Tổng Hợp

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là mẫu phiếu được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền lập ra nhằm thông báo tới người nộp hồ sơ về việc bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ.

Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ thông tin về người nộp hồ sơ, nội dung cần giải quyết, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung gì. Đây là mẫu mới nhất được ban hành theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Chữ ký số của Tổ chức (nếu là biểu mẫu điện tử)

Mu số 02

TÊN CẤP TỈNH (hoặc) BỘ, NGÀNH/CẤP HUYỆN/CẤP XÃ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TR KT QU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……../HDHS

….., ngày …… tháng …… năm ……

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Hồ sơ của:………………………………………………..

Nội dung yêu cầu giải quyết: ……………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Số điện thoại………………..Email:……………

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:

1…………………………………………………………..

2…………………………………………………

3………………………………………………………….

Lý do: …………………………………………

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với ……….. số điện thoại …………………. để được hướng dẫn./.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người hướng dẫn nếu là biểu mẫu điện tử)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button