Tổng Hợp

Mẫu 6-HSĐV: Phiếu báo Đảng viên từ trần

Phiếu báo Đảng viên từ trần mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 6-HSĐV quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Sau khi đảng viên từ trần, cấp ủy cơ sở ghi nội dung và ký phiếu báo này; bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ; chuyển phiếu báo cùng với hồ sơ đảng viên đó lên cấp ủy cấp trên trực tiếp. Vậy sau đây là mẫu 6-HSĐV và cách viết chi tiết nhất, mời các bạn cùng đón đọc.

This post: Mẫu 6-HSĐV: Phiếu báo Đảng viên từ trần

Phiếu báo Đảng viên từ trần

ĐẢNG BỘ HUYỆN (tương đương)
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ: ……
………………………………………

ĐẢNG CNG SN VIỆT NAM
————–

……, ngày tháng năm ……

Số LL: ………………….
Số TĐV: ………………..

PHIẾU BÁO
ĐẢNG VIÊN
TỪ TRẦN

Họ và tên đang dùng :……………………………… Nam, nữ ……………

Sinh ngày … tháng … năm ……

Vào Đảng ngày … tháng … năm ……, tại Chi bộ………………………..

Chính thức ngày … tháng … năm ……, tại Chi bộ…………………….

Từ trần ngày … tháng … năm ……

Lý do từ trần (ốm đau, tai nạn, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, lý do khác): ……………

T/M CẤP ỦY CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Cách ghi phiếu báo Đảng viên từ trần

a) Sau khi đảng viên từ trần, cấp ủy cơ sở ghi nội dung và ký phiếu báo này; bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ; chuyển phiếu báo cùng với hồ sơ đảng viên đó lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

b) Cấp ủy cấp trên trực tiếp kiểm tra, thu nhận phiếu báo và hồ sơ đảng viên; bổ sung vào phiếu đảng viên, danh sách đảng viên của đảng bộ và bổ sung vào cơ sở dữ liệu đảng viên; sắp xếp phiếu báo cùng với hồ sơ đảng viên từ trần của đảng bộ để quản lý.

c) Ghi các mục trong phiếu báo như nội dung tương ứng trong lý lịch của đảng viên

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button