Tổng Hợp

NNP (Net National Product – Sản phẩm quốc dân ròng) là gì? Công thức tính NNP

Trên thị trường kinh tế thì để có thể quản lý được ngồn sản phẩm dòng thì các nhà kinh doanh thường thực hiện dựa trên việc quản lý theo tổng số lượng sản phẩm quốc dân loại trừ đi phần khấu hao và phần còn lại được gọi là sản phẩm quốc dân ròng. Vậy sản phẩm quốc dân ròng (NNP) là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

NNP (Net National Product – Sản phẩm quốc dân ròng) là gì?

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhất để trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới – Engineering Vietnam

This post: NNP (Net National Product – Sản phẩm quốc dân ròng) là gì? Công thức tính NNP

 

Sản phẩm quốc dân ròng (NNP) là giá trị tiền tệ của hàng hóa và dịch vụ hoàn chỉnh do công dân của một quốc gia sản xuất ra ở nước ngoài và trong nước trong một thời kỳ nhất định. Nó tương đương với tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tổng giá trị sản lượng hàng năm của một quốc gia, trừ đi lượng GNP cần thiết để mua hàng hóa mới để duy trì nguồn hàng hiện có, hay còn gọi là khấu hao.

Sản phẩm quốc dân ròng (NNP) là tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ hoàn chỉnh do công dân của một quốc gia sản xuất ra ở nước ngoài và trong nước, trừ đi khấu hao. Sản phẩm quốc dân ròng thường được kiểm tra hàng năm như một cách để đo lường sự thành công của một quốc gia trong việc duy trì các tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là phương pháp phổ biến nhất để đo lường thu nhập quốc dân và sự thịnh vượng của nền kinh tế, mặc dù sản phẩm quốc dân ròng được sử dụng phổ biến trong kinh tế môi trường.

Sản phẩm quốc dân ròng (NNP) là tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tức là tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra bởi các yếu tố sản xuất của một quốc gia hoặc chính thể khác trong một khoảng thời gian nhất định, trừ đi khấu hao. Tương tự, sản phẩm quốc nội ròng (NDP) tương ứng với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trừ đi khấu hao.

Khấu hao mô tả sự giảm giá trị của vốn cố định do hao mòn liên quan đến việc sử dụng nó vào các hoạt động sản xuất. Liên quan mật thiết với khái niệm GNP là một khái niệm khác được gọi là NNP của một quốc gia. NNP là thước đo chính xác hơn về tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia. Nó được lấy từ các số liệu GNP. Như một ước tính sơ bộ, GNP là chỉ số rất hữu ích về tổng sản lượng của một quốc gia. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến việc có được một thước đo chính xác và thực sự về những gì một quốc gia đang sản xuất và những gì sẵn có để sử dụng, thì GNP có một khiếm khuyết nghiêm trọng.

Sản phẩm quốc dân ròng (NNP) là một thuật ngữ thường được sử dụng để biểu thị sự chênh lệch giữa tổng sản phẩm quốc dân và khấu hao. Về mặt số học, NNP là tổng giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ do một quốc gia sản xuất trong một thời kỳ cụ thể (thường là một năm) đã trừ đi khấu hao.

Tầm quan trọng của NNP

Đối với nhiều người trong chúng ta, tổng sản phẩm quốc dân ròng có vẻ là một con số không đáng kể – một con số khác trong số nhiều mục được các nhà kinh tế thảo luận. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhầm lẫn khi không hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa mà nó thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Một nền kinh tế sôi động, được đại diện một phần bởi NNP, có thể giúp chúng ta quyết định xem một quốc gia cụ thể có đáng để chuyển đến hay nền kinh tế đang phát triển với tốc độ mà chúng ta cảm thấy thoải mái khi được thanh toán bằng nội tệ. Do đó, NNP có thể là một con số hữu ích để hiểu và giải thích, đặc biệt là khi so sánh giữa các ngôn ngữ.

Tính bền vững và NNP

Tính bền vững của môi trường là một chủ đề mà tất cả chúng ta với tư cách là công dân toàn cầu quan tâm. Có ý kiến ​​cho rằng khấu hao ròng sản phẩm quốc dân nên bao gồm một yếu tố tính đến khấu hao tài nguyên và môi trường. Nó sẽ giúp đo lường tác động thực sự của một số loại hình tăng trưởng đối với quốc gia, bao gồm cả những gì có thể được coi là tài sản môi trường. Lâm nghiệp, khai thác mỏ và khói độc đều sẽ đè nặng lên NNP và có thể cung cấp cái nhìn dài hạn hơn về chiến lược tăng trưởng chiến lược của công ty. Việc đo lường các tác động môi trường khi tính toán NNP của một quốc gia có thể được coi là gây tranh cãi.

Không nghi ngờ gì sẽ nảy sinh khó khăn khi cố gắng tạo ra một phép đo chính xác để xác định mức khấu hao mà nguyên liệu thô khai thác nên tính đến bao nhiêu. Mặc dù các phép đo chính xác sẽ khó đạt được sự đồng thuận xung quanh, nhưng việc đo lường các tác động đến môi trường và nhận thức về phương pháp sản xuất là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi cân bằng giữa việc bảo vệ môi trường đồng thời đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Đặc trưng của sản phẩm quốc dân ròng:

Không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nền kinh tế Việt Nam

Mặc dù sản phẩm quốc dân ròng là đặc điểm nhận dạng chính trong kế toán quốc gia, việc sử dụng nó trong nghiên cứu kinh tế thường được thay thế bằng việc sử dụng tổng sản phẩm quốc nội hoặc quốc dân làm thước đo thu nhập quốc dân, một sở thích vốn đã từng là một chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, sản phẩm quốc dân ròng là đối tượng nghiên cứu về vai trò của nó như một chỉ số phúc lợi năng động cũng như một phương tiện dung hòa các quan điểm thuận và ngược về vốn, trong đó NNP (t) tương ứng với lãi suất trên vốn tích lũy. Hơn nữa, tổng sản phẩm quốc dân ròng nổi bật như một thước đo trong kinh tế môi trường, chẳng hạn như trong các mô hình tính toán sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và môi trường hoặc như một chỉ số về tính bền vững

Sản phẩm quốc dân ròng thường được kiểm tra hàng năm như một cách để đo lường sự thành công của một quốc gia trong việc duy trì các tiêu chuẩn sản xuất tối thiểu. Đây có thể là một phương pháp hữu ích để theo dõi một nền kinh tế vì nó tính đến tất cả các công dân của nó, bất kể họ kiếm tiền từ đâu và thừa nhận thực tế rằng vốn phải được chi tiêu để duy trì các tiêu chuẩn sản xuất cao.

Sản phẩm quốc dân ròng được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia mà nó đại diện. Điều đó có nghĩa là ở Hoa Kỳ, NNP được biểu thị bằng đô la Mỹ (USD), trong khi đối với các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU), sản phẩm quốc dân ròng được biểu thị bằng đồng euro (EUR).

Sản phẩm quốc dân ròng có thể được ngoại suy từ GNP bằng cách trừ đi khấu hao của bất kỳ tài sản nào. Con số khấu hao được xác định bằng cách đánh giá tổn thất về giá trị của tài sản do sử dụng bình thường và do già đi. Mối quan hệ giữa GNP và NNP của một quốc gia tương tự như mối quan hệ giữa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sản phẩm quốc nội ròng (NDP).

Công thức tính sản phẩm quốc dân ròng:

Công thức của NNP là:  

NNP = MVFG + MVFS − Khấu hao

Trong đó:

– MVFG = giá trị thị trường của thành phẩm

– MVFS = giá trị thị trường của các dịch vụ đã hoàn thành

Ngoài ra, NNP có thể được tính như sau:

NNP = Tổng sản phẩm quốc dân − Khấu hao

Ví dụ: Nếu Quốc gia A sản xuất hàng hóa trị giá 1 nghìn tỷ USD và dịch vụ trị giá 3 nghìn tỷ USD vào năm 2018 và tài sản được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ đó bị giảm giá 500 tỷ USD, sử dụng công thức trên, NNP của Quốc gia A là:

NNP  = 1 nghìn tỷ đô la + 3 nghìn tỷ đô la – 0,5 nghìn tỷ đô la= 3,5 nghìn tỷ đô la

Khấu hao trong nền kinh tế tổng thể, còn được gọi là phụ cấp tiêu dùng vốn (CCA), là một thành phần quan trọng khi tính toán NNP của một quốc gia. CCA là một chỉ báo về sự cần thiết phải thay thế các tài sản và nguồn lực nhất định để duy trì một mức năng suất quốc gia xác định. Nó được chia thành hai loại: vốn vật chất và vốn con người. Vốn vật chất có thể bao gồm bất động sản, máy móc hoặc bất kỳ nguồn lực hữu hình nào khác được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

Mặt khác, vốn nhân lực bao gồm các kỹ năng, kiến ​​thức và khả năng của lực lượng lao động để sản xuất hàng hóa và dịch vụ, cũng như đào tạo hoặc giáo dục cần thiết có thể được yêu cầu để duy trì các tiêu chuẩn sản xuất. Vốn vật chất và vốn con người mất giá theo những cách khác nhau. Vốn vật chất bị hao mòn dựa trên hao mòn vật chất, trong khi vốn nhân lực bị hao mòn dựa trên sự luân chuyển của lực lượng lao động – khi nhân viên nghỉ việc, các công ty phải dành nhiều nguồn lực hơn cho việc đào tạo và tìm kiếm nhân tài mới.

Lưu ý:

– Môi trường kinh tế

NNP có tính hữu ích đặc biệt đối với lĩnh vực kinh tế môi trường. NNP là một mô hình liên quan đến sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và nó có thể được sử dụng để xác định xem một số hoạt động nhất định có bền vững trong một môi trường cụ thể hay không.

– Sản phẩm do nước ngoài sản xuất

Như đã đề cập trước đây, NNP cũng tính đến giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ở nước ngoài. Điều đó có nghĩa là các hoạt động của các nhà sản xuất Hoa Kỳ ở châu Á, chẳng hạn, được tính vào Hoa Kỳ ‘ NNP. Đó không phải là trường hợp của GDP và NDP, vốn giới hạn cách giải thích của họ về nền kinh tế trong phạm vi biên giới địa lý của đất nước.

Ngoài NNP thì còn các chỉ số đo lường quy mô nền kinh tế khác đó là GDP, GNP, NI

Phát triển kinh tế tư nhân không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội | Tạp chí Tuyên giáo

Tổng sản phẩm quốc nội GDP

Tổng sản phẩm trong nước (GDP- Gross Domestic Product) đo lường sản lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra bên trong nền kinh tế của một quốc gia bất kể ai là người sở hữu đầu vào sản xuất trong một thời gian nhất định thường là một năm. GDP càng cao thì kinh tế của quốc gia đó càng mạnh và ngược lại.

Tổng sản lượng quốc gia GNP

Khác với GDP chỉ tổng giá trị hàng hóa dịch vụ được sản xuất trong phạm vi một quốc gia, tổng sản lượng quốc gia (GNP- Gross National Product) đo lường tổng thu nhập mà các công dân trong nước nhận được bất kể họ cung ứng các dịch vụ nhân tố ở quốc gia nào. GNP bằng GDP cộng thu nhập tài sản ròng từ nước ngoài. GNP đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước.

Thu nhập quốc dân GNI

Tổng thu nhập quốc dân (GNI) là chỉ số đo lường quy mô nền kinh tế được xác định bằng tổng thu nhập của một quốc gia trong một thời gian, thường là một năm. Nói cách khác, GNI là tổng số tiền của người dân trong một đất nước kiếm được trong một năm. GNI thường được sử dụng để đo lường sự giàu có của một đất nước.

Video về NNP – sản phẩm quốc dân ròng

Kết luận

Hy vọng bài viết đã giúp các bạn biết được sản phẩm quốc dân ròng (NNP) là gì? cùng công thức tính và các đặc trưng của NNP. Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button