Tổng Hợp

Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản

Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản được ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản là mẫu văn bản được cơ quan, doanh nghiệp lập ra nhằm xin được đưa hàng hóa về bảo quản.

Nội dung trong mẫu văn bản cần trình bày cụ thể thông tin về doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm bảo vệ hàng hóa, cam đoan. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày …. tháng năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Đưa hàng hóa về bảo quản

Kính gửi: Chi cục Hải quan ……………………………….

1. Doanh nghiệp đề nghị mang hàng về bảo quản:

– Tên doanh nghiệp: ……….Mã số thuế:………..

– Trụ sở chính tại:……………………………………..

– Số điện thoại: …………………Số fax:………

2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp được mang hàng thuộc tờ khai số……… về bảo quản tại:

– Địa điểm kho, bãi:………………………………………………

– Thuộc phường (xã) ………..; quận (huyện) , ……….
tỉnh (TP)

3. Người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về bảo quản hàng hóa:

– Họ và tên: …………….., năm sinh:………………..

– Số CMND: …….., ngày cấp:…………. , tại……….

– Số điện thoại liên hệ, cố định: …..,di động……….

4. Nội dung cam đoan:

Kho (bãi) bảo quản hàng hóa có tổng diện tích là: ………………m2; có tường rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài để bảo quản an toàn hàng hóa; có giấy tờ hợp pháp sử dụng kho, bãi (hoặc hợp đồng thuê kho, bãi đến hết ngày…………….. ); chịu trách nhiệm bảo quản đầy đủ hàng hóa và không tự ý sử dụng, tiêu thụ hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan thông quan.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và cam đoan trên đây./.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button