Tổng Hợp

Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?

Bạn đang không biết Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?.

 Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?

This post: Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?


Tổ chức cao nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam là Bộ quốc phòng.

Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đầu, có chức năng quản lí nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; đồng thời là cơ quan trung ương chỉ đạo, chỉ huy quân đội nhân dân và dân quân tự vệ cùng nhân dân đấu tranh trong thế trận chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại và xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

Xem thêm Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?

 Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?

This post: Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?


Tổ chức cao nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam là Bộ quốc phòng.

Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đầu, có chức năng quản lí nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; đồng thời là cơ quan trung ương chỉ đạo, chỉ huy quân đội nhân dân và dân quân tự vệ cùng nhân dân đấu tranh trong thế trận chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại và xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button