Tổng Hợp

Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp

Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp là mẫu biên bản được lập ra nhằm kiểm tra vở sạch chữ đẹp của các em học sinh. Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp là biểu mẫu không thể thiếu trong công tác kiểm tra vở sạch chữ đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp

Biên bản kiểm tra và chấm vở sạch chữ đẹp

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o——-

BIÊN BẢN CHẤM VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP

Vào hồi ………ngày……..tháng………năm………

Tại trường………………………………………

Thành phần: ……………………………………

…………………………………………………….

NỘI DUNG

I. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

* Giữ vở sạch:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

* Viết chữ đẹp:

………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

2. Tồn tại:

* Giữ vở sạch:

……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

* Viết chữ đẹp:

………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

II. Đánh giá cụ thể:

TT

Họ và tên

GIỮ V SẠCH( 4đ)

Điểm vở

VIẾT CHỮ ĐẸP (6 đ)

Điểm viết

Tổng điểm

Xếp

loại chung

BQ tốt

1 đ

TB đúng 1đ

VĐ ND

VD mẫu 3đ

VĐ Chính tả 2đ

Tốc độ đạt y/c 1đ

1
2
3
4
5
6

TỔNG HỢP CHUNG : A+ :…….em

A :……..em

B :……..em

Kết thúc vào hồi ……giờ cùng ngày

………., ngày……..tháng……..năm………….

GVCN

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button