Tổng Hợp

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 2022

Cùng Mầm Non Ánh Dương tìm hiểu Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 2022

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 diễn ra từ ngày 10/8 – 10/11/2022, nhằm khuyến khích người dân tìm hiểu quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

This post: Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 2022

Cuộc thi chia thành 2 đợt, đợt 1 tập trung tìm hiểu về Luật Cư trú năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Còn đợt 2 sẽ tập trung tìm hiểu về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi thể lệ cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Kế hoạch số 1890/KH-HĐPH ngày 16/6/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 (sau đây gọi là Cuộc thi), Quyết định số 1549/QĐ-HĐPH ngày 15/7/2022 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022.

2. Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp; chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

* Lưu ý: Đối tượng dự thi từ 16 tuổi trở lên. Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, cán bộ, công chức phụ trách kỹ thuật phầm mềm của Cuộc thi không được dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi

a) Đợt 1: Tìm hiểu nội dung các văn bản Luật sau: – Luật Cư trú năm 2020. – Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

b) Đợt 2: Tìm hiểu nội dung các văn bản Luật sau: – Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. – Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

2. Thời gian tổ chức

a) Đợt 1: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 10/9/2022.

b) Đợt 2: Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 10/11/2022.

3. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Cách thức đăng ký

a) Thí sinh tham gia dự thi truy cập vào địa chỉ https://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, sau đó truy cập vào banner của Cuộc thi. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc của người dự thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức, bao gồm: Họ và tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ sinh sống hiện nay, nơi công tác, điện thoại. Bài dự thi của thí sinh sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.

b) Thông tin thí sinh đăng ký dự thi sẽ là một trong những căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải thưởng. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của thí sinh dự thi trong quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức.

2. Cách thức thi

a) Thí sinh truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia đợt thi trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối Internet.

– Đối với 20 câu hỏi trắc nghiệm: Thí sinh dự thi trả lời bằng hình thức lựa chọn 01 đáp án đúng trong số 04 đáp án mà câu hỏi đề ra. Mỗi câu trắc nghiệm trả lời đúng sẽ được tính 01 điểm. Tổng số điểm của 01 lần thi là 20 điểm.

– Đối với 01 câu hỏi dự đoán: Thí sinh dự thi phải dự đoán số người tham gia đợt thi. Đây là câu hỏi bắt buộc, không tính vào tổng số điểm mà là tiêu chí để Ban Tổ chức xét giải thưởng và xếp giải. Vì vậy, nếu thí sinh không hoàn thành câu hỏi này sẽ không được Ban Tổ chức xét giải thưởng và xếp giải.

b) Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, mỗi thí sinh được dự thi tối đa 03 lần thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lần thi kéo dài tối đa 40 phút và chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất trong các lần thi của thí sinh. Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi thí sinh dự thi trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia đợt thi.

3. Cách thức xét giải thưởng

a) Kết quả thi sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi Ban Tổ chức chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này căn cứ trên: (a) Tổng số điểm thi, (b) Dự đoán số người tham gia đợt thi và (c) Thời gian hoàn thành bài thi của người dự thi.

b) Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả theo (a), (b), (c) thì kết quả xếp hạng cuối cùng Ban Tổ chức sẽ ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn.

c) Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá và xét giải thưởng Cuộc thi.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi đợt thi Ban Tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng cá nhân, gồm: 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba và 05 Giải khuyến khích. Thí sinh đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể như sau: – 01 Giải Nhất, trị giá: 2.000.000 đồng – 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 1.500.000 đồng – 03 Giải ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng – 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng

2. Thời gian thông báo và trao giải thưởng Cuộc thi

Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố, cập nhật ngay sau khi có kết quả cuối cùng của từng đợt thi. Ban Tổ chức sẽ tổ chức tổng kết Cuộc thi, trao giải thưởng bằng hình thức phù hợp và phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Cuộc thi, dự kiến trong Tháng 11, 12/2022.

V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

– Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi.

– Sử dụng thông tin của người khác để dự thi.

– Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác.

– Có hành vi vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi để xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải 4 quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức

Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp (Phòng Nghiệp vụ 3), số 06, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.38210718.

2. Địa chỉ tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi

Trang thông tin của Sở Tư pháp tại địa chỉ: https://stp.binhthuan.gov.vn

3. Hỗ trợ về kỹ thuật

Điện thoại: 0252.38210718; 0252.3636333 (Trong giờ hành chính).

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button