Tổng Hợp

Mã Zipcode An Giang – Mã bưu điện An Giang mới nhất
Mã bưu điện An Giang mới nhất

An Giang là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện An Giang90000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh An Giang gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh An Giang có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

This post: Mã Zipcode An Giang – Mã bưu điện An Giang mới nhất

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện An Giang là 90000 (Mã Zipcode An Giang )

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh An Giang mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh An Giang 90000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 90001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 90002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 90003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 90004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 90005
7 Đảng ủy khối cơ quan 90009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 90010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 90011
10 Báo An Giang 90016
11 Hội đồng nhân dân 90021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 90030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 90035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 90036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 90040
16 Sở Công Thương 90041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 90042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 90043
19 Sở Ngoại vụ 90044
20 Sở Tài chính 90045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 90046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 90047
23 Công an tỉnh 90049
24 Sở Nội vụ 90051
25 Sở Tư pháp 90052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 90053
27 Sở Giao thông vận tải 90054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 90055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 90056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 90057
31 Sở Xây dựng 90058
32 Sở Y tế 90060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 90061
34 Ban Dân tộc 90062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 90063
36 Thanh tra tỉnh 90064
37 Trường chính trị Tôn Đức Thắng 90065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 90066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 90067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 90070
41 Cục Thuế 90078
42 Cục Hải quan 90079
43 Cục Thống kê 90080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 90081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 90085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 90086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 90087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 90088
49 Hội Nông dân tỉnh 90089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 90090
51 Tỉnh đoàn 90091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 90092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 90093

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Long Xuyên 90100
2 Thành ủy 90101
3 Hội đồng nhân dân 90102
4 Ủy ban nhân dân 90103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90104
6 Phường Mỹ Long 90106
7 Phường Mỹ Bình 90107
8 Phường Mỹ Xuyên 90108
9 Phường Mỹ Phước 90109
10 Phường Mỹ Quý 90110
11 Xã Mỹ Hoà Hưng 90111
12 Phường Bình Đức 90112
13 Phường Bình Khánh 90113
14 Xã Mỹ Khánh 90114
15 Phường Mỹ Hòa 90115
16 Phường Đông Xuyên 90116
17 Phường Mỹ Thới 90117
18 Phường Mỹ Thạnh 90118
19 Bưu Cục Phát Long Xuyên 90150
20 Bưu Cục Mỹ Long 90151
21 Bưu Cục Bắc An Hòa 90152
22 Bưu Cục Mỹ Quý 90153
23 Bưu Cục Vàm Cống 90154
24 Bưu Cục HCC An Giang 90198
25 Bưu Cục Hệ 1 An Giang 90199

HUYỆN CHỢ MỚI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Chợ Mới 90200
2 Huyện ủy 90201
3 Hội đồng nhân dân 90202
4 Ủy ban nhân dân 90203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90204
6 Thị trấn Chợ Mới 90206
7 Xã Kiến An 90207
8 Xã Mỹ Hội Đông 90208
9 Xã Nhơn Mỹ 90209
10 Xã Kiến Thành 90210
11 Xã Long Điền B 90211
12 Xã Long Điền A 90212
13 Thị trấn Mỹ Luông 90213
14 Xã Tấn Mỹ 90214
15 Xã Mỹ Hiệp 90215
16 Xã Mỹ An 90216
17 Xã Long Kiến 90217
18 Xã Long Giang 90218
19 Xã An Thạnh Trung 90219
20 Xã Bình Phước Xuân 90220
21 Xã Hội An 90221
22 Xã Hòa Bình 90222
23 Xã Hòa An 90223
24 Bưu Cục Phát Chợ Mới 90250
25 Bưu Cục Mỹ Luông 90251
26 BĐVHX Vàm Nao 90252
27 BĐVHX Hội An 90253
28 BĐVHX Bắc An Hòa 90254

HUYỆN PHÚ TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Tân 90300
2 Huyện ủy 90301
3 Hội đồng nhân dân 90302
4 Ủy ban nhân dân 90303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90304
6 Thị trấn Phú Mỹ 90306
7 Xã Phú Thọ 90307
8 Xã Phú An 90308
9 Xã Phú Thạnh 90309
10 Thị trấn Chợ Vàm 90310
11 Xã Phú Lâm 90311
12 Xã Long Hoà 90312
13 Xã Phú Long 90313
14 Xã Phú Hiệp 90314
15 Xã Hoà Lạc 90315
16 Xã Phú Thành 90316
17 Xã Phú Xuân 90317
18 Xã Hiệp Xương 90318
19 Xã Phú Bình 90319
20 Xã Bình Thạnh Đông 90320
21 Xã Phú Hưng 90321
22 Xã Tân Hòa 90322
23 Xã Tân Trung 90323
24 Bưu Cục Phát Phú Tân 90350

THỊ XÃ TÂN CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Tân Châu 90400
2 Thị ủy 90401
3 Hội đồng nhân dân 90402
4 Ủy ban nhân dân 90403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90404
6 Phường Long Thạnh 90406
7 Phường Long Hưng 90407
8 Phường Long Châu 90408
9 Xã Vĩnh Hòa 90409
10 Xã Vĩnh Xương 90410
11 Xã Phú Lộc 90411
12 Xã Tân Thạnh 90412
13 Xã Tân An 90413
14 Xã Long An 90414
15 Xã Châu Phong 90415
16 Xã Lê Chánh 90416
17 Xã Phú Vĩnh 90417
18 Phường Long Phú 90418
19 Phường Long Sơn 90419
20 Bưu Cục Phát Tân Châu 90425
21 BĐVHX Phú Hiệp 90426

HUYỆN AN PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện An Phú 90450
2 Huyện ủy 90451
3 Hội đồng nhân dân 90452
4 Ủy ban nhân dân 90453
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90454
6 Thị trấn An Phú 90456
7 Xã Vĩnh Lộc 90457
8 Xã Phú Hữu 90458
9 Xã Khánh An 90459
10 Thị trấn Long Bình 90460
11 Xã Khánh Bình 90461
12 Xã Nhơn Hội 90462
13 Xã Quốc Thái 90463
14 Xã Phước Hưng 90464
15 Xã Phú Hội 90465
16 Xã Vĩnh Hội Đông 90466
17 Xã Đa Phước 90467
18 Xã Vĩnh Trường 90468
19 Xã Vĩnh Hậu 90469
20 Bưu Cục Phát An Phú 90475
21 Bưu Cục Long Bình 90476
22 Bưu Cục Quốc Thái 90477
23 BĐVHX Phú Lộc 90478

THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Châu Đốc 90500
2 Thành ủy 90501
3 Hội đồng nhân dân 90502
4 Ủy ban nhân dân 90503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90504
6 Phường Châu Phú B 90506
7 Phường Châu Phú A 90507
8 Phường Vĩnh Ngươn 90508
9 Xã Vĩnh Tế 90509
10 Phường Núi Sam 90510
11 Xã Vĩnh Châu 90511
12 Phường Vĩnh Mỹ 90512
13 Bưu Cục Phát Châu Đốc 90550
14 Bưu Cục Núi Sam 90551
15 Bưu Cục Châu Long 90552

HUYỆN CHÂU PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Phú 90600
2 Huyện ủy 90601
3 Hội đồng nhân dân 90602
4 Ủy ban nhân dân 90603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90604
6 Thị trấn Cái Dầu 90606
7 Xã Vĩnh Thạnh Trung 90607
8 Xã Mỹ Phú 90608
9 Xã Khánh Hòa 90609
10 Xã Mỹ Đức 90610
11 Xã Ô Long Vĩ 90611
12 Xã Đào Hữu Cảnh 90612
13 Xã Thạnh Mỹ Tây 90613
14 Xã Bình Phú 90614
15 Xã Bình Long 90615
16 Xã Bình Chánh 90616
17 Xã Bình Mỹ 90617
18 Xã Bình Thủy 90618
19 Bưu Cục Phát Châu Phú 90650

HUYỆN TỊNH BIÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tịnh Biên 90700
2 Huyện ủy 90701
3 Hội đồng nhân dân 90702
4 Ủy ban nhân dân 90703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90704
6 Thị trấn Tịnh Biên 90706
7 Xã An Nông 90707
8 Xã An Cư 90708
9 Xã An Phú 90709
10 Xã Nhơn Hưng 90710
11 Thị trấn Nhà Bàng 90711
12 Xã Thới Sơn 90712
13 Xã Văn Giáo 90713
14 Xã Vĩnh Trung 90714
15 Thị trấn Chi Lăng 90715
16 Xã Núi Voi 90716
17 Xã Tân Lợi 90717
18 Xã An Hảo 90718
19 Xã Tân Lập 90719
20 Bưu Cục Phát Tịnh Biên 90750
21 Bưu Cục Chi Lăng 90751
22 Bưu Cục Xuân Tô 90752

HUYỆN TRI TÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tri Tôn 90800
2 Huyện ủy 90801
3 Hội đồng nhân dân 90802
4 Ủy ban nhân dân 90803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90804
6 Thị trấn Tri Tôn 90806
7 Xã Châu Lăng 90807
8 Xã Lê Trì 90808
9 Thị trấn Ba Chúc 90809
10 Xã Lạc Quới 90810
11 Xã Vĩnh Gia 90811
12 Xã Vĩnh Phước 90812
13 Xã Lương An Trà 90813
14 Xã Lương Phi 90814
15 Xã An Tức 90815
16 Xã Núi Tô 90816
17 Xã Ô Lâm 90817
18 Xã Cô Tô 90818
19 Xã Tà Đảnh 90819
20 Xã Tân Tuyến 90820
21 Bưu Cục Phát Tri Tôn 90850
22 BĐVHX Ba Chúc 90851

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 90900
2 Huyện ủy 90901
3 Hội đồng nhân dân 90902
4 Ủy ban nhân dân 90903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90904
6 Thị trấn An Châu 90906
7 Xã Bình Thạnh 90907
8 Xã Bình Hòa 90908
9 Xã An Hòa 90909
10 Xã Cần Đăng 90910
11 Xã Vĩnh Hanh 90911
12 Xã Vĩnh Bình 90912
13 Xã Vĩnh An 90913
14 Xã Tân Phú 90914
15 Xã Vĩnh Nhuận 90915
16 Xã Vĩnh Lợi 90916
17 Xã Hòa Bình Thạnh 90917
18 Xã Vĩnh Thành 90918
19 Bưu Cục Phát Châu Thành 90925

HUYỆN THOẠI SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thoại Sơn 90950
2 Huyện ủy 90951
3 Hội đồng nhân dân 90952
4 Ủy ban nhân dân 90953
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90954
6 Thị trấn Núi Sập 90956
7 Xã Định Thành 90957
8 Xã Vĩnh Khánh 90958
9 Xã Vĩnh Chánh 90959
10 Xã Phú Thuận 90960
11 Thị trấn Phú Hoà 90961
12 Xã Vĩnh Trạch 90962
13 Xã Định Mỹ 90963
14 Xã Mỹ Phú Đông 90964
15 Xã Vĩnh Phú 90965
16 Xã Tây Phú 90966
17 Xã An Bình 90967
18 Xã Vọng Thê 90968
19 Thị trấn Óc Eo 90969
20 Xã Vọng Đông 90970
21 Xã Thoại Giang 90971
22 Xã Bình Thành 90972
23 Bưu Cục Phát Thoại Sơn 90975
24 Bưu Cục Vọng Thê 90976
25 Bưu Cục Phú Hòa 90977

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode An Giang, mã bưu điện tỉnh An Giang mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh An Giang mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button