Phương Trình Hoá Học Lớp 11

3O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2

3O2 + C2H3COOH = 2H2O + 3CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

O2 | oxi | khí + C2H3COOH | Axit acrylic | lỏng = H2O | nước | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2
   • Điều kiện phản ứng để O2 (oxi) tác dụng C2H3COOH (Axit acrylic) là gì ?
   • Làm cách nào để O2 (oxi) tác dụng C2H3COOH (Axit acrylic)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phản ứng toả nhiệt là gì ?
   • Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử   Phản ứng toả nhiệt   Phương trình hóa học hữu cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

3O2 + C2H3COOH 2H2O + 3CO2
oxi Axit acrylic nước Cacbon dioxit
Carbon dioxide
(khí) (lỏng) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
32 72 18 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2

3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, O2 (oxi) phản ứng với C2H3COOH (Axit acrylic) để tạo ra H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để O2 (oxi) tác dụng C2H3COOH (Axit acrylic) là gì ?

Không có

Làm cách nào để O2 (oxi) tác dụng C2H3COOH (Axit acrylic)?

C2H3COOH + 3O2 -> 3CO2 + 2H2O

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là O2 (oxi) tác dụng C2H3COOH (Axit acrylic) và tạo ra chất H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia O2 (oxi) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), C2H3COOH (Axit acrylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H3COOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H3COOH (Axit acrylic) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H3COOH (Axit acrylic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H3COOH Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H3COOH (Axit acrylic) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H3COOH (Axit acrylic) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3O2 + C2H3COOH → 2H2+ 3CO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng toả nhiệt là gì ?

Phản ứng tỏa nhiệt thì các chất phản ứng phải mất bớt năng lượng, vì thế ΔH có giá trị âm.

Xem tất cả phương trình Phản ứng toả nhiệt

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button