Giáo dục

Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng, chống tham nhũng

Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng, chống tham nhũng

Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng, chống tham nhũng được Mầm Non Ánh Dương sưu tầm và đăng tải, là tài liệu hữu ích dành cho các bạn để có kết quả tốt tại cuộc thi về phòng chống tham nhũng.

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

This post: Ngân hàng câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu luật Phòng, chống tham nhũng

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGÂN HÀNG CÂU HỎI

CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Công ước UNCAC) được thông qua và có hiệu lực vào ngày, tháng năm nào? Công ước gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

Câu 2: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng năm nào? Luật này gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Từ khi ban hành Luật này đến nay Quốc hội nước ta đã tiến hành sửa đổi, bổ sung bao nhiêu lần?

Câu 3: Anh (Chị) hãy cho biết vì sao phải phòng chống tham nhũng tại Việt Nam?

Câu 4: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Phòng, chống tham nhũng quy định như thế nào về hành vi tham nhũng và nguyên tắc xử lý tham nhũng?

Câu 5: Anh (Chị) hãy nêu các nhóm giải pháp cơ bản để phòng, ngừa tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Câu 6: Anh (Chị) hãy nêu các biện pháp phát hiện tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng?

Câu 7: Anh (Chị) có nhận xét gì về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong thời gian qua?

Câu 8: Theo Anh (Chị) cần phải làm gì để ngăn chặn và đẩy lùi hiệu quả nhất tình trạng tham nhũng trong giai đoạn hiện nay và tương lai?

Câu 9: Có ý kiến cho rằng: “Tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu”. Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình.

Câu 10: Công dân Việt Nam có trách nhiệm như thế nào trong công tác phòng chống tham nhũng? Là sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, anh (chị) cần làm gì để góp phần vào công tác phòng chống đó?

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button