quân tự vệ miễn sao không thấp hơn mức 0,08.

Trường hợp DQTT tham gia từ trên 12 tháng đến 18 sẽ được hỗ trợ thêm 1 tháng lương.

Từ trên 18 tháng đến 24 tháng sẽ được hỗ trợ 2 tháng lương.

Từ đủ 24 tháng trở lên sẽ được hỗ trợ 3 tháng lương.


Chú ý : Đây là mức tiền công cơ bản theo hệ số 0,08 chưa bao gồm tiền ăn.

Căn cứ:

Theo Luật Dân quân tự vệ 2009

Điều 49. Chế độ, chính sách đối với dân quân thường trực

1. Dân quân thường trực được trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung, được bố trí nơi ăn, nghỉ.

2. Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân thường trực thì được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ và được hỗ trợ như sau:

a) 01 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 12 tháng đến dưới 18 tháng;

b) 02 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 18 tháng đến dưới 24 tháng;

c) 03 tháng lương tối thiểu chung đối với trường hợp có từ đủ 24 tháng trở lên.

DQTV.VN

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button