Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh viết về những bất lợi của người mẹ đi làm (Gợi ý + 3 Mẫu)

Viết về những bất lợi của người mẹ đi làm bằng tiếng Anh gồm gợi ý chi tiết cách viết và 3 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất.

Qua 3 đoạn văn viết về những bất lợi của người mẹ khi đi làm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý ôn tập, trau dồi kiến thức để biết cách xây dựng cấu trúc và triển khai đoạn văn hoàn chỉnh, hay nhất. Đồng thời biết cách trả lời câu hỏi bài tập 4 tiếng Anh 10 Unit 6. Vậy sau đây là những bất cập và 3 đoạn văn mẫu hay nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Đoạn văn tiếng Anh viết về những bất lợi của người mẹ đi làm (Gợi ý + 3 Mẫu)

Những bất lợi của người mẹ khi đi làm bằng Tiếng Anh

a. Working moms are more tired and stressed.

Just imagine working for nine hours, suffering through the traffic while driving home, and going home to restless children who need a parent’s attention. Working moms go through these almost every day, along with other matters they need to attend to.

b. They are also prone to health issues.

What happens when you involve working mothers with stress? Health issues. Having the same daily routine with little to no rest can put a mother’s health at risk, which can result to more problems.

c. They may miss out on the lives of their kids.

Some working moms miss out on the opportunity to witness their child’s first word, first step, and other priceless moments. Thus, it’s a drawback faced by a working mom supporting her family.

d. Working moms may also have less time for their family.

At times, they can’t attend family events due to their busy schedules. Also, some working moms tend to dedicate most of their time in their careers, so they may have less attention to family matters.

Viết về những bất lợi của người mẹ đi làm bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Women are traditionally known as the roles of mothers and wives. However, today many women are likely to work outside, which has many drawbacks. One of the most important disadvantage is they they do not have enough time to take care of their family. They cannot prepare food or doing the housework. In addition, they will not have time to educate their children well. Another disadvantage is that they have no time to enjoy themselves or relax. They are too busy to finish their work and take care of their family, so they do not have time to make them become more beautiful. Moreover, their health will become worse because they will have to stay up late to complete their assignments. In conclusion, if mothers go to work, they will have many disadvantages.

Tiếng Việt

Phụ nữ vốn được biết đến với vai trò làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên, ngày nay nhiều phụ nữ có xu hướng làm việc bên ngoài, điều này có nhiều mặt hạn chế. Một trong những thiệt thòi quan trọng nhất là họ không có đủ thời gian để chăm sóc gia đình. Họ không thể chuẩn bị thức ăn hoặc làm việc nhà. Ngoài ra, họ sẽ không có thời gian để giáo dục con cái tốt. Một bất lợi khác là họ không có thời gian để tận hưởng bản thân hoặc thư giãn. Họ quá bận rộn để hoàn thành công việc và chăm sóc gia đình, vì vậy họ không có thời gian để làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Hơn nữa, sức khỏe của họ sẽ trở nên tồi tệ hơn vì họ sẽ phải thức khuya để hoàn thành bài tập của mình. Kết luận, nếu các mẹ đi làm sẽ gặp nhiều thiệt thòi.

Write a paragraph about advantages of being a working mother

Tiếng Anh

Mothers should be strongly discouraged from working outside the home.

First, women have traditional roles as housewives and housekeepers. They should stay home, doing housework and looking after their husbands and children. In extendec I families where more than two generations live together, women are also the main care­givers for elderly people.

Secondly, working mothers do not have enough time. Men’s work finish at the office, bu: women’s work is extended to their households. After an eight-hour working day, these exhausted women have to do household chores, take care of their husbands and children without having time to relax.

Finally, working mothers can not be good workers. Tiring and boring chores at home negatively affect women’s tasks in their working place. They can not concentrate or work effectively as those who do not have to worry about taking kids to school, picking them up after school and doing housework.

Clearly, mothers should not be encouraged to work outside the home.

Tiếng Việt

Những người mẹ không nên dược khuyến khích đi làm việc bên ngoài.

Đầu tiên, phụ nữ có vai trò truyền thống như là nội trợ và quản gia. Họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng và con cái của họ. Ở những gia đình lớn mà có hơn 2 thế hệ sống cùng nhau, phụ nữ củng là người chăm sóc chính cho những người lớn hơn.

Thứ hai, những người mẹ đi làm không có đủ thời gian. Công việc của đàn ông hoàn thành ở văn phòng, nhưng công việc của phụ nữ kéo dài dến nhà của họ. Sau một ngày làm việc 8 tiếng, những người phụ nữ mệt mỏi này phải làm những việc nhà, chăm sóc chồng và con cái của họ mà không có thời gian để thư giãn.

Cuối cùng, những người phụ nữ đi làm không thể là những nhân viên tốt. Việc nhà chán và mệt mỏi ảnh hưởng tiêu cực dến nhiệm vụ của phụ nữ ở nơi làm việc. Họ không thể tập trung hoặc làm việc hiệu quả như những người không phải lo lắng về việc đưa con cái đến trường, đón chúng sau giờ học và làm việc nhà.

Rõ ràng, những người mẹ không nên được khuyến khích làm việc bên ngoài.

Viết về những bất lợi của người mẹ đi làm

Tiếng Anh

Besides benefits, being a working mother brings about some disadvantages. Firstly, these mothers don’t spend enough time with children and family, which extend the distance between mothers and their children. As a result, children get freedom in excess when they don’t see mothers around to stop them from vices. This way they may fall in bad company and inculcate vices in them. Not only this, they might feel alone and find for company as mothers are not available for kids due to work.  Secondly, despite working to earn money, they still have to take care of families, which makes them even more tired and depressed with such a heavy burden. After working for 8 hours continuously in office creates fatigue and tiredness. The activeness vanishes the moment mother reaches home. But their housework’s still undone, and they are the ones who finish them. Although husband may share with their wives, but in most families, wives are still people who do all the chores. Finally, working mothers can meet inequality in workplace, they may be paid fewer though they do the same work with men. Nowadays, harassment is a quite threatening problem in offices, which affects their work’s quality. Clearly, mothers should consider choosing working or staying at home.

Tiếng Việt

Bên cạnh những lợi ích, là một người mẹ đi làm cũng mang lại một số bất lợi. Thứ nhất, những bà mẹ này không dành đủ thời gian cho con cái và gia đình, điều này kéo dài khoảng cách giữa bà mẹ và con cái của họ. Kết quả là, trẻ em có được tự do quá mức khi chúng không nhìn thấy mẹ ở bên để ngăn chúng khỏi tệ nạn. Bằng cách này, họ có thể rơi vào một công ty tồi và khắc sâu những tệ nạn trong họ. Không chỉ vậy, họ có thể cảm thấy đơn độc và tìm đến công ty vì mẹ không có con do công việc. Thứ hai, dù đi làm kiếm tiền nhưng họ vẫn phải chăm lo cho gia đình, điều này khiến họ càng thêm mệt mỏi và chán nản với một gánh nặng như vậy. Sau 8 tiếng làm việc liên tục trong văn phòng tạo ra sự mệt mỏi và uể oải. Sự chủ động biến mất ngay khi mẹ về đến nhà. Nhưng công việc nhà của họ vẫn chưa hoàn thành và họ là người hoàn thành chúng. Dù chồng có thể chia sẻ với vợ, nhưng trong hầu hết các gia đình, vợ vẫn là người đảm đang mọi việc nhà. Cuối cùng, các bà mẹ đang đi làm có thể gặp bất bình đẳng tại nơi làm việc, họ có thể bị trả lương thấp hơn mặc dù họ làm công việc tương tự với nam giới. Ngày nay, quấy rối là một vấn đề khá đe dọa trong các văn phòng, điều này ảnh hưởng đến chất lượng công việc của họ. Rõ ràng, các mẹ nên cân nhắc lựa chọn đi làm hay ở nhà.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button