Tổng Hợp

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19
Tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày từ 01/4/2020 càng khiến nhiều doanh nghiệp lao đao.

Rất nhiều doanh nghiệp đã cho người lao động nghỉ việc, tạm nghỉ việc. Trong tình hình hiện tại các doanh nghiệp có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19 với người lao động. Mời các bạn cùng theo dõi mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19 trong bài viết dưới đây:

This post: Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……. ngày …… tháng …… năm…..

THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ hợp đồng lao động giữa Công ty………… và ông (bà)……….. ký ngày…………..;

Xét tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty…………………..

THỎA THUẬN

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa Công ty …………… …. và ông (bà)…………. ký ngày …………… kể từ ngày ………… đến hết ngày ………………….

Ông (bà) ……………..có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ……………….

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ……………. không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ Công ty ……………

Công ty ….. có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà) ……………… đến hết ngày ……………

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) …………… phải có mặt tại Công ty …………… Trong trường hợp hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại Công ty ………… mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Công ty ………. có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà) …………… phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của Công ty …………….

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button