Tổng Hợp

Mã Zipcode Hà Nội – Mã bưu điện Hà Nội mới nhất
Mã bưu điện Hà Nội mới nhất

Thành phố Hà Nội là thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, mã bưu điện Hà Nội 10000 – 14000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc Thành phố Hà Nội gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Thành phố Hà Nội có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

This post: Mã Zipcode Hà Nội – Mã bưu điện Hà Nội mới nhất

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Thành phố Hà Nội từ 10000 đến 14000 (Mã Zipcode Hà Nội)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục Thành phố Hà Nội mới nhất

Đối tượng gán mã Mã bưu chính
Ủy ban Kiểm tra Trung ương 10001
Ban Tổ chức Trung ương 10002
Ban Tuyên giáo Trung ương 10003
Ban Dân vận Trung ương 10004
Ban Nội chính Trung ương 10005
Ban Đối ngoại Trung ương 10006
Ban Kinh tế Trung ương 10007
Đảng ủy Ngoài nước 10008
Đảng ủy khối cơ quan Trung ương 10009
Văn phòng Trung ương Đảng 10010
Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương 10011
Hội đồng lý luận Trung ương 10012
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương 10015
Báo Nhân Dân 10016
Tạp chí Cộng Sản 10017
Văn phòng Chủ tịch nước 10020
Ủy ban thường vụ Quốc hội 10021
Hội đồng Dân tộc 10022
Ủy ban pháp luật 10023
Ủy ban tư pháp 10024
Ủy ban kinh tế 10025
Ủy ban tài chính ngân sách 10026
Ủy ban quốc phòng và an ninh 10027
Ủy ban văn hóa,giáo dục,thanh niên,thiếu niên 10028
Ủy ban các vấn đề xã hội 10029
Văn phòng Quốc hội 10030
Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường 10031
Ủy ban đối ngoại 10032
Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương 10033
Toà án nhân dân tối cao 10035
Viện kiểm sát nhân dân tối cao 10036
Kiểm toán nhà nước 10037
Văn phòng Chính phủ 10040
Bộ Công Thương 10041
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10042
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 10043
Bộ Ngoại giao 10044
Bộ Tài chính 10045
Bộ Thông tin và Truyền thông 10046
Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch 10047
Bộ Công an 10049
Bộ Nội vụ 10051
Bộ Tư pháp 10052
Bộ Giáo dục và Đào tạo 10053
Bộ Giao thông vận tải 10054
Bộ Khoa học và Công nghệ 10055
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10056
Bộ Tài nguyên và Môi trường 10057
Bộ Xây dựng 10058
Bộ Y tế 10060
Bộ Quốc phòng 10061
Ủy ban Dân tộc 10062
Ngân hàng Nhà nước 10063
Thanh tra Chính phủ 10064
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 10065
Thông tấn Xã Việt Nam 10066
Đài Truyền hình Việt Nam 10067
Đài Tiếng nói Việt Nam 10068
Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 10069
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 10070
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 10071
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 10072
Ban cơ yếu Chính phủ 10073
Ban Tôn giáo Chính phủ 10074
Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương 10075
Ủy ban Biên giới quốc gia 10076
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia 10077
Tổng cục Thuế 10078
Tổng cục Hải quan 10079
Tổng cục Thống kê 10080
Kho bạc Nhà nước 10081
Ban Dân nguyện 10082
Ban công tác Đại biểu 10083
Viện nghiên cứu Lập pháp 10084
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 10085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 10086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 10087
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 10088
Hội Nông dân Việt Nam 10089
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10090
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 10091
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 10092
Hội Cựu chiến binh Việt Nam 10093
Bưu Cục Trung tâm thành phố Hà Nội 10000
Ủy ban Kiểm tra thành ủy 10101
Ban Tổ chức thành ủy 10102
Ban Tuyên giáo thành ủy 10103
Ban Dân vận thành ủy 10104
Ban Nội chính thành ủy 10105
Đảng ủy khối cơ quan 10109
Thành ủy và Văn phòng thành ủy 10110
Đảng ủy khối doanh nghiệp 10111
Báo Hà Nội Mới 10116
Hội đồng Nhân dân 10121
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 10130
Tòa án nhân dân 10135
Viện Kiểm sát nhân dân 10136
Kiểm toán nhà nước khu vực I 10137
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 10140
Sở Công Thương 10141
Sở Kế hoạch và Đầu tư 10142
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 10143
Sở Ngoại vụ 10144
Sở Tài chính 10145
Sở Thông tin và Truyền thông 10146
Sở Văn hóa và Thể thao 10147
Sở Du lịch 10148
Công an 10149
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội 10150
Sở Nội vụ 10151
Sở Tư pháp 10152
Sở Giáo dục và Đào tạo 10153
Sở Giao thông vận tải 10154
Sở Khoa học và Công nghệ 10155
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 10156
Sở Tài nguyên và Môi trường 10157
Sở Xây dựng 10158
Sở Quy hoạch-Kiến trúc 10159
Sở Y tế 10160
Bộ tư lệnh Thủ đô 10161
Ban Dân tộc 10162
Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố 10163
Thanh tra thành phố 10164
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 10165
Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội 10166
Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố 10167
Bảo hiểm xã hội thanh phố 10170
Cục Thuế 10178
Cục Hải quan 10179
Cục Thống kê 10180
Kho bạc Nhà nước thành phố 10181
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 10185
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 10186
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 10187
Liên đoàn Lao động thành phố 10188
Hội Nông dân thành phố 10189
Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội 10190
Thành Đoàn 10191
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 10192
Hội Cựu chiến binh thành phố 10193
Điểm phục vụ tại Văn phòng Trung ương 10195
Điểm phục vụ tại Văn phòng Quốc hội 10196
Điểm phục vụ tại Văn phòng Chính phủ 10197
Cục Bưu điện Trung ương 10198
Điểm phục vụ Bưu điện CP16 10199
ĐSQ. Cộng hòa A-déc-bai-gian 10200
ĐSQ. Cộng hòa A-rập Ai-cập 10201
ĐSQ. Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất 10202
ĐSQ. Vương quốc A-rập Xê-út 10203
ĐSQ. Cộng hòa Ả-rập Xi-ri 10204
ĐSQ. Cộng hòa Ác-hen-ti-na 10205
ĐSQ. Cộng hòa Ác-mê-ni-a 10206
ĐSQ. Ai-Len 10207
ĐSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len 10208
ĐSQ. Cộng hòa An-ba-ni 10209
ĐSQ. Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân 10210
ĐSQ. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 10211
ĐSQ. Cộng hòa Áo 10212
ĐSQ. Cộng hòa Ăng-gô-la 10213
ĐSQ. Cộng hòa Ấn-độ 10214
ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan 10215
ĐSQ. Cộng hòa Ba Lan 10216
ĐSQ. Vương quốc Ba-ranh 10217
ĐSQ. Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét 10218
ĐSQ. Cộng hòa Bê-la-rút 10219
ĐSQ. Cộng hòa Bê-nanh 10220
ĐSQ. Vương quốc Bỉ 10221
ĐSQ. Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a 10222
ĐSQ. Cộng hòa Bô-xni-a Hec-dê-gô-vi-na 10223
ĐSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha 10224
ĐSQ. Cộng hòa liên bang Bra-xin 10225
ĐSQ. Cộng hòa Bru-nây 10226
ĐSQ. Vương quốc Bu-tan 10227
ĐSQ. Cộng hòa Bu-run-đi 10228
ĐSQ. Cộng hòa Bun-ga-ri 10229
ĐSQ. Buốc-ki-na Pha-xô 10230
ĐSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan 10231
ĐSQ. Ca-na-đa 10232
ĐSQ. Nhà nước Ca-ta 10233
ĐSQ. Vương quốc Cam-pu-chia 10234
ĐSQ. Cộng hòa Chi-lê 10235
ĐSQ. Cộng hòa Cô-lôm-bi-a 10236
ĐSQ. Nhà nước Cô-oét 10237
ĐSQ. Cộng hòa Công-gô 10238
ĐSQ. Cộng hòa dân chủ Công-gô 10239
ĐSQ. Cộng hòa Cốt-đi-voa 10240
ĐSQ. Cộng hòa Cro-a-ti-a 10241
ĐSQ. Cộng hòa Cu-ba 10242
ĐSQ. Cộng hòa Dăm-bi-a 10243
ĐSQ. Cộng hòa Dim-ba-bu-ê 10244
ĐSQ. Vương quốc Đan Mạch 10245
ĐSQ. Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na 10246
ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Đức 10247
ĐSQ. Cộng hòa Ê-cu-a-đo 10248
ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a 10249
ĐSQ. Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a 10250
ĐSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo 10251
Liên minh Châu Âu Phái đoàn Liên minh Châu Âu 10252
ĐSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a 10253
ĐSQ. Cộng hòa Ga-bông 10254
ĐSQ. Cộng hòa Ga-na 10255
ĐSQ. Cộng hòa Gi-bu-ti 10256
ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê 10257
ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo 10258
ĐSQ. Cộng hòa Gru-đi-a 10259
ĐSQ. Gia-mai-ca 10260
ĐSQ. Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni 10261
ĐSQ. Vương quốc Hà Lan 10262
ĐSQ. Cộng hòa Ha-i-ti 10263
ĐSQ. Đại Hàn Dân Quốc 10264
ĐSQ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 10265
ĐSQ. Hung-ga-ri 10266
ĐSQ. Cộng hòa Hy Lạp 10267
ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo I-ran 10268
ĐSQ. Cộng hòa I-ta-li-a 10269
ĐSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a 10270
ĐSQ. Nhà nước I-xra-en 10271
ĐSQ. Cộng hòa Kê-ni-a 10272
ĐSQ. Cộng hòa Lát-vi-a 10273
ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 10274
ĐSQ. Vương quốc Lê-xô-thô 10275
ĐSQ. Nhà nước Li-bi 10276
ĐSQ. Cộng hòa Lít-va 10277
ĐSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua 10278
ĐSQ. Cộng hòa Ma-đa-ga-xca 10279
ĐSQ. Ma-lai-xi-a 10280
ĐSQ. Cộng hòa Ma-li 10281
ĐSQ. Vương quốc Ma Rốc 10282
ĐSQ. Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a 10283
ĐSQ. Cộng hòa Man-đi-vơ 10284
ĐSQ. Cộng hòa Man-ta 10285
ĐSQ. Liên bang Mai-crô-nê-xi-a 10286
ĐSQ. Liên bang Mê-hi-cô 10287
ĐSQ. Cộng hòa Mi-an-ma 10288
ĐSQ. Cộng hòa Mô-dăm-bích 10289
ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Mô-ri-ta-ni 10290
ĐSQ. Cộng hòa Môn-đô-va 10291
LSQ. Mô-na-cô 10292
ĐSQ. Mông cổ 10293
ĐSQ. Vương quốc Na uy 10294
ĐSQ. Cộng hòa Nam-mi-bia 10295
ĐSQ. Cộng hòa Nam Phi 10296
ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ liên bang Nê-pan 10297
ĐSQ. Liên bang Nga 10298
ĐSQ. Nhật Bản 10299
ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a 10300
ĐSQ. Niu Di-lân 10301
ĐSQ. Vương quốc Ô-man 10302
ĐSQ. Ô-xtơ-rây-li-a 10303
ĐSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan 10304
ĐSQ. Cộng hòa Pa-lau 10305
ĐSQ. Nhà nước Pa-le-xtin 10306
ĐSQ. Cộng hòa Pa-na-ma 10307
ĐSQ. Nhà nước Pa-pua Niu Ghi-nê Độc lập 10308
ĐSQ. Cộng hòa Pa-ra-guay 10309
ĐSQ. Cộng hòa Pê-ru 10310
LSQ. Cộng hòa Pê-ru 10311
ĐSQ. Cộng hòa Pháp 10312
ĐSQ. Cộng hòa Phần lan 10313
ĐSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin 10314
ĐSQ. Cộng hòa Ru-an-đa 10315
ĐSQ. Ru-ma-ni 10316
LSQ. San Ma-ri-nô 10317
ĐSQ. Cộng hòa Séc 10318
ĐSQ. Cộng hòa Sê-nê-gan 10319
ĐSQ. Cộng hòa Si-ê-ra Lê-ôn 10320
ĐSQ. Cộng hòa Síp 10321
ĐSQ. Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a 10322
ĐSQ. Vương quốc Tây Ban Nha 10323
ĐSQ. Vương quốc Thái Lan 10324
ĐSQ. Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ 10325
ĐSQ. Thụy Điển 10326
ĐSQ. Liên Bang Thụy Sỹ 10327
ĐSQ. Cộng hòa Tô-gô 10328
ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 10329
ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa 10330
ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lex-te 10331
ĐSQ. Cộng hòa Tuy-ni-di 10332
ĐSQ. U-crai-na 10333
ĐSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan 10334
LSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan 10335
ĐSQ. Cộng hòa U-gan-da 10336
ĐSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay 10337
ĐSQ. Cộng hòa Bô-li-va Ri-a-na Vê-nê-du-ê-la 10338
ĐSQ. Cộng hòa Xây-sen 10339
LSQ. Cộng hòa Xây-sen 10340
ĐSQ. Cộng hòa Xéc-bi-a 10341
ĐSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po 10342
ĐSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a 10343
ĐSQ. Cộng hòa Xlô-ven-ni-a 10344
ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Xô-ma-li 10345
ĐSQ. Cộng hòa XHCN Dân chủ Xri-lan-ca 10346
ĐSQ. Cộng hòa Xu-đăng 10347
ĐSQ. Cộng hòa Y-ê-men 10348
Chương trình của Liên hợp quốc về Phát triển 10349
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 10350
Quỹ Dân số Liêp hợp quốc 10351
Cơ quan phòng chống Ma Túy và Tội phạm của Liên hợp quốc 10352
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc 10353
Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc tế về HIV/AIDS 10354
Tổ chức Giáo dục,Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc 10355
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc 10356
Tổ chức y tế Thế giới 10357
Ngân hàng Phát triển Châu Á 10358
Quỹ Tiền tệ Quốc tế 10359
Ngân hàng Thế giới 10360
Tổ chức Tài chính Quốc tế 10361
Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Văn phòng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương 10362
Tổ chức di cư Quốc tế 10363
Tổ chức Lao động Quốc tế 10364
Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế 10365
Tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và tăng quyền cho Phụ nữ 10366

QUẬN HOÀN KIẾM

Bưu Cục Trung tâm quận Hoàn Kiếm 11000
Quận ủy 11001
Hội đồng nhân dân 11002
Ủy ban nhân dân 11003
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11004
Phường Hàng Trống 11006
Phường Lý Thái Tổ 11007
Phường Phúc Tân 11008
Phường Đồng Xuân 11009
Phường Hàng Buồm 11010
Phường Hàng Bạc 11011
Phường Hàng Đào 11012
Phường Hàng Mã 11013
Phường Hàng Bồ 11014
Phường Hàng Gai 11015
Phường Cửa Đông 11016
Phường Hàng Bông 11017
Phường Cửa Nam 11018
Phường Trần Hưng Đạo 11019
Phường Hàng Bài 11020
Phường Phan Chu Trinh 11021
Phường Tràng Tiền 11022
Phường Chương Dương 11023
Bưu Cục Phát Tràng Tiền 11050
Bưu Cục KHL Tràng Tiền 11051
Bưu Cục KHL Hoàn Kiếm 11052
Bưu Cục KHL Ba Đình 11053
Bưu Cục Quốc Tế 11054
Bưu Cục Đại Sứ – Phát Nhanh 11055
Bưu Cục Phát Nhanh 11056
Bưu Cục Lương Văn Can 11057
Bưu Cục Đồng Xuân 11058
Bưu Cục Hàng Cót 11059
Bưu Cục Cửa Nam 11060
Bưu Cục Ga Hà Nội 11061
Bưu Cục Tháp Hà Nội 11062
Bưu Cục Giao Dịch 5 11063

QUẬN BA ĐÌNH

Bưu Cục Trung tâm quận Ba Đình 11100
Quận ủy 11101
Hội đồng nhân dân 11102
Ủy ban nhân dân 11103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11104
Phường Liễu Giai 11106
Phường Vĩnh Phúc 11107
Phường Cống Vị 11108
Phường Ngọc Khánh 11109
Phường Giảng Võ 11110
Phường Thành Công 11111
Phường Kim Mã 11112
Phường Đội Cấn 11113
Phường Điện Biên 11114
Phường Nguyễn Trung Trực 11115
Phường Phúc Xá 11116
Phường Trúc Bạch 11117
Phường Quán Thánh 11118
Phường Ngọc Hà 11119
Bưu Cục Phát Ba Đình 1 11150
Bưu Cục Phát Ba Đình 2 11151
Bưu Cục Phát Hoàn Kiếm 11152
Bưu Cục Vĩnh Phúc 11153
Bưu Cục Cống Vị 11154
Bưu Cục Giảng Võ 11155
Bưu Cục Nguyễn Thái Học 11156
Bưu Cục Quán Thánh 11157
Bưu Cục Thanh Niên 11158
Bưu Cục Giao dịch 3 11159
Bưu Cục HCC Hoàn Kiếm 11198
Bưu Cục Hệ 1 Hà Nội 11199

QUẬN TÂY HỒ

Bưu Cục Trung tâm quận Tây Hồ 11200
Quận ủy 11201
Hội đồng nhân dân 11202
Ủy ban nhân dân 11203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11204
Phường Xuân La 11206
Phường Quảng An 11207
Phường Tứ Liên 11208
Phường Nhật Tân 11209
Phường Phú Thượng 11210
Phường Bưởi 11211
Phường Thuỵ Khuê 11212
Phường Yên Phụ 11213
Bưu Cục Phát Tây Hồ 1 11250
Bưu Cục KĐT Ciputra 11251
Bưu Cục Lạc Long Quân 11252
Bưu Cục Âu Cơ 11253
Bưu Cục Yên Thái 11254
Bưu Cục Yên Phụ 11255

QUẬN CẦU GIẤY

Bưu Cục Trung tâm quận Cầu Giấy 11300
Quận ủy 11301
Hội đồng nhân dân 11302
Ủy ban nhân dân 11303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11304
Phường Quan Hoa 11306
Phường Nghĩa Đô 11307
Phường Nghĩa Tân 11308
Phường Mai Dịch 11309
Phường Dịch Vọng Hậu 11310
Phường Dịch Vọng 11311
Phường Yên Hoà 11312
Phường Trung Hoà 11313
Bưu Cục Phát Cầu Giấy 1 11350
Bưu Cục Phát Cầu Giấy 2 11351
Bưu Cục KHL Cầu Giấy 11352
Bưu Cục Hoàng Sâm 11353
Bưu Cục Nghĩa Tân 11354
Bưu Cục Hoàng Quốc Việt 11355
Bưu Cục Nguyễn Khánh Toàn 11356
Bưu Cục KHL Trung Yên 11357
Bưu Cục Trung Hòa 11358
Bưu Cục HCC Đống Đa 11398

QUẬN THANH XUÂN

Bưu Cục Trung tâm quận Thanh Xuân 11400
Quận ủy 11401
Hội đồng nhân dân 11402
Ủy ban nhân dân 11403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11404
Phường Thanh Xuân Bắc 11406
Phường Thanh Xuân Nam 11407
Phường Hạ Đình 11408
Phường Kim Giang 11409
Phường Khương Đình 11410
Phường Khương Mai 11411
Phường Phương Liệt 11412
Phường Khương Trung 11413
Phường Thượng Đình 11414
Phường Nhân Chính 11415
Phường Thanh Xuân Trung 11416
Bưu Cục Phát Thanh Xuân 11450
Bưu Cục Phát TMĐT Thanh Xuân 11451
Bưu Cục KHL Thanh Xuân 11452
Bưu Cục Thanh Xuân Bắc 11453
Bưu Cục Bùi Xương Trạch 11454
Bưu Cục Khương Mai 11455
Bưu Cục Phương Liệt 11456
Bưu Cục Khương Đình 11457

QUẬN ĐỐNG ĐA

Bưu Cục Trung tâm quận Đống Đa 11500
Quận ủy 11501
Hội đồng nhân dân 11502
Ủy ban nhân dân 11503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11504
Phường Hàng Bột 11506
Phường Văn Chương 11507
Phường Văn Miếu 11508
Phường Quốc Tử Giám 11509
Phường Cát Linh 11510
Phường Ô Chợ Dừa 11511
Phường Láng Thượng 11512
Phường Láng Hạ 11513
Phường Quang Trung 11514
Phường Trung Liệt 11515
Phường Thịnh Quang 11516
Phường Ngã Tư Sở 11517
Phường Khương Thượng 11518
Phường Phương Mai 11519
Phường Kim Liên 11520
Phường Trung Tự 11521
Phường Phương Liên 11522
Phường Trung Phụng 11523
Phường Nam Đồng 11524
Phường Thổ Quan 11525
Phường Khâm Thiên 11526
Bưu Cục Phát Đống Đa 1 11550
Bưu Cục Phát Đống Đa 2 11551
Bưu Cục KHL Đống Đa 11552
Bưu Cục Hoàng Cầu 11553
Bưu Cục Láng Trung 11554
Bưu Cục Đặng Tiến Đông 11555
Bưu Cục Kim Liên 11556
Bưu Cục Xã Đàn 11557

QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Bưu Cục Trung tâm quận Hai Bà Trưng 11600
Quận ủy 11601
Hội đồng nhân dân 11602
Ủy ban nhân dân 11603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11604
Phường Lê Đại Hành 11606
Phường Phố Huế 11607
Phường Đồng Nhân 11608
Phường Đống Mác 11609
Phường Bạch Đằng 11610
Phường Phạm Đình Hổ 11611
Phường Ngô Thì Nhậm 11612
Phường Bùi Thị Xuân 11613
Phường Nguyễn Du 11614
Phường Bách Khoa 11615
Phường Đồng Tâm 11616
Phường Trương Định 11617
Phường Bạch Mai 11618
Phường Minh Khai 11619
Phường Quỳnh Lôi 11620
Phường Quỳnh Mai 11621
Phường Vĩnh Tuy 11622
Phường Thanh Lương 11623
Phường Thanh Nhàn 11624
Phường Cầu Dền 11625
Bưu Cục Phát Hai Bà Trưng 1 11650
Bưu Cục Phát Hai Bà Trưng 2 11651
Bưu Cục Phát TMĐT Bạch Đằng 11652
Bưu Cục Giao dịch 6 11653
Bưu Cục Nguyễn Công Trứ 11654
Bưu Cục Lò Đúc 11655
Bưu Cục Đầm Trấu 11656
Bưu Cục Bách Khoa 11657
Bưu Cục Chợ Mơ 11658
Bưu Cục KHL Hai Bà Trưng 11659
Bưu Cục TMĐT Bạch Đằng 11660
Bưu Cục Lạc Trung 11661
Bưu Cục Võ Thị Sáu 11662

QUẬN HOÀNG MAI

Bưu Cục Trung tâm quận Hoàng Mai 11700
Quận ủy 11701
Hội đồng nhân dân 11702
Ủy ban nhân dân 11703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11704
Phường Thịnh Liệt 11706
Phường Yên Sở 11707
Phường Trần Phú 11708
Phường Lĩnh Nam 11709
Phường Mai Động 11710
Phường Thanh Trì 11711
Phường Vĩnh Hưng 11712
Phường Hoàng Văn Thụ 11713
Phường Tân Mai 11714
Phường Tương Mai 11715
Phường Giáp Bát 11716
Phường Định Công 11717
Phường Đại Kim 11718
Phường Hoàng Liệt 11719
Bưu Cục Phát Hoàng Mai 11750
Bưu Cục Phát TMĐT Hoàng Mai 11751
Bưu Cục Phát Bưu Tá Trần Phú 11752
Bưu Cục Trần Phú 11753
Bưu Cục Tam Trinh 11754
Bưu Cục Nguyễn An Ninh 11755
Bưu Cục Đô Thị Định Công 11756
Bưu Cục Bắc Linh Đàm 11757
Bưu Cục Nguyễn Hữu Thọ 11758
Bưu Cục HCC Hai Bà Trưng 11798

QUẬN LONG BIÊN

Bưu Cục Trung tâm quận Long Biên 11800
Quận ủy 11801
Hội đồng nhân dân 11802
Ủy ban nhân dân 11803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11804
Phường Việt Hưng 11806
Phường Giang Biên 11807
Phường Thượng Thanh 11808
Phường Đức Giang 11809
Phường Ngọc Thuỵ 11810
Phường Ngọc Lâm 11811
Phường Gia Thuỵ 11812
Phường Bồ Đề 11813
Phường Long Biên 11814
Phường Cự Khối 11815
Phường Thạch Bàn 11816
Phường Phúc Lợi 11817
Phường Sài Đồng 11818
Phường Phúc Đồng 11819
Bưu Cục Phát Long Biên 11850
Bưu Cục KHL Trung tâm 5 11851
Bưu Cục Đức Giang 11852
Bưu Cục Ngô Gia Tự 11853
Bưu Cục Long Biên 11854
Bưu Cục Nguyễn Văn Cừ 11855
Bưu Cục Sài Đồng 11856

QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Bưu Cục Trung tâm quận Bắc Từ Liêm 11900
Quận ủy 11901
Hội đồng nhân dân 11902
Ủy ban nhân dân 11903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 11904
Phường Phúc Diễn 11906
Phường Cổ Nhuế 2 11907
Phường Xuân Đỉnh 11908
Phường Đông Ngạc 11909
Phường Đức Thắng 11910
Phường Liên Mạc 11911
Phường Thượng Cát 11912
Phường Thuỵ Phương 11913
Phường Tây Tựu 11914
Phường Minh Khai 11915
Phường Phú Diễn 11916
Phường Cổ Nhuế 1 11917
Phường Xuân Tảo 11918
Bưu Cục Phát Bắc Từ Liêm 11950
Bưu Cục KHL Thăng Long 1 11951
Bưu Cục Tân Xuân 11952
Bưu Cục Tài Chính 11953
Bưu Cục Nhổn 1 11954
Bưu Cục Nhổn 2 11955
Bưu Cục Cổ Nhuế 11956

QUẬN NAM TỪ LIÊM

Bưu Cục Trung tâm quận Nam Từ Liêm 12000
Quận ủy 12001
Hội đồng nhân dân 12002
Ủy ban nhân dân 12003
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12004
Phường Cầu Diễn 12006
Phường Phương Canh 12007
Phường Xuân Phương 12008
Phường Tây Mỗ 12009
Phường Đại Mỗ 12010
Phường Trung Văn 12011
Phường Mễ Trì 12012
Phường Phú Đô 12013
Phường Mỹ Đình 2 12014
Phường Mỹ Đình 1 12015
Bưu Cục Phát Từ Liêm 12050
Bưu Cục Phát TMĐT Nguyễn Cơ Thạch 12051
Bưu Cục Phát Phạm Hùng 12053
Bưu Cục Xuân Phương 12054
Bưu Cục Đại Mỗ 12055
Bưu Cục Nội Dịch 12057
Bưu Cục KHL Thăng Long 12058
Bưu Cục KHL Mỹ Đình 12059
Bưu Cục TMĐT Nguyễn Cơ Thạch 12060
Bưu Cục TMĐT Thường Tín 12061
Bưu Cục Thăng Long 12062
Bưu Cục Mỹ Đình 2 12063
Bưu Cục Mỹ Đình 3 12064
Bưu Cục HCC Từ Liêm 12098

QUẬN HÀ ĐÔNG

Bưu Cục Trung tâm quận Hà Đông 12100
Quận ủy 12101
Hội đồng nhân dân 12102
Ủy ban nhân dân 12103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12104
Phường Hà Cầu 12106
Phường Nguyễn Trãi 12107
Phường Phúc La 12108
Phường Văn Quán 12109
Phường Mộ Lao 12110
Phường Yết Kiêu 12111
Phường Vạn Phúc 12112
Phường La Khê 12113
Phường Dương Nội 12114
Phường Quang Trung 12115
Phường Yên Nghĩa 12116
Phường Biên Giang 12117
Phường Đồng Mai 12118
Phường Phú Lãm 12119
Phường Phú Lương 12120
Phường Kiến Hưng 12121
Phường Phú La 12122
Bưu Cục Phát Hà Đông 1 12150
Bưu Cục Phát Hà Đông 2 12151
Bưu Cục KHL Hà Đông 12152
Bưu Cục KHL Văn Phú 12153
Bưu Cục Lê Lợi 12154
Bưu Cục Nguyễn Chánh 12155
Bưu Cục Văn Mỗ 12156
Bưu Cục Nguyễn Trãi 12157
Bưu Cục La Khê 12158
Bưu Cục Phú Lãm 12159
Bưu Cục Ba La 12160
BĐVHX Kiến Hưng 12161
Bưu Cục HCC Hà Đông 12198
Bưu Cục Hệ 1 Hà Tây 12199

HUYỆN SÓC SƠN

Bưu Cục Trung tâm huyện Sóc Sơn 12200
Huyện ủy 12201
Hội đồng nhân dân 12202
Ủy ban nhân dân 12203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12204
Thị trấn Sóc Sơn 12206
Xã Tân Minh 12207
Xã Bắc Phú 12208
Xã Tân Hưng 12209
Xã Trung Giã 12210
Xã Hồng Kỳ 12211
Xã Phù Linh 12212
Xã Nam Sơn 12213
Xã Bắc Sơn 12214
Xã Minh Trí 12215
Xã Minh Phú 12216
Xã Tân Dân 12217
Xã Hiền Ninh 12218
Xã Thanh Xuân 12219
Xã Quang Tiến 12220
Xã Phú Cường 12221
Xã Phú Minh 12222
Xã Mai Đình 12223
Xã Phù Lỗ 12224
Xã Đông Xuân 12225
Xã Tiên Dược 12226
Xã Đức Hoà 12227
Xã Xuân Thu 12228
Xã Kim Lũ 12229
Xã Xuân Giang 12230
Xã Việt Long 12231
Bưu Cục Phát Sóc Sơn 12250
Bưu Cục Trung Giã 12251
Bưu Cục Minh Trí 12252
Bưu Cục Tân Dân 12253
Bưu Cục Kim Anh 12254
Bưu Cục Nhà Ga T2 12255
Bưu Cục Nhà Ga T1 12256
Bưu Cục Nội Bài 12257
Bưu Cục Phủ Lỗ 12258

HUYỆN ĐÔNG ANH

Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Anh 12300
Huyện ủy 12301
Hội đồng nhân dân 12302
Ủy ban nhân dân 12303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12304
Thị trấn Đông Anh 12306
Xã Uy Nỗ 12307
Xã Việt Hùng 12308
Xã Liên Hà 12309
Xã Vân Hà 12310
Xã Xuân Nộn 12311
Xã Nguyên Khê 12312
Xã Tiên Dương 12313
Xã Vân Nội 12314
Xã Thuỵ Lâm 12315
Xã Bắc Hồng 12316
Xã Nam Hồng 12317
Xã Kim Nỗ 12318
Xã Kim Chung 12319
Xã Đại Mạch 12320
Xã Võng La 12321
Xã Hải Bối 12322
Xã Vĩnh Ngọc 12323
Xã Xuân Canh 12324
Xã Tầm Xá 12325
Xã Đông Hội 12326
Xã Mai Lâm 12327
Xã Cổ Loa 12328
Xã Dục Tú 12329
Bưu Cục Phát Đông Anh 12350
Bưu Cục Phát KCN Thăng Long 12351
Bưu Cục Ga Đông Anh 12352
Bưu Cục Vân Trì 12353
Bưu Cục KCN Thăng Long 12354
Bưu Cục Bắc Thăng Long 12355
Bưu Cục Lộc Hà 12356

HUYỆN GIA LÂM

Bưu Cục Trung tâm huyện Gia Lâm 12400
Huyện ủy 12401
Hội đồng nhân dân 12402
Ủy ban nhân dân 12403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12404
Thị trấn Trâu Quỳ 12406
Xã Dương Xá 12407
Xã Dương Quang 12408
Xã Phú Thị 12409
Xã Kim Sơn 12410
Xã Lệ Chi 12411
Xã Trung Mầu 12412
Xã Phù Đổng 12413
Xã Ninh Hiệp 12414
Xã Yên Thường 12415
Xã Yên Viên 12416
Thị trấn Yên Viên 12417
Xã Đình Xuyên 12418
Xã Dương Hà 12419
Xã Đặng Xá 12420
Xã Cổ Bi 12421
Xã Đông Dư 12422
Xã Bát Tràng 12423
Xã Kim Lan 12424
Xã Văn Đức 12425
Xã Đa Tốn 12426
Xã Kiêu Kỵ 12427
Bưu Cục Phát Gia Lâm 12450
Bưu Cục KHL Gia Lâm 12451
Bưu Cục Yên Viên 12452
Bưu Cục Đa Tốn 12453

HUYỆN THANH TRÌ

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Trì 12500
Huyện ủy 12501
Hội đồng nhân dân 12502
Ủy ban nhân dân 12503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12504
Thị trấn Văn Điển 12506
Xã Yên Mỹ 12507
Xã Tứ Hiệp 12508
Xã Tam Hiệp 12509
Xã Thanh Liệt 12510
Xã Tân Triều 12511
Xã Hữu Hoà 12512
Xã Vĩnh Quỳnh 12513
Xã Tả Thanh Oai 12514
Xã Đại Áng 12515
Xã Ngọc Hồi 12516
Xã Liên Ninh 12517
Xã Đông Mỹ 12518
Xã Vạn Phúc 12519
Xã Duyên Hà 12520
Xã Ngũ Hiệp 12521
Bưu Cục Phát Thanh Trì 12550
Bưu Cục KHL Thanh Trì 12551
Bưu Cục Đông Mỹ 12552
Bưu Cục Ngọc Hồi 12553

HUYỆN BA VÌ

Bưu Cục Trung tâm huyện Ba Vì 12600
Huyện ủy 12601
Hội đồng nhân dân 12602
Ủy ban nhân dân 12603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12604
Thị trấn Tây Đằng 12606
Xã Chu Minh 12607
Xã Minh Châu 12608
Xã Phú Châu 12609
Xã Phú Phương 12610
Xã Châu Sơn 12611
Xã Tản Hồng 12612
Xã Phú Cường 12613
Xã Cổ Đô 12614
Xã Vạn Thắng 12615
Xã Phú Đông 12616
Xã Phong Vân 12617
Xã Thái Hòa 12618
Xã Đồng Thái 12619
Xã Vật Lại 12620
Xã Phú Sơn 12621
Xã Cẩm Lĩnh 12622
Xã Tòng Bạt 12623
Xã Sơn Đà 12624
Xã Thuần Mỹ 12625
Xã Ba Trại 12626
Xã Minh Quang 12627
Xã Khánh Thượng 12628
Xã Ba Vì 12629
Xã Yên Bài 12630
Xã Vân Hòa 12631
Xã Tản Lĩnh 12632
Xã Thụy An 12633
Xã Tiên Phong 12634
Xã Đông Quang 12635
Xã Cam Thượng 12636
Bưu Cục Phát Ba Vì 12650
Bưu Cục Vạn Thắng 12651
Bưu Cục Nhông 12652
Bưu Cục Suối Hai 12653
Bưu Cục Sơn Đà 12654
Bưu Cục Chợ Mộc 12655
Bưu Cục Tản Lĩnh 12656

THỊ XÃ SƠN TÂY

Bưu Cục Trung tâm thị xã Sơn Tây 12700
Thị ủy 12701
Hội đồng nhân dân 12702
Ủy ban nhân dân 12703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12704
Phường Lê Lợi 12706
Phường Viên Sơn 12707
Phường Phú Thịnh 12708
Xã Đường Lâm 12709
Xã Xuân Sơn 12710
Xã Thanh Mỹ 12711
Phường Xuân Khanh 12712
Xã Kim Sơn 12713
Xã Cổ Đông 12714
Xã Sơn Đông 12715
Phường Trung Sơn Trầm 12716
Phường Sơn Lộc 12717
Phường Trung Hưng 12718
Phường Quang Trung 12719
Phường Ngô Quyền 12720
Bưu Cục Phát Sơn Tây 12750
Bưu Cục Xuân Khanh 12751
Bưu Cục Đồng Mô 12752
Bưu Cục Sơn Lộc 12753

HUYỆN PHÚC THỌ

Bưu Cục Trung tâm huyện Phúc Thọ 12800
Huyện ủy 12801
Hội đồng nhân dân 12802
Ủy ban nhân dân 12803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12804
Thị trấn Phúc Thọ 12806
Xã Phúc Hòa 12807
Xã Long Xuyên 12808
Xã Thượng Cốc 12809
Xã Hát Môn 12810
Xã Vân Nam 12811
Xã Vân Hà 12812
Xã Vân Phúc 12813
Xã Xuân Phú 12814
Xã Võng Xuyên 12815
Xã Cẩm Đình 12816
Xã Sen Chiểu 12817
Xã Phương Độ 12818
Xã Thọ Lộc 12819
Xã Tích Giang 12820
Xã Trạch Mỹ Lộc 12821
Xã Phụng Thượng 12822
Xã Ngọc Tảo 12823
Xã Tam Hiệp 12824
Xã Hiệp Thuận 12825
Xã Liên Hiệp 12826
Xã Tam Thuấn 12827
Xã Thanh Đa 12828
Bưu Cục Phát Phúc Thọ 12850
Bưu Cục Vân Nam 12851
Bưu Cục Ngọc Tảo 12852
Bưu Cục Tam Hiệp 12853

HUYỆN MÊ LINH

Bưu Cục Trung tâm huyện Mê Linh 12900
Huyện ủy 12901
Hội đồng nhân dân 12902
Ủy ban nhân dân 12903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 12904
Xã Đại Thịnh 12906
Thị trấn Quang Minh 12907
Thị trấn Chi Đông 12908
Xã Kim Hoa 12909
Xã Thanh Lâm 12910
Xã Tam Đồng 12911
Xã Tiến Thắng 12912
Xã Tự Lập 12913
Xã Liên Mạc 12914
Xã Vạn Yên 12915
Xã Tiến Thịnh 12916
Xã Chu Phan 12917
Xã Thạch Đà 12918
Xã Hoàng Kim 12919
Xã Văn Khê 12920
Xã Tráng Việt 12921
Xã Tiền Phong 12922
Xã Mê Linh 12923
Bưu Cục Phát Mê Linh 12950
Bưu Cục KCN Quang Minh 12951
Bưu Cục Thạch Đà 12952
Bưu Cục Tiền Phong 12953

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Bưu Cục Trung tâm huyện Đan Phượng 13000
Huyện ủy 13001
Hội đồng nhân dân 13002
Ủy ban nhân dân 13003
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13004
Thị trấn Phùng 13006
Xã Đan Phượng 13007
Xã Thượng Mỗ 13008
Xã Hạ Mỗ 13009
Xã Tân Hội 13010
Xã Tân Lập 13011
Xã Liên Trung 13012
Xã Liên Hà 13013
Xã Liên Hồng 13014
Xã Hồng Hà 13015
Xã Trung Châu 13016
Xã Thọ Xuân 13017
Xã Thọ An 13018
Xã Phương Đình 13019
Xã Đồng Tháp 13020
Xã Song Phượng 13021
Bưu Cục Phát Đan Phượng 13050
Bưu Cục Bến Xã Phùng 13051
Bưu Cục Tân Hội 13052
Bưu Cục Thọ An 13053

HUYỆN THẠCH THẤT

Bưu Cục Trung tâm huyện Thạnh Thất 13100
Huyện ủy 13101
Hội đồng nhân dân 13102
Ủy ban nhân dân 13103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13104
Thị trấn Liên Quan 13106
Xã Phú Kim 13107
Xã Đại Đồng 13108
Xã Cẩm Yên 13109
Xã Lại Thượng 13110
Xã Bình Yên 13111
Xã Tân Xã 13112
Xã Thạch Hoà 13113
Xã Yên Bình 13114
Xã Yên Trung 13115
Xã Tiến Xuân 13116
Xã Hạ Bằng 13117
Xã Đồng Trúc 13118
Xã Cần Kiệm 13119
Xã Kim Quan 13120
Xã Thạch Xá 13121
Xã Bình Phú 13122
Xã Phùng Xá 13123
Xã Hữu Bằng 13124
Xã Dị Nậu 13125
Xã Canh Nậu 13126
Xã Hương Ngải 13127
Xã Chàng Sơn 13128
Bưu Cục Phát Thạch Thất 13150
Bưu Cục Hoà Lạc 13151
Bưu Cục Yên Bình 13152
Bưu Cục Bình Phú 13153

HUYỆN HOÀI ĐỨC

Bưu Cục Trung tâm huyện Hoài Đức 13200
Huyện ủy 13201
Hội đồng nhân dân 13202
Ủy ban nhân dân 13203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13204
Thị trấn Trạm Trôi 13206
Xã Đức Thượng 13207
Xã Minh Khai 13208
Xã Dương Liễu 13209
Xã Cát Quế 13210
Xã Yên Sở 13211
Xã Đắc Sở 13212
Xã Tiền Yên 13213
Xã Song Phương 13214
Xã Vân Côn 13215
Xã An Thượng 13216
Xã Đông La 13217
Xã La Phù 13218
Xã An Khánh 13219
Xã Lại Yên 13220
Xã Vân Canh 13221
Xã Di Trạch 13222
Xã Kim Chung 13223
Xã Sơn Đồng 13224
Xã Đức Giang 13225
Bưu Cục Phát Hoài Đức 13250
Bưu Cục Chợ Sấu 13251
Bưu Cục Vân Côn 13252
Bưu Cục Ngãi Cầu 13253

HUYỆN QUỐC OAI

Bưu Cục Trung tâm huyện Quốc Oai 13300
Huyện ủy 13301
Hội đồng nhân dân 13302
Ủy ban nhân dân 13303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13304
Thị trấn Quốc Oai 13306
Xã Yên Sơn 13307
Xã Phượng Cách 13308
Xã Sài Sơn 13309
Xã Ngọc Mỹ 13310
Xã Ngọc Liệp 13311
Xã Liệp Tuyết 13312
Xã Tuyết Nghĩa 13313
Xã Phú Cát 13314
Xã Đông Xuân 13315
Xã Phú Mãn 13316
Xã Hòa Thạch 13317
Xã Đông Yên 13318
Xã Cấn Hữu 13319
Xã Nghĩa Hương 13320
Xã Thạch Thán 13321
Xã Cộng Hòa 13322
Xã Đồng Quang 13323
Xã Tân Hòa 13324
Xã Tân Phú 13325
Xã Đại Thành 13326
Bưu Cục Phát Quốc Oai 13350
Bưu Cục Sài Sơn 13351
Bưu Cục Hòa Phú 13352
Bưu Cục Cấn Hữu 13353

HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Bưu Cục Trung tâm huyện Chương Mỹ 13400
Huyện ủy 13401
Hội đồng nhân dân 13402
Ủy ban nhân dân 13403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13404
Thị trấn Chúc Sơn 13406
Xã Phụng Châu 13407
Xã Tiên Phương 13408
Xã Ngọc Hòa 13409
Xã Trường Yên 13410
Xã Phú Nghĩa 13411
Xã Đông Phương Yên 13412
Xã Trung Hòa 13413
Xã Thanh Bình 13414
Xã Đông Sơn 13415
Xã Thủy Xuân Tiên 13416
Thị trấn Xuân Mai 13417
Xã Nam Phương Tiến 13418
Xã Tân Tiến 13419
Xã Hoàng Văn Thụ 13420
Xã Hữu Văn 13421
Xã Mỹ Lương 13422
Xã Trần Phú 13423
Xã Đồng Lạc 13424
Xã Hồng Phong 13425
Xã Đồng Phú 13426
Xã Hòa Chính 13427
Xã Phú Nam An 13428
Xã Văn Võ 13429
Xã Thượng Vực 13430
Xã Hoàng Diệu 13431
Xã Quảng Bị 13432
Xã Hợp Đồng 13433
Xã Tốt Động 13434
Xã Đại Yên 13435
Xã Lam Điền 13436
Xã Thụy Hương 13437
Bưu Cục Phát Chương Mỹ 13450
Bưu Cục Xuân Mai 13451
Bưu Cục Trường Yên 13452
Bưu Cục Quảng Bị 13453
Bưu Cục Hoàng Văn Thụ 13454
Bưu Cục Miếu Môn 13455

HUYỆN THANH OAI

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Oai 13500
Huyện ủy 13501
Hội đồng nhân dân 13502
Ủy ban nhân dân 13503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13504
Thị trấn Kim Bài 13506
Xã Đỗ Động 13507
Xã Thanh Văn 13508
Xã Thanh Thùy 13509
Xã Tam Hưng 13510
Xã Mỹ Hưng 13511
Xã Bình Minh 13512
Xã Cự Khê 13513
Xã Bích Hòa 13514
Xã Cao Viên 13515
Xã Thanh Cao 13516
Xã Thanh Mai 13517
Xã Kim An 13518
Xã Kim Thư 13519
Xã Phương Trung 13520
Xã Dân Hòa 13521
Xã Cao Dương 13522
Xã Xuân Dương 13523
Xã Hồng Dương 13524
Xã Liên Châu 13525
Xã Tân Ước 13526
Bưu Cục Phát Thanh Oai 13550
Bưu Cục Thanh Thuỳ 13551
Bưu Cục Bình Đà 13552
Bưu Cục Ngã Tư Vác 13553

HUYỆN THƯỜNG TÍN

Bưu Cục Trung tâm huyện Thường Tín 13600
Huyện ủy 13601
Hội đồng nhân dân 13602
Ủy ban nhân dân 13603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13604
Thị trấn Thường Tín 13606
Xã Hà Hồi 13607
Xã Vân Tảo 13608
Xã Thư Phú 13609
Xã Tự Nhiên 13610
Xã Hồng Vân 13611
Xã Ninh Sở 13612
Xã Duyên Thái 13613
Xã Văn Bình 13614
Xã Nhị Khê 13615
Xã Khánh Hà 13616
Xã Hòa Bình 13617
Xã Văn Phú 13618
Xã Tiền Phong 13619
Xã Tân Minh 13620
Xã Nguyễn Trãi 13621
Xã Dũng Tiến 13622
Xã Nghiêm Xuyên 13623
Xã Tô Hiệu 13624
Xã Văn Tự 13625
Xã Minh Cường 13626
Xã Vạn Điểm 13627
Xã Thống Nhất 13628
Xã Lê Lợi 13629
Xã Thắng Lợi 13630
Xã Quất Động 13631
Xã Chương Dương 13632
Xã Liên Phương 13633
Xã Hiền Giang 13634
Bưu Cục Phát Thường Tín 13650
Bưu Cục KHL Thường Tín 13651
Bưu Cục Vân La 13652
Bưu Cục Quán Gánh 13653
Bưu Cục Dũng Tiến 13654
Bưu Cục Chợ Tía 13655
Bưu Cục Cầu Chiếc 13656

HUYỆN MỸ ĐỨC

Bưu Cục Trung tâm huyện Mỹ Đức 13700
Huyện ủy 13701
Hội đồng nhân dân 13702
Ủy ban nhân dân 13703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13704
Thị trấn Đại Nghĩa 13706
Xã Phù Lưu Tế 13707
Xã Phùng Xá 13708
Xã Xuy Xá 13709
Xã Lê Thanh 13710
Xã An Mỹ 13711
Xã Bột Xuyên 13712
Xã Mỹ Thành 13713
Xã Phúc Lâm 13714
Xã Đồng Tâm 13715
Xã Thượng Lâm 13716
Xã Tuy Lai 13717
Xã Hồng Sơn 13718
Xã Hợp Tiến 13719
Xã Hợp Thanh 13720
Xã An Tiến 13721
Xã An Phú 13722
Xã Hương Sơn 13723
Xã Hùng Tiến 13724
Xã Đốc Tín 13725
Xã Vạn Kim 13726
Xã Đại Hưng 13727
Bưu Cục Phát Mỹ Đức 13750
Bưu Cục Kênh Đào 13751
Bưu Cục Cầu Dậm 13752
Bưu Cục Hương Sơn 13753

HUYỆN ỨNG HÒA

Bưu Cục Trung tâm huyện Ứng Hòa 13800
Huyện ủy 13801
Hội đồng nhân dân 13802
Ủy ban nhân dân 13803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13804
Thị trấn Vân Đình 13806
Xã Phương Tú 13807
Xã Liên Bạt 13808
Xã Quảng Phú Cầu 13809
Xã Trường Thịnh 13810
Xã Hoa Sơn 13811
Xã Viên Nội 13812
Xã Viên An 13813
Xã Cao Thành 13814
Xã Sơn Công 13815
Xã Đồng Tiến 13816
Xã Hòa Xá 13817
Xã Vạn Thái 13818
Xã Hòa Nam 13819
Xã Hòa Phú 13820
Xã Hòa Lâm 13821
Xã Phù Lưu 13822
Xã Lưu Hoàng 13823
Xã Hồng Quang 13824
Xã Đội Bình 13825
Xã Đại Hùng 13826
Xã Trầm Lộng 13827
Xã Đại Cường 13828
Xã Đông Lỗ 13829
Xã Kim Đường 13830
Xã Minh Đức 13831
Xã Đồng Tân 13832
Xã Trung Tú 13833
Xã Tảo Dương Văn 13834
Bưu Cục Phát Ứng Hòa 13850
Bưu Cục Cầu Lão 13851
Bưu Cục Ba Thá 13852
Bưu Cục Đặng Giang 13853
Bưu Cục Lưu Hoàng 13854
Bưu Cục Chợ Ngăm 13855
Bưu Cục Chợ Cháy 13856

HUYỆN PHÚ XUYÊN

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Xuyên 13900
Huyện ủy 13901
Hội đồng nhân dân 13902
Ủy ban nhân dân 13903
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 13904
Thị trấn Phú Xuyên 13906
Xã Phúc Tiến 13907
Xã Tri Thủy 13908
Xã Khai Thái 13909
Xã Nam Triều 13910
Xã Hồng Thái 13911
Thị trấn Phú Minh 13912
Xã Thụy Phú 13913
Xã Văn Nhân 13914
Xã Nam Phong 13915
Xã Sơn Hà 13916
Xã Quang Trung 13917
Xã Tân Dân 13918
Xã Đại Thắng 13919
Xã Văn Hoàng 13920
Xã Phượng Dực 13921
Xã Hồng Minh 13922
Xã Tri Trung 13923
Xã Phú Túc 13924
Xã Hoàng Long 13925
Xã Chuyên Mỹ 13926
Xã Vân Từ 13927
Xã Phú Yên 13928
Xã Châu Can 13929
Xã Đại Xuyên 13930
Xã Bạch Hạ 13931
Xã Minh Tân 13932
Xã Quang Lãng 13933
Bưu Cục Phát Phú Xuyên 13950
Bưu Cục Chợ Bìm 13951
Bưu Cục Vạn Điểm 13952
Bưu Cục Tân Dân 13953
Bưu Cục Đồng Quan 13954
Bưu Cục Hồng Minh 13955
Bưu Cục Cầu Giẽ 13956
Bưu Cục Minh Tân 13957

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Hà Nội, mã bưu điện Thành phố Hà Nội mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại Thành phố Hà Nội mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button