Tổng Hợp

Mẫu biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về tai nạn rủi ro trong nghề nghiệp. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ thời gian lập biên bản, nội dung của biên bản. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Mẫu biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BIÊN BẢN
Tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Họ và tên: ……………… Tuổi: ………… Giới tính: ……

Nghề nghiệp: …………………………………………………….

Nơi công tác: ………………………………………………….

Hoàn cảnh xảy ra tai nạn: (tường trình chi tiết)

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Thông tin về vết thương, tình trạng phơi nhiễm:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………..

Thông tin về nguồn lây nhiễm:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………..

Đã xử trí như thế nào:

……………………………………………………………….

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

Tình trạng sức khoẻ của cán bộ bị tai nạn:

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

.., ngày …… tháng ………. năm ….
Cán bộ bị tai nạn Người chứng kiến Thủ trưởng đơn vị

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button