Giáo dục

Truyện Ếch ngồi đáy giếng

Từ câu chuyện về cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ qua miệng giếng nhỏ của chú ếch, truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” đã phê phán những người có hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang.

Dưới đây là tài liệu giới thiệu đôi nét về truyện ngụ ngôn cũng như truyện “Ếch ngồi đáy giếng” sẽ được học trong chương trình Ngữ Văn lớp 6.

This post: Truyện Ếch ngồi đáy giếng

I. Nội dung truyện Ếch ngồi đáy giếng

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.

Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ộp ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

II. Một vài nét về thể loại văn học: Truyện ngụ ngôn

1. Khái niệm

– Ngụ ngôn: lời nói có ý kín đáo để người nghe, người đọc tự suy ra mà hiểu.

– Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn truyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

2. Đặc trưng

Là truyện kể có ngụ ý (tức là truyện không chỉ có nghĩa đen mà còn có nghĩa bóng mới là mục đích)

  • Nghĩa đen: là nghĩa bề ngoài, nghĩa cụ thể của chính câu chuyện
  • Nghĩa bóng là ý sâu kín được gửi gắm trong câu chuyện được suy ra từ ý nghĩa của truyện và thường được diễn đạt như những bài học cho con người trong cuộc sống.

III. Giới thiệu về truyện Ếch ngồi đáy giếng

1. Tóm tắt

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xung quanh nó chỉ toàn những con vật nhỏ bé. Ếch cứ tưởng bản thân nó to bằng trời. Một năm nọ, trời làm mưa to đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói cũ, nó đi nghênh ngang khắp nơi. Nó đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, không thèm để ý đến xung quanh nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm chết.

Xem thêm tại Tóm tắt truyện Ếch ngồi đáy giếng

2. Bố cục

Gồm hai phần:

– Phần 1: Từ đầu đến “một vị chúa tể”. Ếch khi còn ở trong giếng.

– Phần 2: Còn lại. Ếch khi ra ngoài giếng.

Xem thêm Truyện Ếch ngồi đáy giếng

Từ câu chuyện về cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ qua miệng giếng nhỏ của chú ếch, truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” đã phê phán những người có hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang.

Dưới đây là tài liệu giới thiệu đôi nét về truyện ngụ ngôn cũng như truyện “Ếch ngồi đáy giếng” sẽ được học trong chương trình Ngữ Văn lớp 6.

This post: Truyện Ếch ngồi đáy giếng

I. Nội dung truyện Ếch ngồi đáy giếng

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.

Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ộp ộp. Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.

II. Một vài nét về thể loại văn học: Truyện ngụ ngôn

1. Khái niệm

– Ngụ ngôn: lời nói có ý kín đáo để người nghe, người đọc tự suy ra mà hiểu.

– Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn truyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

2. Đặc trưng

Là truyện kể có ngụ ý (tức là truyện không chỉ có nghĩa đen mà còn có nghĩa bóng mới là mục đích)

  • Nghĩa đen: là nghĩa bề ngoài, nghĩa cụ thể của chính câu chuyện
  • Nghĩa bóng là ý sâu kín được gửi gắm trong câu chuyện được suy ra từ ý nghĩa của truyện và thường được diễn đạt như những bài học cho con người trong cuộc sống.

III. Giới thiệu về truyện Ếch ngồi đáy giếng

1. Tóm tắt

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xung quanh nó chỉ toàn những con vật nhỏ bé. Ếch cứ tưởng bản thân nó to bằng trời. Một năm nọ, trời làm mưa to đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói cũ, nó đi nghênh ngang khắp nơi. Nó đưa cặp mắt lên nhìn bầu trời, không thèm để ý đến xung quanh nên bị một con trâu đi ngang qua giẫm chết.

Xem thêm tại Tóm tắt truyện Ếch ngồi đáy giếng

2. Bố cục

Gồm hai phần:

– Phần 1: Từ đầu đến “một vị chúa tể”. Ếch khi còn ở trong giếng.

– Phần 2: Còn lại. Ếch khi ra ngoài giếng.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button