Môn Toán

Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Các số tr

Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) hướng dẫn giải Toán chi tiết bài 1, 2, giúp các em có thể bài tập dễ dàng sau khi học xong. Bên cạnh đó, các em cũng nắm chắc kiến thức, học tốt Toán.

This post: Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều: Các số tr

Giải Toán lớp 3 trang 7, 8, 9 Sách Cánh Diều tập 2
 

Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều:

Các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)
 

1. Giải Bài 1 Trang 7 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Quan sát hình vẽ rồi xác định số nghìn, trăm, chục, đơn vị.
Bước 2: Điền số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 8 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Thực hiện (theo mẫu):

Hướng dẫn giải: Viết số (hoặc đọc số) theo thứ tự từ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 8 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nói (theo mẫu):

Hướng dẫn giải: Xác định các số nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 8 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Viết mỗi số sau thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

Hướng dẫn giải: Xác định chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị của mỗi số rồi viết thành tổng theo mẫu.

Đáp án:
5 832 = 5 000 + 800 + 30 + 2
7 575 = 7 000 + 500 + 70 + 5
8 621 = 8 000 + 600 + 20 + 1
4 444 = 4 000 + 400 + 40 + 4

Bài học Làm quen với chữ số La Mã sẽ được học ở tiết tiếp theo. Vì thế, Mầm Non Ánh Dương đã hướng dẫn Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều chi tiết giúp các em dễ dàng tham khảo, học tốt Toán.
Xem thêm: Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều

5. Giải Bài 5 Trang 9 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nêu các số có bốn chữ số (theo mẫu).

Hướng dẫn giải: Xác định chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi viết số có bốn chữ số.

Đáp án:
a) 9 000 + 500 + 50 + 7 = 9 557 3 000 + 600 + 80 + 1 = 3 681
b) 5 000 + 800 + 8 = 5 808 7 000 + 30 + 9 = 7 039
c) 6 000 + 600 + 60 = 6 660 9 000 + 100 = 9 100
d) 4 000 + 4 = 4 004 7 000 + 20 = 7 020

6. Giải Bài 6 Trang 9 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Số ? gồm 7 nghìn 2 trăm 3 chục 9 đơn vị.
Số ? gồm 1 nghìn 6 trăm 4 chục
Số ? gồm 8 nghìn 5 chục 3 đơn vị
Số ? gồm 2 nghìn 8 đơn vị
Số ? gồm 6 nghìn 7 trăm
Số ? gồm 3 nghìn 6 chục

Hướng dẫn giải: Xác định chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi viết số có bốn chữ số.

Đáp án:
Số 7 239 gồm 7 nghìn 2 trăm 3 chục 9 đơn vị.
Số 1 640 gồm 1 nghìn 6 trăm 4 chục.
Số 8 053 gồm 8 nghìn 5 chục 3 đơn vị.
Số 2 008 gồm 2 nghìn 8 đơn vị.
Số 6 700 gồm 6 nghìn 7 trăm.
Số 3 060 gồm 3 nghìn 6 chục.

Giải bài tập trang 7, 8, 9 SGK Toán 3 Tập 2, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết này, hy vọng các em đã củng cố được kiến thức hiệu quả nhất.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 7 8 9 sgk toan 3 tap 2 sach canh dieu

, Giai Toan lop 3 trang 7 8 9, Giai bai tap Toan lop 3 trang 7 8 9,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Môn Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button