Môn Toán

Giải bài tập trang 100, 101, 102, 103 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối t

Tài liệu giải bài tập trang 100, 101, 102, 103 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn giải bài học Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Các em cùng tham khảo để có thể nắm chắc kiến thức, gặp bài toán nào liên quan tới dạng bài này đều có thể giải được.

Bài viết liên quan

This post: Giải bài tập trang 100, 101, 102, 103 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối t

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán lớp 3 trang 100, 101, 102, 103 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Giải bài tập trang 100, 101, 102, 103 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Hoạt động 1

1. Giải Bài 1 Trang 100 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 100 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một cửa hàng có 354 quả táo. Người ta đã đóng số táo đó vào các hộp, mỗi hộp có 6 quả táo. Hỏi cửa hàng đã đóng được bao nhiêu hộp táo như vậy?

Hướng dẫn giải: Số hộp táo đóng được = Số quả táo cửa hàng có : Số quả táo mỗi hộp.

Đáp án:
Cửa hàng đóng được số hộp táo là:
                    354 : 6 = 59 (hộp)
                                  Đáp số: 59 hộp.

3. Giải Bài 3 Trang 100 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Muốn giảm một số đi bao nhiêu lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

Đáp án:
264 : 8 = 33
312 : 6 = 52
552 : 4 = 138

Ta điền như sau:

Hoạt động 2

1. Giải Bài 1 Trang 101 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 102 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Cửa hàng nướng được 460 cái bánh. Người ta muốn xếp toàn bộ số bánh đó vào hộp, mỗi hộp đựng 4 cái bánh. Hỏi cửa hàng xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Hướng dẫn giải: Số hộp bánh xếp được = 460 cái bánh : số bánh trong một hộp.

Đáp án:
Cửa hàng xếp được số hộp bánh là:
                    460 : 4 = 115 (hộp bánh)
                               Đáp số: 115 hộp bánh.

3. Giải Bài 3 Trang 102 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:
a) Đúng
b) Sai
Phép tính đúng là:

c) Sai
Phép tính đúng là

Biểu thức số, tính giá trị của biểu thức số là một bài học rất quan trọng trong Toán 3. Các em muốn nắm chắc kiến thức, đừng quên Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em tham khảo chi tiết lời giải tại bài viết sau làm bài đúng chuẩn nhé.
Xem thêm: Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 102 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính (theo mẫu).

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 103 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu rồi thực hiện tính nhẩm kết quả phép chia số tròn trăm cho một số.

Đáp án:
400 : 4 = ?
Nhẩm: 4 trăm : 4 = 1 trăm
400 : 4 = 100
600 : 3 = ?
Nhẩm: 6 trăm : 3 = 2 trăm
600 : 3 = 200
800 : 2 = ?
Nhẩm: 8 trăm : 2 = 4 trăm
800 : 2 = 400

3. Giải Bài 3 Trang 103 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Đề bài: Biết con Rô-bốt cân nặng 600 g và các khối ru-bích giống nhau. Vậy mỗi khối ru-bích cân nặng …?… g.

Hướng dẫn giải: Cân nặng của một khối ru-bích = cân nặng của Rô-bốt : 4.

Đáp án:
Vì cân thăng bằng nân cân nặng của 4 khối ru-bích bằng cân nặng của Rô-bốt.
Mỗi khối ru-bích cân nặng số gam là:
                      600 : 4 = 150 (g)
                               Đáp số: 150 g.

4. Giải Bài 4 Trang 103 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.
Rô-bốt, Mai và Việt lần lượt tung 3 quân cờ của mình vào một tấm bảng. Kết quả tung và số điểm của mỗi bạn nhận được như sau:

Số điểm Việt nhận được là:
A. 115 điểm                 B. 125 điểm                              C. 135 điểm

Hướng dẫn giải: Muốn tìm số điểm Việt nhận được, ta cần tính xem 1 quân cờ trên đĩa nhận được bao nhiêu điểm bằng cách lấy số điểm của Mai chia cho số quân cờ của Mai trên đĩa.

Đáp án:
Số điểm Việt nhận được là:
                    375 : 3 = 125 (điểm)
                               Đáp số: 125 điểm.

5. Giải Bài 5 Trang 103 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một trang trại có 15 con lạc đà có 1 bướu, còn lại là lạc đà có 2 bướu. Biết rằng chúng có tất cả 225 cái bướu. Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con lạc đà có 2 bướu?

Phương pháp giải:
Bước 1: Số bướu của lạc đà có 2 bướu = Tổng số cái bướu – Số con lạc đà có 1 bướu.
Bước 2: Số lạc đà có 2 bướu = Số bướu của lạc đà có 2 bướu : 2

Đáp án:
Tổng số bướu của lạc đà 2 bướu là:
                   225 – 15 = 210 (cái bướu)
Trang trại đó có số con lạc đà 2 bướu là:
                   210 : 2 = 105 (con)
                              Đáp số: 105 con.

Giải bài tập trang 100, 101, 102, 103 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã hướng dẫn giải rất chi tiết các bài tập trong bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số, các em học sinh chú ý để làm bài cho đúng, củng cố kiến thức hiệu quả.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 100 101 102 103 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 100 101 102 103 tap 1, giai bai tap toan lop 3 trang 100 101,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Môn Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button