Tổng Hợp

Mẫu báo cáo quyết toán tiền lương

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu báo cáo quyết toán tiền lương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán tiền lương của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nội dung trong mẫu báo cáo cần nêu rõ các chỉ tiêu báo cáo, kế hoạch thực hiện trong năm nay. Nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tại đây.

This post: Mẫu báo cáo quyết toán tiền lương

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG NĂM ….
CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Chỉ tiêu Năm trước Năm nay
Kế hoạch Thực hiện
1. Tiêu chí để trích lương/doanh thu.
2. Đơn giá tiền lương/doanh thu
3. Tổng quỹ lương được duyệt
4. Tổng quỹ lương thực hiện
5. Tổng số lao động
6. Thu nhập bình quân (đồng/tháng)


Người lập biểu


Kế toán trưởng

, ngàytháng năm….
Thủ trưởng đơn vị

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button