Tổng Hợp

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Bạn đang không biết Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?.

  Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

This post: Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời: 

Đại học An ninh nhân dân

Tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022.


Xem thêm Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

  Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

This post: Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời: 

Đại học An ninh nhân dân

Tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022.


Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button