Giáo dục

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh là tài liệu cực kì hữu ích mà Mầm Non Ánh Dương muốn giới thiệu đến các bạn cùng tham khảo.

Viết đoạn văn về nghề kinh doanh bằng tiếng Anh gồm đoạn văn mẫu và bài luận hay. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều nguồi tài liệu ôn tập, củng cố vốn từ vựng, biết cách sắp xếp cấu trúc đoạn văn Tiếng Anh về đặc thù nghề nghiệp cho hợp lí, để bài viết thêm phần mạch lạc. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm đoạn văn tiếng Anh viết về nghề bác sĩ, giáo viên.

This post: Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh

Tiếng Anh

Since I was a kid, my friends often asked me about my dream job in the future, I thought and always wanted to be in business. Salesperson or open a store selling a certain product. The reason I like doing business so much is because my dad is an extremely good businessman. I’ve always admired him. Now, in addition to studying, I also research more materials and read books to understand more about different ways of selling. I like the time I spend sitting with my dad talking about customer needs, the market or how to handle arising problems. This is a job I’ve always dreamed of. I will strive to become a good businessman in the future.

Tiếng Việt

Từ lúc bé, bạn bè thường hỏi tôi về công việc mơ ước trong tương lai, tôi đã nghĩ và luôn muốn được làm ngành nghề kinh doanh. Nhân viên bán hàng hoặc tự mở cửa hàng kinh doanh một mặt hàng sản phẩm nào đó. Lý do tôi thích làm ngành nghề kinh doan đến vậy, bởi vì bố tôi là một người kinh doanh cực kỳ giỏi. Tôi luôn ngưỡng mộ ông ấy. Hiện tại, ngoài việc học tôi cũng tìm tòi thêm các tài liệu và đọc sách để hiểu hơn về các cách bán hàng khác nhau. Tôi thích những khoảng thời gian được ngồi cùng bố trao đổi về nhu cầu khách hàng, thị trường hay cách xử lý những vấn đề phát sinh. Đây là một công việc mà tôi luôn mơ ước. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để trở thành một doanh nhân giỏi trong tương lai.

Bài luận tiếng Anh về nghề kinh doanh

Everyone has hobbies, different dreams, so their careers are not similar. They can be doctors, engineers or actors even farmers. One of attractive professions for young people today is business. In my opinion, business is an interesting career.

Business not only attracts young people but it also attracts parents who want their children to learn the business. You can buy and sell products or services, which means business. You are able to see many people doing business everywhere, from rural markets to large cities. Businessman can work at the office or at home. Some people have many business establishments, while others only have one. But overall, all of them are interested in profits.

As a businessman, you can freely choose favorite fields to business. You also can produce high quality products that meet customer needs, or you provide excellent service to help customers feel comfortable. Besides, you can have many different services to attract more customers. Moreover, if your business is successful, you will have good income source to help you satisfy your passion.

However, the business also has its own difficulties. You must keep the needs of the customers to plan appropriately. This requires you to have good analytical thinking and decision-making skills. It is important to understand the strengths, weaknesses and opportunities and challenges to build the appropriate business strategy to compete with other rivals. In addition, if you cannot afford to maintain the business, you have to face the risk of bankruptcy.

In short, business is an interesting career. If you want to become a great businessman, you have to try your best as well as constantly accumulating experience. I want to become a businessman. How about you?

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button