Tổng Hợp

Báo cáo thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc đề nghị tặng giấy khen

Báo cáo thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc đề nghị tặng giấy khen là biểu mẫu được cá nhân Đảng viên lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền để báo cáo nhằm mục đích làm căn cứ xét duyệt khen thưởng, thăng chức, đề xuất tăng lương…

Mẫu báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc năm 2021 cần tóm tắt thành tích cá nhân, trình bày những thành tích đạt được trong quá trình công tác, thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao. Vậy sau đây là 3 mẫu báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

This post: Báo cáo thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc đề nghị tặng giấy khen

Báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc 5 năm – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ……
CHI BỘ ………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….., ngày …. tháng…. năm 20…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (20… -20…)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ và tên đảng viên: …………………………………………. Nam (nữ):……………

– Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………..

– Ngày vào Đảng:………………………………………………………………………………

– Đơn vị đang công tác: ……………………………………………………………………..

-Chức vụ hiện nay (đảng, chính quyền):………………………………………………

II.THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên:

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính…

– Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác….

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên).

– Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp uỷ, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã nhận được:

a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp uỷ Đảng:

Ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

CẤP UỶ NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT

ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

….…………………………………………………………………

….…………………………………………………………………

….…………………………………………………………………

Báo cáo thành tích Đảng đề nghị khen 5 năm liền – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ ……
CHI BỘ ………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….., ngày …. tháng…. năm 20…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

Họ và tên:………………… Sinh năm : ……

Ngày vào Đảng (dự bị ) :…… ; Chính thức: ……

Chức vụ Đảng: ……………………………………

Chức vụ Chính quyền : …………………………

Chức vụ Đoàn thể: …………… Trường…………

Sinh hoạt tại Chi bộ Trường ………… – Đảng Bộ xã ……

Thành tích kết quả đạt được trong 05 năm liền (từ 20… đến 20…) như sau:

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị và hòa đồng với mọi người, không vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Kiên quyết lên án và chống lại các biểu hiện tiêu cực, các hành vi phi đạo đức, trái pháp luật.

Đối với Đảng thì tuyệt đối trung thành, đặt quyền lợi của Đảng lên trên lợi ích của cá nhân, chấp hành triệt để những quy định của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn quan tâm giúp đỡ, đồng nghiệp, học sinh.

Luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, của nhà giáo; chấp hành tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện đúng quy chuẩn đạo đức nhà giáo. Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong đơn vị, giữ gìn tốt mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho cá nhân và gia đình.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Có tinh thần tự phê và phê bình, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn:

Có tinh thần trách nhiệm cao với chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công. Nỗ lực phấn đấu và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

Với cương vị Chi ủy viên, tổ trưởng, UVBCH CĐ bản thân luôn nỗ lực cố gắng là trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền bản thân được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bản thân luôn nỗ lực cố gắng thực hiện và hoàn thành tốt chức trách được giao. Chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác của đơn vị và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị trong, ngoài nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, đảng bộ nơi cư trú; Thực hiện tốt và hoàn thành nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa và hưởng ứng thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của ấp.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nơi ở và nơi công tác. Tích cực tham gia công tác phát triển đảng viên của đơn vị.

Luôn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương, tham gia tốt các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học. Luôn ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và giảng dạy.

Luôn duy trì sĩ số học sinh đạt 100% góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt phổ cập giáo dục mức độ 2.

100% học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học, học sinh tham gia tích cực và có kết quả các phong trào do trường, ngành tổ chức. Trong năm học 20.. – 20… có 01 học sinh đạt giải cuộc thi Violympic Toán cấp tỉnh.

Nhiều năm liền bản thân được tặng giấy khen, danh hiệu:

Năm học …….. – …….. và …….. – …….. được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú chứng nhận Đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Năm học …….. – …….. và …….. – …….. được Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú chứng nhận Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Năm …….. đến …….. (3 năm liền) được UBND xã…………… tặng giấy khen Đạt thành tích tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm học …….. – …….. đến năm học …….. – …….. (5 năm liền) được Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hai năm học liên tục …….. – ……..; …….. – …….. và …….. – …….. được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen Thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục.

3. Nội dung đăng ký phấn đấu và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở học tập:

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện qua hiệu quả công việc được đánh giá hàng tháng. Nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá nêu gương năm …….. đến …….. được UBND xã…………… tặng giấy khen Đạt thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Những sáng kiến, trong thực hiện nhiệm vụ:

Từ năm học ……..-…….. đến ……..-…….. đều có sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm do hội đồng khoa học của ngành giáo dục công nhận.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KKEN THƯỞNG TỪ NĂM …….. ĐẾN NAY:

1. Thành tích của cá nhân:

1.1. Khen thưởng về công tác Đảng:

Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm …….. đến nay.

Năm …….. – …….. (3 năm liền) được UBND xã…………… tặng giấy khen Đạt thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1.2. Khen thưởng về việc thực hiện nhiệm vụ:

2.1. Danh hiệu thi đua: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc)

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm …….. của UBND huyện ……..
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 11 tháng 08 năm …….. của UBND huyện ……..
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 30 tháng 07 năm …….. của UBND huyện……..
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm …….. của UBND huyện ……..
……..-…….. Chiến sĩ thi đua cơ sở Quyết định số……../ QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm …….. của UBND huyện ………

2.2. Hình thức khen thưởng: (bằng khen, giấy khen)

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
……..-…….. Bằng khen Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm …….. của UBND tỉnh……..
……..-…….. Bằng khen Quyết định số……../QĐ-LĐLĐ ngày 24 tháng 8 năm …….. của UBND tỉnh ……..
……..-…….. Bằng khen Quyết định số……../QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 8 năm …….. của UBND tỉnh ……..
…….. Giấy khen Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm …….. của UBND xã…………….
…….. Giấy khen Quyết định số ……../ QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm …….. của UBND xã…………….
…….. Giấy khen Quyết định số……../ QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm …….. của UBND xã…………….

2. Thành tích của tập thể:

Năm học …….. – …….. đến năm học ……..-…….. đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, trường Tiên tiến cấp huyện.

Năm …….. là thành viên của tổ khối 5 được UBND huyện tặng giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

XÁC NHẬN CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ……………

……………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Mẫu báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ XÃ ……
CHI BỘ TRƯỜNG………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————
….., ngày …. tháng…. năm 20…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ và tên đảng viên: ……………………………………Nam (nữ):…………..

– Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………

– Ngày vào Đảng:……………………………………..Ngày chính thức:………

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………..

– Chức vụ hiện nay (đảng, chuyên môn, đoàn thể):………………………

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lối làm việc, cải cách hành chính…..

– Trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác…..

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên)

– Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã được nhận

a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy đảng: ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

….……………………………………………………………

….…………………………………………………………..

….……………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button