Môn Toán

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 1, 2… của bài học Bài toán giải bằng hai bước tính. Các em có thể tham khảo để hình dung cách làm hoặc đối chiếu với bài làm của mình.

Bài viết liên quan

This post: Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán lớp 3 trang 82, sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bài toán giải bằng hai bước tính

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 82 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Can thứ nhất đựng 5 l nước mắm, can thứ hai đựng số lít nước mắm gấp 3 lần can thứ nhất. Hỏi cả hai can đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Hướng dẫn giải:
Số lít nước mắm ở can thứ hai = Số lít nước mắm ở can thứ nhất nhân với 3.
Số lít nước mắm ở cả hai can = Số lít nước mắm ở can thứ nhất + Số lít nước mắm ở can thứ hai.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 82 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mai gấp được 10 cái thuyền, Nam gấp được ít hơn Mai 3 cái thuyền. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Số chiếc thuyền Nam gấp được = Số chiếc thuyền Mai gấp được – 3.
Bước 2: Số chiếc thuyền cả hai bạn gấp được = Số thuyền Mai gấp được + Số thuyền Nam gấp được.

Đáp án:

Tóm tắt:

Bài giải:
Nam gấp được số cái thuyền là:
                 10 – 3 = 7 (cái thuyền)
Cả hai bạn gấp được số cái thuyền là:
                  10 + 7 =17 (cái thuyền)
                               Đáp số: 17 cái thuyền.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 82 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Buổi sáng cửa hàng bán được 10 máy tính, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 4 máy tính. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu máy tính?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Số máy tính cửa hàng bán được vào buổi chiều = Số máy tính buổi sáng cửa hàng bán được – 4.
Bước 2: Số máy tính cả hai buổi cửa hàng bán được = Số máy tính buổi sáng bán được + Số máy tính buổi chiều bán được.

Đáp án:

Tóm tắt:

Bài giải
Buổi chiều cửa hàng bán được số máy tính là:
                      10 – 4 = 6 (máy tính)
Cả hai buổi cửa hàng bán được số máy tính là:
                       10 + 6 = 16 (máy tính)
                                       Đáp số: 16 máy tính.

Bài sau, các em sẽ được học bài Luyện tập chung. Đây là bài giúp các em ôn lại các kiến thức đã học của bài trước đó. Ngoài lý thuyết, các em nhớ giải bài tập để củng cố hơn. Để chắc chắn bài giải của mình, các em có thể so sánh, đối chiếu với hướng dẫn giải trong tài liệu Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
Xem thêm: Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Giải Bài 2 Trang 82 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đường gấp khúc ABC có AB = 9 cm, đoạn BC dài gấp 2 lần đoạn AB. Hỏi đường gấp khúc ABC dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:
– Độ dài đoạn BC = Độ dài đoạn AB x 2
– Độ dài đường gấp khúc ABC = Độ dài đoạn AB + Độ dài đoạn BC

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải
Độ dài đoạn thẳng BC là
             9 x 2 = 18 (cm).
Độ dài đường gấp khúc ABC là:
             9 + 18 = 27 (cm)
                         Đáp số: 27 cm.

3. Giải Bài 3 Trang 82 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Hướng dẫn giải:
– Quan sát sơ đồ rồi nêu bài toán thích hợp.
– Cách giải:
Số ki-lô-gam ở bao gạo = Số ki-lô-gam ở bao ngô + 10 kg.
Số ki-lô-gam ở cả hai bao = Số ki-lô-gam ở bao gạo + Số ki-lô-gam ở bao ngô.

Đáp án:

Có thể nêu bài toán như sau:
Bao ngô cân nặng 30 kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 10 kg. Hỏi cả hai bao đó cận nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải
Bao gạo nặng số ki-lô-gam là:
                  30 + 10 = 40 (kg)
Cả hai bao nặng số ki-lô-gam là:
                  30 + 40 = 70 (kg)
                                   Đáp số: 70 kg.

Hy vọng với giải bài tập trang 82 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các em đã biết cách giải các bài tập trong bài học Bài toán giải bằng hai bước tính. Các em có thể tham khảo nhiều bài khác để củng cố kiến thức hơn nhé.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 82 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai bai toan lop 3 trang 82 luyen tap, giai toan lop 3 trang 82,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Môn Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button