Tổng Hợp

Thủ tục thu hồi mã số mã vạch

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp sau khi được cấp mã số mã vạch hàng hóa nếu doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp có thể xin ngừng hoặc có thể bị thu hồi mã số mã vạch nếu vi phạm các quy chuẩn về lưu hành mã số mã vạch hàng hóa.

Thủ tục thu hồi mã số mã vạch:

This post: Thủ tục thu hồi mã số mã vạch

1. Trình tự thực hiện:

– Rà soát doanh nghiệp vi phạm các quy định về mã số mã vạch theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc hướng dẫn thủ tục xin ngừng sử dụng mã số mã vạch của doanh nghiệp (trường hợp tự xin ngừng).

– Thẩm định hồ sơ và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Công văn xin ngừng sử dụng.

+ Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của doanh nghiệp (nếu có).

+ Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cũ đã được cấp.

– Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân giải thể hoặc không có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

8. Lệ phí: không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button