Tổng Hợp

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền xin được đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày chi tiết cụ thể thông tin của bên đăng kí kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, địa điểm văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải nội dung chi tiết tại đây.

This post: Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
———-o0o——-

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh………………………

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/Nữ…………..

Chức danh:………………………………………………………………

Sinh ngày:…./……/.. Dân tộc: ………Quốc tịch:…………………

Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:……………….

Ngày cấp:……../………/…………..Nơi cấp:…………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………….

Điện thoại:………………………….. Fax:…………………………..

Email:………………………….. Website:…………………………..

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:………………………..

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:…………..

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)………..

…………………………………………………………………………………

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:

…………………………………………………………………..

Tên hợp tác xã viết tắt: …………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………..

Điện thoại:……………….. Fax:……………………………

Email:………………………. Website:……………………….

1. Ngành, nghề kinh doanh:………………………………

2. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ):………………….

– Tổng số vốn đã góp:……………………………………….

– Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ:……………….

3. Tên, địa chỉ chi nhánh:………………………………….

4. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:………………………

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

……….., ngày…tháng…năm….
Kèm theo đơn:…………………… ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button