Tổng Hợp

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là mẫu giấy được doanh nghiệp lập ra nhằm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trước đó. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

TÊN DOANH NGHIỆP

This post: Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: ………… …, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………………..…

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

………………………………………………………………………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chính
– Thành viên hợp danh công ty hợp danh, thành viên công ty TNHH
– Vốn điều lệ của công ty

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):……………………..

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):……………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

I. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………… Fax:……………………………….. ………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………Website:………………………………………………

II. Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………….

Chức danh:…………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………………………………………………….

Ngày cấp………….. /…… / ……………..Nơi cấp:………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):……………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …/ …./ ……Ngày hết hạn: …./ …../ ………..Nơi cấp:…………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-5 hoặc Phụ lục I-6 kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button