Giáo dục

Mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn vừa phát động cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”. Mục đích của Cuộc thi nhằm tạo thêm kênh thông tin để mọi người dân tiếp cận tìm hiểu pháp luật, động viên, khuyến khích các đối tượng tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Dưới đây là Mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo.

BÀI DỰ THI

This post: Mẫu bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

“Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”

Số tháng …… năm ……

I. Thông tin về người dự thi:

1. Họ và tên người dự thi: ………………………………………

2. Ngày tháng năm sinh: ………………………………………..

3. Địa chỉ: ………………………………………………………………….. …………….

4. Số điện thoại liên lạc: ………………………………………….

5. Mã số BHXH: ……………………………………………….

6. Số tài khoản ngân hàng (nếu có): ……………………………………….

II. Trả lời câu hỏi tham gia dự thi

1. Câu 1: Trả lời câu hỏi xử lý tình huống

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Câu 2. Đáp án: …….

3. Câu 3. Đáp án: …….

4. Câu 4. Đáp án ………

5. Câu 2. Dự đoán số người tham gia dự thi là ……………………………..

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button