Giáo dục

Học phí ngoại ngữ Dương Minh cao hay thấp?

Học phí ngoại ngữ Dương Minh cao hay thấp?

Hãy trở thành học viên của Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh Tp. HCM để nhận nhiều ưu đãi. Cùng tham khảo mức học phí Ngoại ngữ Dương Minh đang được nhiều người quan tâm và tìm kiếm. Với đội ngũ giáo viên giảng dạy tận tâm và kinh nghiệm chuyên môn sâu sẽ giúp học viên nhanh chóng nắm vững các kiến thức cần thiết trong giao tiếp. Để đánh giá chính xác Ngoại ngữ Dương Minh có tốt hay không? Cùng các học viên đi tìm câu trả lời nhé!

Nội dung chính

This post: Học phí ngoại ngữ Dương Minh cao hay thấp?


Học phí Ngoại ngữ Dương Minh

Tùy theo khóa học mà học viên đăng kí sẽ có mức học phí Ngoại ngữ Dương Minh khác nhau. Cùng tham khảo mức giá từng khóa học tại Trung tâm Dương Minh nhé.


Khóa Anh ngữ phát triển tài năng

Lớp Early Stars 1 (Khoá 12 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 1.960.000đ
 • Học phí 16 tuần: 3.755.000đ

Lớp Early Stars 2 (Khóa 8 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 2.035.000đ
 • Học phí 16 tuần: 3.905.000đ

Lớp Early Stars 3 (Khóa 6 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 2.035.000đ
 • Học phí 16 tuần: 3.905.000đ

Lớp Pre – Super (Khóa 6 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 2.470.000đ
 • Học phí 16 tuần: 4.690.000đ

Lớp Super English (Khóa 15 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 2.610.000đ
 • Học phí 16 tuần: 4.970.000đ


Khóa Anh ngữ Cambridge

Lớp Pre-starter 1 (Khóa 6 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 1.380.000đ
 • Học phí 16 tuần: 2.650.000đ

Lớp Pre – Starter 2 (Khóa 14 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 1.280.000đ
 • Học phí 16 tuần: 2.415.000đ

Lớp Pre – Movers (Khóa 14 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 1.350.000đ
 • Học phí 16 tuần: 2.565.000đ

Lớp Pre – Flyers (Khóa 12 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 1.430.000đ
 • Học phí 16 tuần: 2.680.000đ

Lớp Pre – KET (Khóa 16 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 1.580.000đ
 • Học phí 16 tuần: 2.970.000đ

Lớp Pre – PET (Khóa 18 tháng)

 • Học phí 8 tuần: 1.660.000đ
 • Học phí 16 tuần: 3.100.000đ


Khóa TOEFL ITP

Lớp PRE – TOEFL ITP (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 1.730.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.490.000đ

Lớp TOEFL ITP 20 (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 1.730.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.490.000đ

Lớp TOEFL ITP 40 (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 1.810.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.565.000đ

Lớp TOEFL ITP 60 (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 1.960.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.795.000đ

Lớp TOEFL ITP 80 (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 2.035.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.870.000đ


Khóa IELTS

Lớp Pre – IELTS (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 1.765.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.505.000đ

Lớp IELTS 1 (3.0 – 3.5) (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 1.895.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.730.000đ

Lớp IELTS 2 (3.5 – 4.0) (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 2.045.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.960.000đ

Lớp IELTS 3 (4.0 – 4.5) (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 2.170.000đ
 • Học phí 12 tuần: 3.110.000đ

Lớp IELTS 4 (4.5 – 5.0) (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 2.265.000đ
 • Học phí 12 tuần: 3.265.000đ

Lớp IELTS 5 (5.5 – 6.0) (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 2.375.000đ
 • Học phí 12 tuần: 3.415.000đ

Lớp IELTS 6 (6.5 – 7.0) (Khóa 12 tuần)

 • Học phí 8 tuần: 2.490.000đ
 • Học phí 12 tuần: 3.565.000đ


Khóa TOEIC

Lớp PRE – TOEIC

 • Học phí 8 tuần: 1.885.000đ
 • Học phí 16 tuần: 3.565.000đ

Lớp TOEIC 1

 • Học phí 8 tuần: 1.960.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.800.000đ

Lớp TOEIC 2

 • Học phí 8 tuần: 2.120.000đ
 • Học phí 12 tuần: 2.950.000đ

Lớp TOEIC 3

 • Học phí 8 tuần: 2.280.000đ
 • Học phí 12 tuần: 3.100.000đ

Lớp TOEIC 4

 • Học phí 12 tuần: 3.200.000đ


Khóa Anh ngữ tổng quát

Lớp English For Beginners

 • Học phí 4 tuần (Tuần 3 buổi): 660.000đ
 • Học phí 8 tuần (Tuần 3 buổi): 1.210.000đ
 • Học phí 8 tuần (Lớp mỗi ngày): 885.000đ
 • Học phí 12 tuần (Lớp mỗi ngày): 1.610.000đ

Lớp G 1A & Lớp G 1B

 • Học phí 4 tuần (Tuần 3 buổi): 790.000đ
 • Học phí 8 tuần (Tuần 3 buổi): 1.455.000đ
 • Học phí 12 tuần (Tuần 3 buổi): 2.070.000đ
 • Học phí 8 tuần (Lớp mỗi ngày): 1.060.000đ
 • Học phí 12 tuần (Lớp mỗi ngày): 1.980.000đ

Lớp G 2A  & Lớp G 2B

 • Học phí 4 tuần (Tuần 3 buổi): 825.000đ
 • Học phí 8 tuần (Tuần 3 buổi): 1.510.000đ
 • Học phí 12 tuần (Tuần 3 buổi): 2.150.000đ
 • Học phí 8 tuần (Lớp mỗi ngày): 1.105.000đ
 • Học phí 12 tuần (Lớp mỗi ngày): 2.075.000đ

Lớp G 3A & G 3B

 • Học phí 4 tuần (Tuần 3 buổi): 855.000đ
 • Học phí 8 tuần (Tuần 3 buổi): 1.580.000đ
 • Học phí 12 tuần (Tuần 3 buổi): 2.220.000đ
 • Học phí 8 tuần (Lớp mỗi ngày): 1.165.000đ
 • Học phí 12 tuần (Lớp mỗi ngày): 2.170.000đ

Học phí Ngoại ngữ Thần Đồng.

Học phí Acet TPHCM.


Chế độ giảm học phí Ngoại ngữ Dương Minh

Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh thông báo đến các học viên chương trình giảm học phí Ngoại ngữ Dương Minh từ 5% -> 10%. Chương trình giảm học phí Ngoại ngữ Dương Minh áp dụng cho mọi khóa học tại Trung tâm.

– Giảm 5% cho lớp học phí 8 tuần cho những học viên đáp ứng được 1 trong 2 điều kiện sau:

 • Học viên đăng ký đầu tiên học Ngoại ngữ tại trung tâm vào các lớp buổi tối 3 – 5- 7. Thời gian từ 19:30 -> 21:00.
 • Học viên đăng ký 1 lần 2 lớp học Ngoại ngữ tại tâm. Hoặc đăng ký học phí Dương Minh liên tục trong 1 năm.

– Giảm10% cho lớp học phí 8 tuần cho những học viên đáp ứng được 1 trong 3 điều kiện sau:

 • Dành cho các học viên đăng ký học Ngoại ngữ lần đầu tại Trung tâm cho các lớp buổi chiều.
 • Những học viên đăng ký học phí Dương Minh liên tục trong vòng 2 năm.
 • Đặc biệt, dành cho những học vien giỏi nhất lớp học của lớp học trước.


Các cơ sở Ngoại ngữ Dương Minh

Cơ sở 1

Địa chỉ: 70 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM

Tel: (028) 3848 2148

Cơ sở 2

Địa chỉ: 349 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM

Tel: (028) 3837 9237

Cơ sở 3

Địa chỉ: 171 Khánh Hội, P3, Q.4, Tp.HCM

Tel: (028) 38253765

Cơ sở 4

Địa chỉ: 1069 Trần Hưng Đạo, P5, Q.5, Tp.HCM

Tel: (028) 3924 0889

Cơ sở 5

Địa chỉ: 22 Hậu Giang, P2, Q.6, Tp.HCM

Tel: (028) 39600456

Cơ sở 6

Địa chỉ: 429 Tùng Thiện Vương, P12, Q.8,Tp.HCM

Tel: (028) 3950 3953

Cơ sở 7

Địa chỉ: 567 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM

Tel (028) 3592 1198

Cơ sở 8

Địa chỉ: 1A Cộng Hòa, P4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Tel: (028) 3811 0485

Cơ sở 9

Địa chỉ: 387 Hoàng Văn Thụ,P2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Tel: (028) 3842 0063

Cơ sở 10

Địa chỉ: 617 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Tel: (028) 6287 4618


Lý do nên học Ngoại ngữ Dương Minh

– Đội ngũ giáo viên giản dạy có trình độ chuyên môn sâu. Bên cạnh đó, giáo viên luôn tận tình và hướng dẫn học viên rất chu đáo và nhiệt tình.

– Cơ sở vật chất tai Trung tâm khá đầy đủ. Ngoài ra, Trung tâm còn tại môi trường sinh hoạt cho học viên được học tập và giải trí tại Trung tâm.

– Học viên được học tập trong môi trường hiện đại với các phòng học đầy đủ tiện nghi. Trung tâm thiết kế mỗi phòng học có máy chiếu, TV, máy điều hòa.

– Đặc biệt, Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh luôn cung cấp đầy đủ các khóa học từ nhỏ cho đến người lớn.

– Học viên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa ngoài trời nhằm nâng cao kiến thức. Đồng thời áp dụng kiến thức học được tại trung tâm vào việc giao tiếp thực hành tại buổi ngoại khóa.

– Trung tâm luôn có những chương trình giảm học phí Dương Minh thường xuyên dành cho mọi học viên đến với Trung tâm.

Quá hấp dẫn với mức học phí Ngoại ngữ Dương Minh phải không nào các bạn. Hãy đăng ký ngay Trung tâm để nhận ngay những ưu đãi về học phí Dương Minh ngay hôm nay nhé. Chúc bạn luôn thành công và trao dồi kiến thức Ngoại ngữ để tự tin hơn trong giao tiếp.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button