Tổng Hợp

Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân
Hỏi đáp:

Em là học sinh lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp và ĐH, nhưng vừa bị mất giấy CMND. Em muốn xin cấp lại Chứng minh nhân dân thì phải làm như thế nào ạ?

This post: Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân

Trả lời:

Chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 về Chứng minh nhân dân, trường hợp bạn bị mất Chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại tại công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú.

Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân (CMND) theo trình tự như sau:

1. Điều kiện để cấp lại CMND

+ Đã cấp CMND.

+ Bị mất chứng minh nhân dân.

+ Không thuộc diện đối tượng tạm thời chưa được cấp CMND.

2. Thành phần hồ sơ

– Người làm đơn kê khai vào tờ khai cấp CMND (mẫu CM3) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú: Tải mẫu tờ khai cấp CMND tại đây.

– Hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể).

– Lăn tay, chụp ảnh hoặc công dân nộp ảnh theo quy định (ảnh có kích thước là 3 x 4cm).

– Kê khai tờ khai CMND (kích vào nút tải về để tải tờ khai).

3. Nơi làm thủ tục cấp CMND

+ Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú hoặc Công an cấp tỉnh theo phân cấp.

+ Công dân đang phục vụ trong quân đội, công an (trừ nghĩa vụ quân sự) chưa đăng ký hộ khẩu cùng gia đình hiện ở tập trung trong doanh trại thì đến Công an cấp huyện nơi đơn vị đóng trụ sở chính, nơi bố trí nhà ở tập thể của đơn vị làm thủ tục.

4. Lệ phí cấp CMND

+ Đối tượng thu lệ phí: Công dân làm thủ tục cấp lại (do bị mất, hư hỏng…).

+ Mức thu: Cấp lại theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng không quá 6.000 đồng (lệ phí không bao gồm tiền chụp ảnh).

5. Thời gian giải quyết

– Tại Công an Thành Phố: Không quá 06 ngày làm việc nếu không qua tra cứu và không quá 10 ngày làm việc nếu phải qua tra cứu (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ).

– Tại Công an huyện đồng bằng: Không quá 10 ngày làm việc nếu không qua tra cứu và không quá 15 ngày làm việc nếu phải qua tra cứu (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ).

– Tại Công an các huyện miền núi, hải đảo: Không quá 15 ngày làm việc nếu không qua tra cứu và không quá 20 ngày làm việc nếu phải qua tra cứu (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ).

– Người nhận đưa giấy biên nhận từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ) để nhận lại CMND tại địa điểm đã làm CMND.

6. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03-02-1999 của Chính phủ và Thông tư 04/1999/TT-BCA ngày 29-04-1999 của Bộ Công an về CMND.

Mẫu CM3
(Ban hành theo QĐ số 998/2001/QĐ-BCA(C11)
ngày 10-10-2001)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi:………………………………………………

……………………… …………………

Họ tên:……………………………….…………………………. Nam/nữ……………………………..

Tên gọi khác:……………………………………………….………………………………………

Sinh ngày ………./………/……………; Nguyên quán:………………………………………………………..

……………………………..…………………………………………………………………………………….

Nơi ĐKHK thường trú:……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên cha:……………………………………………………..…………………………………

Họ tên mẹ:…………………………………………………..…………………………………….

Sổ hộ khẩu số:…………………………… tập:……………… tờ:……………….……………….

Tôi xin được cấp giấy CMND, lý do: (cấp mới; CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết giá trị sử dụng hoặc mất)

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN…………………………………………

(phường/xã/thị trấn nơi ĐKHK thường trú)

Ngày … Tháng … Năm …

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

(Mẫu này có thể in ra để sử dụng)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button