Tổng Hợp

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài như sau:

1. Thủ tục

Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

2. Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

– Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển pháthoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

This post: Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.

– Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

3. Cách thức thực hiện

– Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát.

4. Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài;

– 02 bản sao mẫu sản phẩm đặt in;

– Bản sao có hiệu lực pháp lý Giấy phép hoạt động in hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Số lượng hồ sơ (bộ): 1 bộ.

5. Thời hạn giải quyết

– Không quá 04 ngày làm việc.

6. Đối tượng thực hiện TTHC

– Tổ chức, cá nhân.

7. Cơ quan thực hiện TTHC

– Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

8. Lệ phí

– Không.

9. Tên mẫu đơn tờ khai

– Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài.

10. Yêu cầu thực hiện TTHC

– Các sản phẩm in gia công cho nước ngoài phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài, không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam;

– Bên đặt in phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm đặt in;

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm in gia công cho nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

– Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;

– Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;

– Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;

– Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 vàThông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kích vào nút Tải về để tải mẫu đơn, thủ tục và các căn cứ pháp lý này.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button