Giáo dục

Đáp án Tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh – Tuần 1

Cuộc thi 80 năm lịch sử đội Thủ đô

  • Đáp án 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh – Tuần 1 Số 1
  • Đáp án 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh – Tuần 1 Số 2

Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Các phong trào lớn, các hoạt động, các công trình, phần việc tiêu biểu của Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã và đang triển khai, tổ chức. Những người anh hùng trẻ tuổi, những đội viên tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có nhiều cống hiến cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi Việt Nam và Thủ đô.

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần (từ ngày 30/3/2021 đến hết ngày 26/4/2021) dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: 80namlichsudoithudo.vn. Theo đó, trong vòng 30 phút, thí sinh trả lời 30 câu hỏi xoay quanh các nội dung: Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác Đội, các phong trào lớn của thiếu nhi Việt Nam nói chung, đặc biệt là của thiếu nhi Thủ đô nói riêng… Tham khảo chi tiết: Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

This post: Đáp án Tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh – Tuần 1

Tuần 1: từ ngày 30/3/2021 đến hết ngày 05/4/2021 với chủ đề “Hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh” – Dành cho khối Tiểu học

Dưới đây là đáp án mang tính chất tham khảo, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Đáp án 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh – Tuần 1 Số 1

Câu 1: Bác Tôn Đức Thắng đã thay mặt Bác Hồ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội lá cờ thêu dòng chữ vàng cho Đội “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng” vào dịp nào?

A: Kỉ niệm 35 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1966)

B: Kỉ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1961)

C: Cả 3 phương án trên đều sai

D: Kỉ niệm 18 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1959)

Đáp án: D

Câu 2: Đội TNTP Hồ Chí Minh vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương “Sao vàng” – phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích của Đội vào dịp nào?

A: Kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

B: Kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

C: Kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

D: Kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đáp án: C

Câu 3: Tên “Đội TNTP Hồ Chí Minh” có từ ngày, tháng, năm nào?

A: . Ngày 02/9/1969

B: Ngày 30/01/1970

C: Ngày 20/12/1960

D: Ngày 15/5/1941

Đáp án: B

Câu 4: Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 17/6/1959

B: Ngày 17/6/1958

C: Ngày 17/6/1960

D: Ngày 17/6/1957

Đáp án: D

Câu 5: Sau ngày đất nước thống nhất, phong trào “Trần Quốc Toản” tiếp tục phát triển mạnh mẽ thành các phong trào nhánh với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, đó là những phong trào nào?

A: Áo lụa tặng bà

B: Những viên gạch hồng

C: Tất cả các đáp án trên

D: Đi tìm địa chỉ đỏ

Đáp án: C

Câu 6: Nhiệm vụ của Đội TNTP Việt Nam (từ tháng 11/1956) là gì?

A: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

B: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

C: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật

D: Cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án: D

Câu 7: Qua các thời kì xây dựng và phát triển, Đội được mang nhiều tên gọi khác nhau. Thứ tự đó là gì?

A: Cả A, B, C đều sai

B: Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội TNTP Việt Nam – Đội TNTP Hồ Chí Minh 

C: Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội TNTP Việt Nam – Đội TNTP Hồ Chí Minh

D: Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Cứu quốc – Đội TNTP Việt Nam – Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đáp án: B

Câu 8: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ” gắn với hoạt động cụ thể nào?

A: Giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng

B: Thăm các khu di tích cách mạng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng

C: Cả 3 đáp án trên đều đúng

D: Làm kế hoạch nhỏ

Đáp án: C

Câu 9: “Ngày nay, các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh. Các cháu thi đua tuỳ theo sức của các cháu, làm việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy”. Câu hỏi nói trên được Bác Hồ nói trong dịp nào?

A: Bác viết thư cho thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 1954

B: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân ngày khai trường 05/9/1945

C: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1945.

D: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1951

Đáp án: D

Câu 10: Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì?

A: Đội TNTP

B: Đội Thiếu nhi Tháng Tám

C: Hồng nhi Đội

D: Đội Nhi đồng Cứu quốc

Đáp án: D

Câu 11: Năm 1958, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã tập hợp được các thiếu nhi cùng tham gia lao động tiết kiệm, lấy tiền góp chung xây dựng công trình nào?

A: Cả 3 đáp án trên đều đúng

B: Khách sạn Khăn quàng đỏ

C: Nhà máy nhựa Tiền Phong

D: Tượng đài Kim Đồng

Đáp án: A

Câu 12: Nhiệm vụ của Đội Nhi đồng Cứu quốc (từ 15/5/1941) là gì?

A: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

B: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

C: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật

D: Cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án: C

Câu 13: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) gồm những nhiệm vụ gì?

A: Cả 3 phương án trên đều đúng

B: Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng

C: Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ

D: Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn

Đáp án: A

Câu 14: Ngày 15/5/1966, nhân dịp kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Đội, Trung ương Đảng đã trao thiếu nhi lời son sắt thêu trên lá cờ. Hãy điền vào chỗ trống cụm từ còn thiếu? “Vâng lời Bác dạy …………………………. Chống Mỹ cứu nước Thiếu niên sẵn sàng!”

A: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

B: Làm nghìn việc tốt

C: Cả 3 phương án trên đều sai

D: Chăm học chăm làm

Đáp án: B

Câu 15: Khu di tích Kim Đồng được khánh thành tại quê hương anh Kim Đồng vào ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 15/5/1980

B: Ngày 15/5/1986

C: Ngày 19/5/1980

D: Ngày 15/5/1990

Đáp án: B

Câu 16: Ngày 15/5/2021 là ngày kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh?

A: 60 năm

B: 80 năm

C: 70 năm

D: 90 năm

Đáp án: B

Câu 17: Tờ báo đầu tiên của Đội có tên gọi “Tiền phong Thiếu niên”, tiền thân của báo “TNTP” ngày nay ra đời vào ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 01/6/1957

B: Ngày 01/6/1956

C: Ngày 01/6/1954

D: Ngày 01/6/1955

Đáp án: C

Câu 18: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà” là phong trào nhánh của phong trào truyền thống nào?

A: Cả 3 đáp án trên

B: Phong trào “Trần Quốc Toản”

C: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

D: Phong trào “Nghìn việc tốt”

Đáp án: B

Câu 19: Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

A: Ngày 15/5/1941 – tại thôn Pắc Pó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

B: Ngày 01/6/1941 – tại thôn Nà Mạ xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

C: Ngày 01/6/1941 – tại thôn Pắc Pó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

D: Ngày 15/5/1941 – tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Đáp án: D

Câu 20: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) bao gồm những nhiệm vụ gì?

A: Cả 3 phương án trên đều đúng.

B: Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ.

C: Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn

D: Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng

Đáp án: A

Câu 21: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập ở địa phương nào?

A: Cao Bằng

B: Bắc Kạn

C: Sơn La

D: Tuyên Quang

Đáp án: A

Câu 22: Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!” vào thời gian nào?

A: Tháng 5/1981

B: Tháng 6/1976

C: Tháng 5/1959

D: Tháng 12/1976

Đáp án: C

Câu 23: Ba phong trào truyền thống của Đội là gì?

A: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Em yêu đường sắt quê em”

B: Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”

C: Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”

D: Phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Áo lụa tặng bà”, Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Đáp án: D

Câu 24: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự phụ trách của Đoàn, tổ chức Đội đã tập hợp các em thiếu nhi tham gia tích cực vào các phong trào chống giặc đói, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, làm liên lạc, du kích, trinh sát, tình báo vào thời gian nào?

A: Ngày 23/9/1945

B: Ngày 23/9/1947

C: Ngày 23/9/1946

D: Ngày 23/9/1944

Đáp án: A

Câu 25: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức vào năm nào?

A: Năm 1986

B: Năm 1981

C: Năm 1990

D: Năm 1976

Đáp án: A

Câu 26: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được thực hiện bằng hình thức nào?

A: Chăm sóc công trình măng non

B: Thu tiền

C: Thu sách vở mới

D: Thu nhặt giấy vụn và vỏ chai, vỏ lon

Đáp án: D

Câu 27: Nhân dịp kỉ niệm 55 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1996), Trung ương Đảng đã trao tặng cho tổ chức Đội lá cờ mang dòng chữ gì?

A: Cả 3 đáp án trên đều sai

B: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất tổ quốc”

C: “Thiếu niên Việt Nam hãy làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

D: “Vâng lời Bác Hồ dạy, Em xin hứa sẵn sàng, Là con ngoan trò giỏi, Cháu Bác Hồ kính yêu”

Đáp án: C

Câu 28: Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã quyết định thống nhất lực lượng thiếu nhi, lấy tên là Đội Thiếu nhi Tháng Tám và thống nhất một số chủ trương thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ, bài ca chính thức, khẩu hiệu, đẳng hiệu, cấp hiệu, phiên chế tổ chức của Đội vào thời gian nào?

A: Tháng 3/1949

B: Tháng 3/1951

C: Tháng 3/1950

D: Tháng 3/1952

Đáp án: B

Câu 29: Đội Nhi đồng Cứu quốc được đổi tên thành Đội Thiếu nhi Tháng Tám vào thời gian nào?

A: Tháng 02/1951

B: Tháng 8/1945

C: Tháng 9/1945

D: Tháng 3/1951

Đáp án: D

Câu 30: “Đội Thiếu nhi Tháng Tám” đổi tên thành “Đội TNTP Việt Nam” vào năm nào?

A: 1945

B: 1956

C: 1976

D: 1975

Đáp án: B

Đáp án 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh – Tuần 1 Số 2

Câu 1: Bác Hồ viết thư gửi Ủy ban Trung ương Đội TNTP trực thuộc Đoàn TNCS Lênin đề nghị cho thiếu nhi Việt Nam được sang học ở Liên Xô vào ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 22/7/1925

B: Ngày 22/7/1926

C: Ngày 27/7/1926

D: Ngày 21/7/1926

Đáp án: B

Câu 2: Năm 1963, phong trào “Nghìn việc tốt” được phát triển sâu rộng trong các tỉnh miền Bắc. Phong trào này xuất phát từ tỉnh, thành nào?

A: Thành phố Hồ Chí Minh

B: Tỉnh Bắc Ninh

C: Thủ đô Hà Nội

D: Thành phố Hải Phòng

Đáp án: B

Câu 3: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được thực hiện bằng hình thức nào?

A: Thu nhặt giấy vụn và vỏ chai, vỏ lon

B: Thu sách vở mới

C: Chăm sóc công trình măng non

D: Thu tiền

Đáp án: A

Câu 4: Sau ngày đất nước thống nhất, phong trào “Trần Quốc Toản” tiếp tục phát triển mạnh mẽ thành các phong trào nhánh với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, đó là những phong trào nào?

A: Tất cả các đáp án trên

B: Những viên gạch hồng

C: Đi tìm địa chỉ đỏ

D: Áo lụa tặng bà

Đáp án: A

Câu 5: Nhiệm vụ của Đội Nhi đồng Cứu quốc (từ 15/5/1941) là gì?

A: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

B: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

C: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật

D: Cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án: C

Câu 6: Ba phong trào truyền thống của Đội là gì?

A: Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”

B: Phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Áo lụa tặng bà”, Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

C: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Em yêu đường sắt quê em”

D: Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”

Đáp án: A

Câu 7: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 22, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã trao cho Đội khẩu hiệu mới “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng” vào thời gian nào?

A: Tháng 6/1976

B: Tháng 7/1976

C: Tháng 8/1976

D: Tháng 9/1976

Đáp án: A

Câu 8: Đội Nhi đồng cứu quốc được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A: 15/5/1941

B: 30/1/1970

C: 15/5/1951

D: 15/5/1952

Đáp án: A

Câu 9: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) gồm những nhiệm vụ gì?

A: Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ

B: Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng

C: Cả 3 phương án trên đều đúng

D: Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn

Đáp án: C

Câu 10: “Đội Thiếu nhi Tháng Tám” đổi tên thành “Đội TNTP Việt Nam” vào năm nào?

A: 1956

B: 1945

C: 1975

D: 1976

Đáp án: A

Câu 11: Ngày 01/6/1954, tờ báo đầu tiên của Đội có tên gọi “Tiền phong Thiếu niên”, tiền thân của báo “TNTP” ngày nay ra đời ở đâu?

A: Tại Hà Nội

B: Tại chiến khu D

C: Tại Việt Bắc

D: Tại Thanh Hoá

Đáp án: C

Câu 12: Khi mới thành lập, Đội Nhi đồng Cứu quốc có bao nhiêu đội viên?

A: 3 đội viên

B: 7 đội viên

C: 5 đội viên

D: 9 đội viên

Đáp án: C

Câu 13: Năm 1958, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã tập hợp được các thiếu nhi cùng tham gia lao động tiết kiệm, lấy tiền góp chung xây dựng công trình nào?

A: Nhà máy nhựa Tiền Phong

B: Khách sạn Khăn quàng đỏ

C: Tượng đài Kim Đồng

D: Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: A

Câu 14: Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!” vào thời gian nào?

A: Tháng 6/1976

B: Tháng 12/1976

C: Tháng 5/1959

D: Tháng 5/1981

Đáp án: C

Câu 15: Đội Nhi đồng Cứu quốc khi mới thành lập gồm có 5 đội viên. Để đảm bảo bí mật, tổ chức Đội đã đặt cho từng đội viên bí danh để hoạt động. Hãy cho biết Cao Sơn là bí danh của đội viên nào?

A: Nông Văn Dền

B: Lí Thị Xậu

C: Nông Văn Thành

D: Lí Thị Ni

Đáp án: C

Câu 16: Ngày 15/5/1966, nhân dịp kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Đội, Trung ương Đảng đã trao thiếu nhi lời son sắt thêu trên lá cờ. Hãy điền vào chỗ trống cụm từ còn thiếu? “Vâng lời Bác dạy …………………………. Chống Mỹ cứu nước Thiếu niên sẵn sàng!”

A: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

B: Chăm học chăm làm

C: Làm nghìn việc tốt

D: Cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án: C

Câu 17: Phong trào “Trần Quốc Toản” có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tạo nên sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Phong trào này nhằm phát huy truyền thống gì của dân tộc ta?

A: Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

B: Truyền thống cần cù lao động

C: Tôn sư trọng đạo

D: Truyền thống hiếu học

Đáp án: A

Câu 18: “Ngày nay, các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh. Các cháu thi đua tuỳ theo sức của các cháu, làm việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy”. Câu hỏi nói trên được Bác Hồ nói trong dịp nào?

A: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân ngày khai trường 05/9/1945

B: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1945.

C: Bác viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 1951

D: Bác viết thư cho thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 1954

Đáp án: C

Câu 19: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ” gắn với hoạt động cụ thể nào?

A: Cả 3 đáp án trên đều đúng

B: Giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng

C: Thăm các khu di tích cách mạng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng

D: Làm kế hoạch nhỏ

Đáp án: C

Câu 20: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà” là phong trào nhánh của phong trào truyền thống nào?

A: Cả 3 đáp án trên

B: Phong trào “Trần Quốc Toản”

C: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

D: Phong trào “Nghìn việc tốt”

Đáp án: B

Câu 21: Đội TNTP Hồ Chí Minh được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu vào ngày, tháng, năm nào?

A: 30/01/1970

B: 30/4/1975

C: 15/5/1941

D: 30/01/1970

Đáp án: A

Câu 22: Người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh đầu tiên là ai ?

A: Anh Phục Hưng

B: Anh Phục Quốc

C: Anh Đức Thanh

D: Anh Bát Ngư

Đáp án: C

Câu 23: Qua các thời kì xây dựng và phát triển, Đội được mang nhiều tên gọi khác nhau. Thứ tự đó là gì?

A: Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội TNTP Việt Nam – Đội TNTP Hồ Chí Minh

B: Cả A, B, C đều sai

C: Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội TNTP Việt Nam – Đội TNTP Hồ Chí Minh

D: Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Cứu quốc – Đội TNTP Việt Nam – Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đáp án: A

Câu 24: Nhiệm vụ của Đội TNTP Việt Nam (từ tháng 11/1956) là gì?

A: Cả 3 phương án trên đều sai

B: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật

C: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

D: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Đáp án: D

Câu 25: Ai là người sáng lập và lãnh đạo tổ chức Đội TNTP?

A: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

B: Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

C: Đảng Cộng sản Việt Nam

D: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đáp án: B

Câu 26: Nhiệm vụ của Đội Thiếu nhi Tháng Tám (từ tháng 3/1951) là gì?

A: Cả 3 phương án trên đều sai

B: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

C: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật

D: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

Đáp án: D

Câu 27: Ngày 15/5/2021 là ngày kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh?

A: 60 năm

B: 80 năm

C: 90 năm

D: 70 năm

Đáp án: B

Câu 28: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình nào được xây dựng từ phong trào?

A: 1976 – “Đoàn tàu Thống nhất”

B: 1958 – “Nhà máy nhựa TNTP”

C: 1858 – “Vì Miền Nam ruột thịt”

D: 1959 – “Hợp tác xã Măng non”

Đáp án: B

Câu 29: Tính đến năm 2021, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đã diễn ra bao nhiêu lần?

A: 9 lần

B: 10 lần

C: 8 lần

D: 7 lần

Đáp án: A

Câu 30: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức vào năm nào?

A: Năm 1981

B: Năm 1976

C: Năm 1986

D: Năm 1990

Đáp án: C

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button