Giáo dục

Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

Danh từ làm chủ ngữ và động từ cần phải phù hợp với nhau về số. Chúng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. Đôi khi người học cũng gặp phải những trường hợp phân vân liệu chia động từ đã phù hợp với danh từ đi kèm với nó chưa. Bài viết này tóm tắt một số quy tắc chung và một số trường hợp cụ thể giúp người học tránh được những lỗi thường gặp về chia động từ khi học tiếng Anh.

Sau đây là một số ví dụ về trường hợp động từ và danh từ chưa phù hợp về số mà người học thường mắc:

– John and Mary is a couple.

This post: Sự phù hợp giữa danh từ làm chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

– John are a mechanic who earn more than $50,000 a year.

– Mary are a farmer, she have a cow farm.

– Each of my friends have a room.

Khi các động từ phù hợp với danh từ về số thì:

– John and Mary are a couple.

– John is a mechanic who earns more than $50,000 a year.

– Mary is a farmer, she has a cow farm.

– Each of my friends has a room.

Một số quy tắc về sự tương hợp giữa danh từ và động từ:

1. Số của danh từ (số ít hay số nhiều) quyết định dạng của động từ. Danh từ số ít và danh từ không đếm được đi với động từ số ít. Danh từ số nhiều đi kèm với động từ số nhiều.

VD: My sister is a teacher.

The furniture was more expensive than we thought.

Peter and Jane have known each other for a long time.

2. Có thể có nhiều hơn 1 cặp danh từ – động từ trong một câu, cần phải đảm bảo mỗi cặp phù hợp với nhau về số.

VD: Elizabeth, in her book “On Death and Dying,” outlines the stages of dying, and she illustrates that both the terminally ill person and the person’s loved ones experience these stages.

Vietnam has gone through many changes in its history and experienced many economic changes recently.

3. Lưu ý về động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc vì quy ước về sự tương hợp của 2 loại động từ này với danh từ là khác nhau.

VD: Michael walks every day, and every day a loose dog turns him into a marathon runner.

Red is a good color for that curtain.

The salad has enough lettuce.

He and she were friends for a long time.

4. Lưu ý với một số danh từ và đại từ có vẻ là số nhiều nhưng lại có chức năng là danh từ số ít.

VD: Mathematics was my favorite subject at school.

5. Những cụm danh từ có giới từ đi giữa thì động từ sẽ chia theo danh từ đầu tiên

N1 + giới từ (prep) + N2 + V1

VD: A box of cigarettes contains 20 pipes.

The colors of the rainbow are beautiful.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button