Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh về giờ ra chơi ở trường (5 mẫu)

Viết đoạn văn về giờ ra chơi ở trường em bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề khá phổ biến thường hay xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh. Tuy nhiên không phải ai cũng biết viết đoạn văn.

Chính vì vậy sau đây, Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn 5 đoạn văn mẫu viết về giờ ra chơi ở trường em. Qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố vốn từ, luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.

This post: Đoạn văn tiếng Anh về giờ ra chơi ở trường (5 mẫu)

Đoạn văn viết về giờ ra chơi bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Break time plays an important part in student’s psychology after hours of studying. Students have several activities during break time. Some girl play jumping rope, some play badminton, some stay in their class to prepare for next lesson and others go to canteen for a light meal. Some of the break time, student spend time tidying up the yard; therefore, it always clean for us to play. In spring season, we plant flower and small tree to decorate the garden with colorful detail and keep it fresh. I always remember the excitement and fresh atmosphere when playing in school’s garden with friends. I have a group of best friend, we always share different stories, thought and opinion about all aspects of life in free time. Sometimes, we find a cool place to share snack and drink soft drink together so as to organize one’s birthday. The school’s yard is cool because of the shadow of big old tree. Moreover, students have large available space, which is enough for hundreds of children playing there. A 20 or 30 minute recess is necessary for learner so that they can manage the stress from studying and then they come back to learn with a good mood. No matter how big the school is, it is more suitable to have a large yard with old tree and flower. Hence, students have friendly learning environment instead of feeling like not going to school.

Tiếng Việt 

Giờ ra chơi đóng vai trò quan trọng trong tâm lý của học sinh sau nhiều giờ học. Học sinh có nhiều hoạt động trong giờ nghỉ giải lao. Một vài bạn nữ nhảy dây, một số chơi cầu lông, số khác ở lại lớp chuẩn bị bài cho tiết học sau và còn lại xuống can-tin để ăn nhẹ. Một vài giờ ra chơi, học sinh dành thời gian dọn dẹp sân trường, cho nên nó luôn sạch sẽ để vui chơi. Vào mùa xuân, chúng tôi trồng hoa và cây để trang trí khoảng sân với màu sắc và giữ chúng tươi mát. Tôi luôn nhớ những điều thú vị và không gian vui vẻ khi chơi ở sân trường với bạn bè. Tôi có một nhóm bạn, chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau những câu chuyện, suy nghĩ và ý kiến về mọi vấn đề cuộc sống trong giờ giải lao. Đôi khi, chúng tôi tìm một chỗ mát mẻ để ăn bánh và uống nước ngọt với nhau tổ chức sinh nhật cho đứa nào đó. Sân trường rất mát bởi bóng mát của các cây cổ thụ. Hơn nữa, học sinh có khoảng trống rộng đủ cho hàng trăm học sinh vui chơi. Một giờ ra chơi 20 30 phút rất cần thiết cho học sinh để họ giải tỏa căng thẳng từ học tập và sau đó quay trở lại học tập với tâm trạng phấn khởi hơn. Không quan trọng trường lớn như thế nào, sẽ thích hợp hơn cho trường có sân lớn với cây to và hoa. Bởi thế học sinh có môi trường học tập tốt thay vì cảm thấy không muốn đến trường.

Đoạn văn viết về giờ ra chơi bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

My school is not very big, so there is not enough space for all the students to play in break time. We do not have permission to go out, so everything in break time is limited in the school yard. Most of us choose to sit in our classes to play some small games or try to study for the next lesson. Some others go to the library to read books, and they also try to rest for a few minutes in that quiet place. If we feel hungry, we can go to the canteen to buy some food. Our canteen has almost all of the things that young people love to eat, so that is the most crowded place in break time. Some students who come early to the yard have some space to play badminton or basketball. The losers will get out of the playground to give the turn to other students outside. Although there are only 15 minutes of break, students like us really value it.

Tiếng Việt 

Trường học của tôi không phải quá lớn, vì vậy không có đủ không gian cho tất cả học sinh chơi trong giờ nghỉ. Chúng tôi không được phép ra ngoài, nên mọi thứ trong giờ nghỉ đều bị hạn chế trong sân trường. Hầu hết chúng tôi chọn ngồi trong lớp học để chơi một số trò chơi nhỏ hoặc cố gắng học cho bài học tiếp theo. Một số người khác đi đến thư viện để đọc sách, và họ cũng cố gắng nghỉ ngơi vài phút ở nơi yên tĩnh đó. Nếu chúng tôi cảm thấy đói, chúng tôi có thể đến căng tin để mua thức ăn. Căng tin của chúng tôi có gần như tất cả mọi thứ mà những người trẻ thích ăn, vì vậy đó là nơi đông đúc nhất trong thời gian nghỉ ngơi. Một số học sinh ra sân sớm sẽ có được không gian để chơi cầu lông hoặc bóng rổ. Những kẻ thua cuộc sẽ ra khỏi sân chơi để nhường lượt cho các học sinh khác ở ngoài. Mặc dù chỉ có 15 phút để nghỉ, nhưng học sinh chúng tôi rất quý trọng nó.

Đoạn văn viết về giờ ra chơi bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

The happiest time in my school is break time, because it is when students can have fun with the others. There are a lot of big trees and shades in my school, so most students will head out to the school yard to play. The boys love to play shuttlecock kicking, chasing around and playing soccer, and they are also the noisiest ones on the yard. The girls love to sit on the benches in groups to chat and laugh while the others usually play badminton or rope jumping. Most teachers take a short rest in the teacher’s room, but some of them also sit under the trees to chat together. I usually go to the canteen with my friends to buy some snacks to eat, and later we will come back to our class room to rest or review the lesson for the next class. The school break is very important. It helps us to gain more energy after the first few class, and we can also spend that time to relax.

Tiếng Việt 

Thời gian hạnh phúc nhất trong trường của tôi là khoảng thời gian ra chơi, bởi vì đó là khi học sinh có thể vui chơi với những người khác. Có rất nhiều cây lớn và bóng râm ở trường tôi, vì vậy hầu hết học sinh sẽ đi ra sân trường để chơi. Các bạn nam thích chơi đá cầu, rượt đuổi nhau và chơi bóng đá, và họ cũng là những người ồn ào nhất trên sân. Các bạn gái thích ngồi trên băng ghế theo từng nhóm để trò chuyện và cười đùa trong khi những bạn khác thường chơi cầu lông hoặc nhảy dây. Hầu hết giáo viên tranh thủ nghỉ ngơi trong phòng của giáo viên, nhưng một số người trong số họ cũng ngồi dưới tán cây để trò chuyện với nhau. Tôi thường đi đến căng tin với bạn bè của tôi để mua một số đồ ăn nhẹ, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại phòng học để nghỉ ngơi hoặc xem lại bài học cho lớp tiếp theo. Giờ nghỉ trưa là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta có được nhiều năng lượng hơn sau những lớp học đầu tiên, và chúng ta cũng có thể dành thời gian đó để thư giãn.

Đoạn văn viết về giờ ra chơi bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

My high school is located in a small village in a countryside, and the happiest time of students in my school is the break time. My school has a very big yard although there are just a few hundred students studying at a time. Therefore, we have a lot of fun thing to do during the twenty – minute break. The boys love to play shuttlecock kicking and chasing around. They are the noisiest of all as they cannot stop screaming and laughing when chasing each other. If one boy is caught, he will be carry to the grass filed within the school yard to be punished. They will stuff a lot of grass and dry straw into his shirt, and at the end he will become a scarecrow for the rest of the break time. Other boys choose to play badminton, soccer or participate in some silly competitions. They usually host competitions for who is the fastest runner or the one who can pick up the most stones in one minute. While the boys is running and being noisy, the girls prefer to seat at the benches to watch and laugh at them. They usually gather in small groups to chat about the lasted movie on TV or the new album of their favorite singers. Some of them go to the canteen to get some snack and drinks, although the canteen is not very big and there are not many of things for us to choose. The rest of the students who do not hit the school yards sit in the classroom, they whether play some games on the paper or try to study for the next subject. We do not have a lot of things to do in our break time, and the school yard also does not have many facilities for entertaining. However, all of the students seem to be very happy during the twenty – minute break. After the drum signal, we will head back to our classrooms to start a new lesson, and the yard becomes quite again.

Tiếng Việt

Trường cấp 3 của tôi nằm ở một xã nhỏ tại vùng đồng quê, và khoảng thời gian vui nhất của học sinh trường tôi đó chính là giờ nghỉ giải lao. Trường tôi có một khoảng sân rất rộng mặc dù chỉ có vài trăm học sinh học cùng lúc. Vì thế nên chúng tôi có rất nhiều trò vui trong suốt hai mươi phút giải lao. Các bạn nam thích chơi trò đá cầu và rượt đuổi nhau. Họ là những người ồn ào nhất vì họ không thể nào ngừng việc la hét và cười giỡn trong lúc đuổi bắt nhau. Nếu có một cậu bạn bị bắt, cậu ấy sẽ bị khiêng ra bãi cỏ để trừng trị. Các bạn sẽ nhét đầy cỏ và rơm khô vào bên trong áo sơ mi của cậu ấy, và cậu ấy sẽ phải là bù nhìn rơm cho đến hết giờ ra chơi. Các bạn nam khác chọn chơi đánh cầu lông, đá bóng hoặc tham gia vào các cuộc thi ngớ ngẩn. Họ thường tổ chức các cuộc thi như ai chạy nhanh nhất hoặc ai có thể lượm được nhiều đá nhất trong một phút. Trong khi các bạn nam chạy giỡn ồn ào, các bạn nữ thường ngồi ở các bang ghế để xem và cười họ. Các bạn nữ thường tụ tập thành những nhóm nhỏ để bàn về bộ phim mới nhất trên TV hoặc album mới của ca sĩ yêu thích. Một vài người bạn sẽ đến nhà ăn để mua đồ ăn vặt và nước uống mặc dù nhà ăn không quá lớn và cũng không có nhiều thứ để lựa chọn. Những học sinh còn lại không ra sân chơi thì sẽ ngồi trong lớp học hoặc là chơi trò chơi trên giấy hoặc là cố gắng học bài tiếp theo. Chúng tôi không có nhiều thứ để làm vào giờ ra chơi, và sân trường cũng không có nhiều thiết bị để giải trí. Tuy nhiên, tất cả học sinh đều rất vui trong hai mươi phút ra chơi. Sau tiếng trống, chúng tôi sẽ quay trở lại lớp để học bài mới, và sân trường lại trở nên yên lặng.

Đoạn văn viết về giờ ra chơi bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

My school is in the middle of the city where every building seems to share the same wall with the next one; therefore, there is not much space on the school yard for us to enjoy our break time. My school has 5 stairs, so there are many classes with many students that sharing the same yard during break time. Most of us choose to sit inside the class to read the magazines, read books, do homework or chat with each other. We are not allowed to bring any food to the class, so some of the hungry ones have to spend time sitting at the canteen to finish their meals. It is an advantage that we have a really nice canteen with a lot of snacks and drinks for us to choose, and we can even buy comic books or small toys there. There are students who love to play outside although the yard is not very spacious. We have a small corner for playing basketball. Next to that corner is the place for us to play volleyball, and sometimes we also play badminton there. We do not limit the players of each team; we just join as long as we have somewhere to stand. Some others choose to sit under the biggest and only tree in the middle of the yard to listen to the school speaker. It is possible for us to choose songs to be played at break time, and there are some students who spend their break time to work at that radio station. We love to listen to music and news from the speaker although it sometimes is about some boring information. We do not have much space to play, but we never argue with other friends to get the playground. We had learnt to respect each other’s personal space since we live and study in a very crowded city, and of course break time is most suitable for laughs and joy.

Tiếng Việt

Trường của tôi nằm ở giữa thành phố nơi mà mỗi tòa nhà dường như đều chung vách với căn kế bên; vì thế nên sân trường không có nhiều chỗ cho chúng tôi tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình. Trường tôi có 5 tầng, vì thế nên có rất nhiều lớp với rất nhiều học sinh chia sẻ với nhau khoảng sân vào giờ ra chơi. Hầu hết chúng tôi chọn ngồi trong lớp để đọc sách báo. làm bài tập về nhà hoặc tán gẫu với nhau. Chúng tôi không được phép mang đồ ăn vào lớp, vậy nên những bạn đói bụng sẽ phải dành thời gian ngồi ở nhà ăn để thưởng thức bữa ăn của mình. Nhà ăn có một lời thế là nó có rất nhiều món ăn vặt và nước uống cho chúng tôi chọn lựa, và chúng tôi thậm chí còn có thể mua truyện tranh hoặc những món đồ chơi nho nhỏ tại đây. Cũng có các bạn thích vui chơi bên ngoài mặc dù sân trường không được rộng rãi cho lắm. Chúng tôi có một góc nhỏ để chơi bóng rổ. Kế bên góc đó là nơi để chơi bóng chuyền, và đôi khi chúng tôi cũng chơi cầu lông. Chúng tôi không giới hạn người chơi của mỗi đội, miễn là chúng tôi còn chỗ đứng. Một vài bạn khác chọn ngồi dưới gốc cây duy nhất và lớn nhất giữa sân trường để nghe loa phát thanh. Chúng tôi được phép chọn bài hát để phát vào giờ ra chơi, và cũng có vài học sinh dành thời gian nghỉ trưa để làm việc tại đài phát thanh đó. Chúng tôi rất thích nghe nhạc và tin tức từ đó dù đôi khi những tin ấy khá chán. Chúng tôi không có nhiều không gian để chơi, nhưng chúng tôi không bao giờ cãi cọ để giành sân chơi. Chúng tôi đã học được việc phải tôn trọng không gian cá nhân của người khác vì chúng tôi đã sống và học trong một thành phố đông đúc, và dĩ nhiên giờ ra chơi là phải dành cho những tiếng cười và niềm vui.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button