Tổng Hợp

Mẫu giấy chứng nhận điều trị nội trú

Mẫu giấy chứng nhận điều trị nội trú là mẫu đơn được ứng dụng khá phổ biến cho các bệnh viện dùng để xác nhận bệnh nhân đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 28/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành. Nội dung trong mẫu cần nêu rõ thông tin người bệnh, số thẻ BHYT, chuẩn đoán bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Mẫu giấy chứng nhận điều trị nội trú

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…………….
CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Họ và tên người bệnh …………………………………………

Giới tính …………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh ………………………………………..

Số thẻ BHYT ……………………………………………………..

Chẩn đoán bệnh ………………………………………………..

Đang điều trị nội trú tại Khoa: ……………………………..

……, Ngày …….tháng …….năm …
Xác nhận của sở điều trị
(Ký tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button