Tổng Hợp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân là mẫu giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền lập ra để chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD do Bộ Kế Hoạch và đầu tư ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

This post: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp: …………………………..

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: ………………………………………………………….Fax:…………………………………………….

Email: ………………………………………………………………..Website:………………………………………

3. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………….Giới tính:……………………..

Sinh ngày:….. /….. / …………..Dân tộc……………………….: Quốc tịch:………………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân……………………………………………………………………………………….:

Ngày cấp: …../ …/ …………..Nơi cấp:…………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button