Môn Toán

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức vớ

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Luyện tập chung là tài liệu rất hữu ích giúp các em có thể xem hướng giải bài tập 1, 2, 3…, từ đó hình dung được cách làm, giỏi Toán hơn.

Bài viết liên quan

This post: Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức vớ

  • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán lớp 3 trang 111, 112 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Luyện tập chung

Luyện tập 1

1. Giải Bài 1 Trang 111 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Bước 2: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 111 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:
a) Muốn giảm số đã cho một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.
Muốn gấp số đã cho lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
b) Để tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 111 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Con bê cân nặng 120 kg, con bò nặng gấp 3 lần con bê. Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính cân nặng của con bò = Cân nặng của con bê x 3.
Bước 2: Cân nặng của cả hai con = Cân nặng của con bê + Cân nặng của con bò.

Đáp án:
Con bò cân nặng số ki-lô-gam là:
120 x 3 = 360 (kg)
Cả hai con cân nặng số ki-lô-gam là:
120 + 360 = 480 (kg)
Đáp số: 480 kg.

Luyện tập 2

1. Giải Bài 1 Trang 111 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi số ghi ở cánh hoa là giá trị của biểu thức nào?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Thực hiện tính giá trị biểu thức theo quy tắc:
– Nếu biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.
– Nếu biểu thức chỉ gồm các phép tính cộng trừ, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Bước 2: Nối giá trị mỗi biểu thức với số trên cánh hoa cho thích hợp.

Đáp án:
360 + 47 – 102 = 407 – 102
                        = 305
360 – (335 – 30) = 360 – 305
                          = 55
132 x (12 – 9) = 132 x 3
                      = 396
80 + 60 x 2 = 80 + 120
                   = 200
(150 + 30) : 6 = 180 : 6
                       = 30
Ta nối như sau:


 

2. Giải Bài 2 Trang 112 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Cây cau nhà em lúc mới trồng cao 2 m. Hiện nay, cây cau đã cao 6m. Hỏi hiện nay cây cau cao gấp mấy lần lúc mới trồng?

Hướng dẫn giải: Số lần cây cau hiện nay cao gấp cây cau lúc mới trồng = Chiều cao cây cau hiện nay : Chiều cao cây cau lúc mới trồng.

Đáp án:
Hiện nay cây cau cao gấp lúc mới trồng số lần là:
                             6 : 2 = 3 (lần)
                                           Đáp số: 3 lần

3. Giải Bài 3 Trang 112 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a)

b) Tính giá trị của biểu thức:
8 x 5 x 2                                     9 x 2 x 5

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Nhóm 2 số có tích là số tròn chục vào trong ngoặc.
Bước 2: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Đáp án:
8 x 5 x 2 = 8 x (5 x 2)
               = 8 x 10
               = 80
9 x 2 x 5 = 9 x (2 x 5)
               = 9 x 10
               = 90

Như vậy, các bài tập của bài Luyện tập chung trang 111, 112 đã được giải rất chi tiết trong bài viết Giải bài tập trang 111, 112 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hy vọng các em đã có kiến thức, giải Toán hiệu quả.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 111 112 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 111 112 SGK, giai Toan lop 3 SGK trang 111 112 tap 1,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Môn Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button