Tổng Hợp

Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam là biểu mẫu mà chủ thể lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền xin được xác nhận thông tin kê khai là đúng sự thật.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA do Bộ Tư pháp – Bộ Ngoại giao – Bộ Công an ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

This post: Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam

TP/QT-2013-TKXNCQTVN

Ảnh
4×6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

….., ngày …. tháng … năm …….


TỜ KHAI XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi:…. (tên cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ)

Họ và tên người yêu cầu: …………. Giới tính: …

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Nơi sinh: ……………………………..………………

Địa chỉ cư trú: ………………………………………

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): ……..

…………………………………………………………

Quốc tịch nước ngoài (nếu có): …………………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế: …

số ……………., cấp ngày ……… tháng ……. năm ……

tại ……………………………………………………

Giấy tờ chứng minh hiện nay đang có quốc tịch Việt Nam kèm theo:

1) ……………………………………………

2) ……………………………………………

3) ……………………………………………

4) …………………………………………

5) ……………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ, tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button