Giáo dục

Phiếu đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Phiếu đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Phiếu đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản dành cho cá nhân có nhu cầu thi biên chế, công chức, xét tăng lương, chuyển nghạch… đồng thời đáp ứng “chuẩn đầu ra” Tin học dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc để ra trường và tìm việc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản để điền thông tin đăng ký dự thi.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………………

TRUNG TÂM TIN HỌC

This post: Phiếu đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Kính gửi: ………………………………………….

Tên tôi là: (chữ in hoa) …………………………………………………………………… Nam: Nữ:

Sinh ngày: …………….. /……../ ………….. , Nơi sinh ………………………………………………….

Số CMND (hoặc giấy tờ khác theo quy định): ………………………………………………………….

Ngày cấp ………………………… , Nơi cấp……………………….., Điện thoại: ………………………

Tôi xin đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN vào ngày:………….

Tại Hội đồng thi trường Đại học……………………………………………

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định, quy chế thi.

…….., ngày…tháng…năm…
Hình 3×4 Hình 3×4 Người đăng ký dự thi
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download toàn bộ tài liệu ở đây

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button