Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố (17 mẫu)

Viết đoạn văn về cuộc sống ở thành phố bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề rất hay dành cho các bạn học sinh lớp 9 tham khảo. Viết đoạn văn tiếng Anh lợi ích khi sống ở thành phố gồm từ vựng, gợi ý cách viết và 17 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý ôn tập, củng cố kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh ngày một tốt hơn. Để viết được đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố các bạn cần trình bày theo bố cục 3 phần:

  • Phần mở đầu: Giới thiệu về cuộc sống ở thành phố bằng tiếng Anh
  • Phần thân bài: Trong phần này các bạn sẽ viết về những hoạt động hằng ngày khi sống ở thành phố. Những thuận lợi và khó khăn mà cuộc sống ở thành phố mang lại.
  • Phần kết bài: Trình bày suy nghĩ của bạn về cuộc sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Bên cạnh đó các em xem thêm một số tài liệu như: đoạn văn tiếng Anh viết về bộ sưu tập, đoạn văn tiếng Anh viết về giao thông, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích, đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân, Đoạn văn tiếng Anh viết về thành phố Vũng Tàu, Đoạn văn tiếng Anh viết về New York.

This post: Đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố (17 mẫu)

Từ vựng miêu tả cuộc sống ở thành phố

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 City /ˈsɪti/ Thành phố
2 Sidewalk /ˈsaɪdwɔːk/ Vỉa hè
3 Traffic light /ˈtræfɪk laɪt / Đèn giao thông
4 Signpost /ˈsaɪnpoʊst/ Cột biển báo
5 Office building /ˈɒf.ɪs ˈbɪl.dɪŋ/ Tòa nhà văn phòng
6 Corner /ˈkɔː.nəʳ/ Góc đường
7 Intersection /ˌɪn.təˈsek.ʃən/ Giao lộ
8 Pedestrian /pəˈdes.tri.ən/ Người đi bộ
9 Subway station /ˈsʌb.weɪ ˈsteɪ.ʃən/ Trạm xe điện ngầm
10 Avenue /ˈævənuː/ Đại lộ
11 Apartment house /əˈpɑːt.mənt haʊs/ Chung cư
12 Bus stop /bʌs/ Điểm dừng xe bus
13 Downtown /’dauntaun/ trung tâm thành phố
14 Slumdog khu ổ chuột
15 Shopping mall /’ʃɔpiɳ/ trung tâm thương mại
16 Food courts /fu:d//kɔ:t/ quầy ăn
17 Industrial zone /in’dʌstriəl/ khu công nghiệp
18 Tunnel /’tʌnl/ Đường hầm
19 roundabout /’raundəbaut/ Vòng xoay
20 fountain /’fauntin/ Đài phun nước
21 Signpost /ˈsaɪnpoʊst/ Cột biển báo
22 Street sign /striːt saɪn/ Chỉ dẫn đường
23 Corner /ˈkɔː.nəʳ/ Góc đường
24 Lane /leɪn/ Làn đường
25 Department store /dɪˈpɑːt.mənt stɔːʳ/ Bách hóa tổng hợp
26 Dotted line /ˈdɑːtɪd laɪn/ Vạch phân cách
27 Intersection /ˌɪn.təˈsek.ʃən/ Giao lộ
28 Elevator /ˈel.ɪ.veɪ.təʳ/ Thang máy
29 Newsstand /ˈnjuːz.stænd/ Sạp báo
30 Drugstore /ˈdrʌg.stɔːʳ/ Hiệu thuốc
31 Cosmopolitan city /,kɔzmə’pɔlitən/ đô thị quốc tế
32 High-rise flat /flæt/ căn hộ chưng cư cao tầng
33 Volume of traffic /’vɔljum//træfik/ lưu lượng tham gia giao thông
34 Parking lot /ˈpɑːrkɪŋ lɑːt/ Bãi đỗ xe
35 Taxi rank /ˈtæksi ræŋk/ Bãi đỗ taxi
36 Crosswalk /ˈkrɒs.wɔːk/ Vạch kẻ qua đường (người đi bộ)
37 Wastebasket /ˈweɪstbæskɪt/ Thùng rác
38 Street sign /striːt saɪn/ Chỉ dẫn đường
39 Restroom /ˈrestruːm / Nhà vệ sinh
40 Pedestrian subway /pəˈdestriən ˈsʌbweɪ/ Đường hầm đi bộ

Những thuận lợi của việc sống ở thành phố

– Living in the city gives us a lot of chances to earn money.

– We will approach the developing science and high technology.

– We will have different ways to spend our free time,

– Living in the city helps people have more opportunities to take good education as well as do research science.

– Modernization in the city will be much faster and easier than in the country,

– More chances to get well-paying jobs and providing our family with a comfortable life.

Đoạn văn viết về những bất lợi khi sống ở thành phố

Tiếng Anh

Starting last year I started college. So I need to move to the city where I go to. For a student like me, living in the city is not easy. All costs in the city are more expensive than in the countryside. Therefore, besides studying, I have to work part-time to have living expenses. The city was always crowded and noisy. If you go out into the street at 10 pm you will still see a lot of people and cars on the road. One thing that I find very inconvenient is traffic congestion. In cities, especially in central areas, during peak hours, it is extremely congested. DO has a lot of transportation so the atmosphere in the city is full of dust and smoke. Since I live alone, I have very few friends here. That is why I often miss home. When I have free time I often call my mother to tell her about my experiences. Although life in the city is difficult, it also gives me many benefits. I feel more mature.

Tiếng Việt

Bắt đầu từ năm ngoái tôi bắt đầu học đại học. Do đó tôi cần chuyển đến thành phố, nơi mà tôi theo học. Với một sinh viên như tôi thì việc sống ở thành phố không hề dễ dàng. Mọi chi phí ở thành phố đều đắt hơn so với ở quê. Do đó, bên cạnh việc học thì tôi phải đi làm thêm để có tiền sinh hoạt. Ở thành phố luôn luôn đông đúc và ồn ào. Nếu bạn đi ra đường vào 10 giờ tối thì bạn vẫn thấy rất nhiều người và xe cộ trên đường. Một điều mà tôi thấy rất bất tiện đó là tắc đường. Ở thành phố, đặc biệt là các vùng trung tâm, khi vào giờ cao điểm thì sẽ vô cùng tắc đường. DO có nhiều phương tiện giao thông nên không khí ở thành phố có nhiều khói bụi. Vì tôi sống một mình nên ở đây tôi có rất ít bạn bè. Đó là lí do tôi rất hay nhớ nhà. Khi có thời gian rảnh tôi thường gọi điện thoại cho mẹ của mình để kể cho bà ấy nghe về những điều tôi trải qua. Dù cuộc sống ở thành phố có nhiều khó khăn nhưng nó cũng mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích. Tôi thấy tôi trưởng thành hơn.

Lợi ích khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Each person has different preferences. Some people like a peaceful, gentle life in a warm countryside, some strangers like the cheerful bustle of the street. If anyone has ever lived in the city, there are many benefits to being here. The city is a place of economic development. It is not difficult for you to find a job. Therefore, many people tend to come to big cities to live and develop. While living in the city, you can meet many knowledgeable and knowledgeable people. From there add self-improvement. Quality of life in cities will be fundamentally better than in the countryside. The quality of training in the city is also better than that in the countryside. Most of the quality schools are located in cities. In the city there are many modern and convenient entertainment areas. This is a safe and reasonable place to play for all families. As a young person who likes new and comfortable things, I enjoy life in this beautiful city.

Tiếng Việt 

Mỗi người có sở thích khác nhau. Có người thích cuộc sống bình yên nhẹ nhàng ở một vùng quê ấm áp, có người lạ thích sự nhộn nhịp vui tươi của phố xá. Nếu ai đã từng sống ở thành phố thì sẽ thấy có rất nhiều lợi ích khi ở đây. Thành phố là nơi có kinh tế phát triển. Không khó để bạn tìm kiếm một công việc. Do đó nên nhiều người thường có xu hướng đến những thành phố lớn để sinh sống và phát triển. Khi sinh sống tại thành phố bạn có thể được tiếp xúc với nhiều người có trí hướng và hiểu biết rộng. Từ đó thêm hoàn thiện bản thân. Chất lượng sống ở thành phố về cơ bản sẽ tốt hơn ở nông thôn. Chất lượng đào tạo ở thành phố cũng tốt hơn ở nông thôn. Hầu hết những trường học chất lượng đều nằm ở những thành phố. Ở thành phố có rất nhiều khu vui chơi giải trí hiện đại và tiện nghi. Nơi đây là địa điểm vui chơi an toàn và hợp lí cho mọi gia đình. Là một người trẻ trung và thích những điều mới mẻ, tiện nghi thì tôi thích một cuộc sống ở thành phố xinh đẹp này.

Viết đoạn văn tiếng Anh về bất lợi sống ở thành phố

Tiếng Anh 

Nowadays, numberous people move from countryside to city in order to look for better education and employment opportunities. Despite the fact that there are several pros of living in the city, its cons still exit. One serious problem is the higher of cost living in the city, people typically think of when considering moving to a city. The prices of the commdities are also higher due to the large concentration of people and huge demand. For existance, food, drinks,tobacco,products and gasoline are more expensive in major cities. Another cons of this problem that city inhabitants have encounter is traffic congestion. The street in a big city are often packed with numberous vehicles cars, taxis,buses and motorbikes. As a result, people often get struck in traffic jams for long hours. And cities have more traffic that contribute to the noise, as well as trains and nearby airports with loud planes flying in and out. Additionally, city life is now spoiled by pollution air,noise,soil and water pollution. Sanitation is often neglected. City are ly to be contaminated with exhaust fumes emitted from motor vehicles or with toxic gases which are discharged from the factories and industrial zones. As a consequence, city inhabitants may suffer from respiratory diseases lung cancer, tuberculosis or asthma if they breathe in those gases. To sum up, cons of living in the city causes many problems with people ‘s lives. Therefore, people should take actions to reduce the above problems.

Tiếng Việt 

Ngày nay, rất nhiều người di chuyển từ nông thôn lên thành phố để tìm kiếm cơ hội giáo dục và việc làm tốt hơn. Mặc dù thực tế là có một số ưu điểm của việc sống trong thành phố, nhưng nhược điểm của nó vẫn thoát ra. Một vấn đề nghiêm trọng là chi phí sinh hoạt trong thành phố cao hơn, mọi người thường nghĩ đến khi cân nhắc chuyển đến một thành phố. Giá cả các mặt bằng cũng cao hơn do lượng người tập trung đông và nhu cầu lớn. Để tồn tại, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, các sản phẩm và xăng dầu đắt hơn ở các thành phố lớn. Một nhược điểm khác của vấn đề này mà người dân thành phố gặp phải là tắc nghẽn giao thông. Đường phố ở một thành phố lớn thường chật cứng các phương tiện ô tô, taxi, xe buýt và xe máy. Do đó, mọi người thường bị kẹt xe trong nhiều giờ. Và các thành phố có nhiều giao thông hơn góp phần gây ra tiếng ồn, cũng như xe lửa và các sân bay gần đó với tiếng máy bay ồn ào bay vào. Ngoài ra, cuộc sống thành phố hiện đang bị hủy hoại bởi không khí ô nhiễm, tiếng ồn, ô nhiễm đất và nước. Vệ sinh thường bị bỏ qua. Thành phố có thể bị ô nhiễm bởi khói thải từ các phương tiện cơ giới hoặc khí độc thải ra từ các nhà máy và khu công nghiệp. Hậu quả là cư dân thành phố có thể mắc các bệnh đường hô hấp như ung thư phổi, bệnh lao hoặc hen suyễn nếu họ hít phải những khí đó. Nói tóm lại, khuyết điểm của cuộc sống ở thành phố gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân. Vì vậy, mọi người nên có những hành động để giảm thiểu các vấn đề trên.

Viết đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

Life in the city is very different from that of the countryside. Firstly, the people here are very sociable, willing to help others. In the city is very bustling, people are busy on the street. Secondly, during the day, there are many vehicles running on the road. Occasionally, you will meet students standing at the bus stop waiting for the bus to arrive. Every day everyone has a job of their own. Wholesale shops have started to open in preparation for the upcoming day. However, Items such as food, vegetables, and fruits in the city are more expensive than in the countryside. In the afternoon, elderly people go jogging in parks or lakes. In the evening, people rushed home, on the road began to congestion, the noise of the traffic. The air becomes a seriously polluted due to the exhaust from vehicles. At night, the street lights have started to turn on. You will find a lot of nightlife here. People gather to go to a sidewalk pub, bar, cinema or a stroll. Thirdly, this city has changed a lot in the last 10 years. Roads, hospitals and schools are much more modern and comfortable. Next, space becomes narrower, more houses grow. However, the security in the city is not safe compared to the countryside. Finally, maybe I find myself adapting to the bustling environment in the city. Because I hate tranquility, it always makes me feel lonely. I will plan to live longer in this place.

Tiếng Việt 

Cuộc sống ở thành phố rất khác với cuộc sống ở nông thôn. Đầu tiên, những người ở đây rất hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong thành phố rất nhộn nhịp, mọi người tấp nập trên phố. Thứ hai, trong ngày, có rất nhiều phương tiện chạy trên đường. Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp những học sinh đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt đến. Mỗi ngày ai cũng có một công việc của riêng mình. Các cửa hàng bán buôn đã bắt đầu mở để chuẩn bị cho ngày sắp tới. Tuy nhiên, các mặt hàng như thực phẩm, rau và trái cây trong thành phố đắt hơn ở nông thôn. Vào buổi chiều, người cao tuổi đi chạy bộ trong công viên hoặc hồ. Vào buổi tối, mọi người ùa về nhà, trên đường bắt đầu tắc nghẽn, tiếng ồn ào của xe cộ. Không khí trở nên ô nhiễm nghiêm trọng do khí thải từ các phương tiện. vào ban đêm, đèn đường đã bắt đầu bật. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cuộc sống về đêm ở đây. Mọi người tụ tập để đến một quán rượu vỉa hè, quán bar, rạp chiếu phim hoặc đi dạo. Thứ ba, thành phố này đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm qua. Đường, bệnh viện và trường học hiện đại và tiện nghi hơn nhiều. Tiếp theo, không gian trở nên hẹp hơn, nhiều ngôi nhà mọc lên. Tuy nhiên, an ninh trong thành phố không an toàn so với nông thôn. Cuối cùng, có lẽ tôi thấy mình thích nghi với môi trường nhộn nhịp trong thành phố. Bởi vì tôi ghét sự yên tĩnh, nó luôn khiến tôi cảm thấy cô đơn. Tôi sẽ lên kế hoạch sống lâu hơn ở nơi này.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh 

I like a modern city life, where I can expand everything in the future. However, everything has both good sides and bad ones. City is a place where life has always become modern and freedom. In there, there are many up-to-date houses and streets are often crowded. We can go shopping and buy everything what we need. If we are sick, we can go to the best hospital or find to the own doctors. Moreover, we can receive education in schools, colleges and universities. There are many entertainments such as parks, museums and so on. Additionally, people in the city approach much informations from social media, adverting. On the other hand, city life is very fast and busy. Everybody always try their best for a better life, a better luck and a better opportunity. Although the city has modern vehicles, it make air pollution. It is a significant contributor to the degration of life quality. I think we should have many solutions to take to tackle these important problems.

Tiếng Việt

Tôi thích một cuộc sống ở thành phố hiện đại, nơi mà tôi có thể phát triển mọi thứ trong tương lai. Tuy nhiên, mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu. Thành phố là một nơi mà cuộc sống luôn trở nên hiện đại và tự do. Ở đây, có nhiều những ngôi nhà hiện đại và đường phố thường đông đúc, tấp nập. Chúng ta có thể đi mua sắm và mua mọi thứ cái mà chúng ta cần. Nếu chúng ta ốm, chúng ta có thể tới bệnh viện tốt nhất hoặc tìm bác sĩ của riêng mình. Hơn thế, chúng ta có thể nhận được sự giáo dục ở trường học, trường cao đẳng hay trường đại học. Có nhiều hoạt động giải trí như công viên, viện bảo tàng và còn rất nhiều nữa. thêm vào đó, người ở thành phố tiếp nhận nhiều thông tin từ truyền thông, quảng cáo,… Mặt khác, cuộc sống thành phố rất nhanh và bận rộn. Tất cả mọi người luôn cố hết mình cho một cuộc sống tốt hơn, sự may mắn và một cơ hội tốt. Mặc dù ở thành phố có phương tiện hiện đại nhưng nó lại làm không khí bị ô nhiễm. Đây là nguyên nhân chính làm giảm chất lượng cuộc sống. Tôi nghĩ chúng ta nên có những biện pháp giải quyết các vấn đề nghiêm trọng này.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh 

The place I am living in is a beautiful little city near the sea. The infrastructure here is quite advanced and modern. In the past, the number of vehicle was so high, so traffic congestion often occurred, especially during the rush hours. However, recently, most people have been travelled by public transport using alternative energy instead of private vehicles, so the city has significantly reduced traffic congestion and pollution. The city also has many big and small amusement parks, movie theaters, restaurant … to satisfy the needs of consumers. My favorite place in this city is the huge harbor. Every day, there are thousands of ships and boats going back and forth, of fishermen, traders or tourists. The atmosphere of the market is very vibrant and bustling. This is also the factor that makes the city become prosperous and rich. Moreover, the people in the city are very friendly, open minded and very aware of environmental protection. So even though there are many factories and vehicles, the city is still clean, beautiful, the air is fresh and cool. I love this city very much, hope that in the near future, the city will grow and become more and more modern.

Tiếng Việt 

Nơi mình đang sống là một thành phố nhỏ xinh sát biển. Cơ sở hạ tầng ở đây khá tiên tiến và hiện đại. Trước đây, lượng xe cộ đi lại rất nhiều nên thường xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, gần đây hầu hết mọi người di chuyển bằng phương tiện công cộng sử dụng năng lượng thay thế thay cho xe riêng nên thành phố giảm được đáng kể tình trạng tắc nghẽn giao thông và lượng ô nhiễm thải ra môi trường. Trong thành phố cũng có rất nhiều khu vui chơi giải trí lớn nhỏ, các rạp xem phim, quán ăn, để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Điểm mình đặc biệt yêu thích ở thành phố này là hải cảng rất to. Mỗi ngày, có hàng nghìn các tàu qua lại, từ thuyền của ngư dân, thương lái cho đến thuyền chở khách du lịch. Không khí buôn bán diễn ra sôi nổi và nhộn nhịp. Đây cũng là nhân tố khiến cho thành phố mình trở nên thịnh vượng và giàu có. Điểm đặc biệt nữa là người dân trong thành phố đều rất thân thiện, cởi mở và rất có ý thức bảo vệ môi trường. Bởi vậy mà dù cho có rất nhiều các khu công nghiệp hay xe cộ thì thành phố vẫn sạch, đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Mình rất yêu thành phố này, hy vọng rằng trong tương lai gần, thành phố sẽ ngày càng phát triển và hiện đại hơn nữa.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh 

Life in the city has long been a hankering for many people because of the benefits it brings. First, it provides us with many employment opportunities to increase income, feed ourselves and our families. There are a lot of kind of jobs from teachers, maketing, designers, … which need a great human resource. Therefore, people feel easy to find a suitable job. In addition, the quality of life in cities is much better than in rural areas. The infrastructure is modern and there are full of services for the people. More and more entertainment centers, commercial centers, hospitals and schools are built. It means that people’s health is better and their needs for entertainment are better. However, besides these positive aspects, the city still has some drawbacks. First of all, because of many factories, transportation and large population, the air here is very polluted, the road is full of smoke and dust, as a result it makes a bad effect on people’s health. In addition, due to immigration, so many people rushed to the city so the cost of services and equipment is quite expensive. This is also the cause of a number of social evils such as theft, addiction, gambling. Today there are many large cities grow up, more and more people migrate in the city, but besides the positive aspects, the city still has limitations that no one wishes. Everyone should take consideration before deciding where to live.

Tiếng Việt

Cuộc sống ở thành phố từ lâu đã là niềm khao khát của bao người bởi những lợi ích mà nó mang đến. Đầu tiên, nó cung cấp cho họ những cơ hội việc làm để gia tăng thu nhập, nuôi sống bản thân và gia đình. Có rất nhiều các ngành nghề từ giáo viên, marketing, thiết kế. đang cần một nguồn nhân lực lớn. Bởi vậy, người ta dễ dàng tìm cho mình một công việc ưng ý. Ngoài ra, chất lượng sống ở thành phố thì tốt hơn rất nhiều so với nông thôn. Cơ sở hạ tầng thì hiện đại và đầy đủ các dịch vụ tiện ích phục vụ cho người dân. Ngày càng có nhiều các trung tâm giải trí, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học được xây dựng. Nó đồng nghĩa với việc sức khỏe của con người được chăm sóc tốt hơn, các nhu cầu về vui chơi giải trí cũng đầy đủ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực ấy, thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế. Trước hết, quá nhiều nhà máy, phương tiện di chuyển và dân số đông khiến không khí ở đây rất ô nhiễm, đường thì đầy khói bụi nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người. Ngoài ra, do tình trạng nhập cư, người dân đổ xô về thành phố nên giá phí cho những dịch vụ và đồ dùng khá đắt đỏ. Đây cũng là nguyên nhân xuất hiện một số tệ nạn xã hội như trộm cắp, nghiện ngập, đánh bạc. Ngày nay có rất nhiều những thành phố lớn nhỏ mọc lên, ngày càng nhiều người di cư ở thành phố, song bên cạnh những mặt tích cực thì thành phố vẫn còn những hạn chế mà không ai mong muốn. Mỗi chúng ta hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về nơi sinh sống.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh

I live in Ho Chi Minh City, the biggest city of Vietnam. This is also the crowded city which consists of many people from different parts of the country as well as the world. We can easily meet people with different accent from the North, the Middle and the South of Vietnam. They all live, study and work together in the same neighborhood. There are also a lot of foreigners choose Ho Chi Minh City as their second home. They mostly work in international enterprises or teach at foreign language centers, and most of them find this city as an ideal place to live. The salary rate for foreigners is usually higher than Vietnamese, and the expenses here are lower than in their mother countries. The lifestyle here is fast and active. People start to leave home at the very early time in the morning. Some of them go to the markets, some go to work, and some open their own shops. However, the streets in working hours are also crowded, and sometimes even I cannot understand why there are always too many people. They come back home in the evening, but later they head back to the road again to go out with friends or have other forms of entertainment after a long day of work. It is usually very late in the evening when most of the citizens to finally go to sleep, but it is easy to see many other people going out until the morning. There are many coffee shops and convenient stores that open for 24 hours and seven days a week, so we can always find a place to stay out. It can be considered that Ho Chi Minh city as a non – sleep city, and the roads are never actually out of people. I have been living here since I was born, and I love the lifestyle here.

Tiếng Việt 

Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất của Việt Nam. Đây cũng là thành phố đông dân nhất nơi chứa rất nhiều người đến từ những vùng miền khác nhau của đất nước cũng như thế giới. Chúng ta có thể dễ dàng gặp những người có giọng nói khác nhau của miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam. Tất cả họ đều sống, học tập và làm việc cùng nhau trong cùng một khu. Cũng có rất nhiều người nước ngoài chọn thành phố Hồ Chí Minh là ngôi nhà thứ hai của họ. Đa số họ làm việc trong những doanh nghiệp quốc tế hoặc dạy ở những trung tâm ngoại ngữ, và hầu hết họ đều thấy thành phố này là một nơi sống lý tưởng. Lương của người nước ngoài thường cao hơn của người Việt Nam, và chi phí ở đây cũng thấp hơn đất nước của họ. Lối sống ở đây nhanh và năng động. Mọi người bắt đầu rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm. Một vài người thì đi chợ, một vài người đi đến chỗ làm, và một vài người mở cửa hàng của họ. Tuy nhiên, các con đường trong giờ làm việc vẫn luôn đông đúc, và đôi khi cả tôi cũng không hiểu tại sao lúc nào cũng có quá nhiều người như vậy. Mọi người trở về nhà vào buổi chiều tối, nhưng sau đó họ lại quay ra đường một lần nữa để đi chơi với bạn bè hoặc có những hình thức giải trí khác sau một ngày dài làm việc. Người dân ở đây thường đi ngủ khi đã rất muộn vào buổi tối, nhưng chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy nhiều người khác đi chơi cho đến khi trời sáng. Có rất nhiều quán cà phê và những cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ và 7 ngày trong một tuần, vì thế nên chúng ta luôn có thể tìm được một nơi để ở bên ngoài. Có thể cho rằng Hồ Chí Minh là một thành phố không ngủ, và những con đường thì không khi nào thật sự vắng người. Tôi đã sống ở đây kể từ khi được sinh ra, và tôi yêu thích phong cách của nơi này.

Đoạn văn mẫu 6

Tiếng Anh

The coastal city of Da Nang is the most livable place in Vietnam due to its clean environment, less pollution and many attractive tourist destinations. Here, there is a convenient transportation system for moving and communication very quickly. People are very friendly and united with each other. Next, you can see that the city has a wide variety of services, and the human standard of living is not too high. This is why you can live in this city without much stress. Like some other cities, there is a nightlife like bars, restaurants, parks and so on. However, Da Nang is blessed with special privileges especially for the city located next to the Han River. Therefore, at night the street lights and the lights of the bridge across the river reflect colorful light. Making the city more bustling, full of life. In addition, this city is rich in culture like ancient craft villages such as Non Nuoc stone carving village, Tuy Loan ancient village,… It is very interesting, making many tourists who want to come here to experience and expand knowledge. A special feature here, very tasty food such as shrimp, sea fish, crabs and so on. It is a nutritious seafood for health. You can eat and enjoy without fear of losing a lot of money to pay. Because it is an easy-to-live city and has many beautiful tourist attractions, it has attracted many people to live and learn, especially foreigners. So, when walking on the road, you not only come across the activities of the locals. You also meet the foreigners walking on the road, in the park or anywhere. I believe this city will not disappoint you.

Tiếng Việt

Thành phố biển Đà Nẵng là nơi đáng sống nhất ở Việt Nam do môi trường sạch sẽ, ít ô nhiễm và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Ở đây, có một hệ thống giao thông thuận tiện cho việc di chuyển và liên lạc rất nhanh. Mọi người rất thân thiện và đoàn kết với nhau. Tiếp theo, bạn có thể thấy rằng thành phố có rất nhiều dịch vụ và mức sống của con người không quá cao. Đây là lý do tại sao bạn có thể sống ở thành phố này mà không có nhiều căng thẳng. Giống như một số thành phố khác, có một cuộc sống về đêm như quán bar, nhà hàng, công viên và vân vân. Tuy nhiên, Đà Nẵng may mắn có những đặc quyền đặc biệt dành cho thành phố nằm cạnh sông Hàn. Do đó, vào ban đêm ánh đèn đường và ánh sáng của cây cầu bắc qua sông phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc. Làm cho thành phố trở nên nhộn nhịp hơn, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, thành phố này rất giàu văn hóa như làng nghề thủ công cổ như làng khắc đá Non Nước, làng cổ Tuý Loan,… Thật thú vị, khiến nhiều khách du lịch muốn đến đây để trải nghiệm và mở rộng kiến ​​thức. Một điểm đặc biệt ở đây, thức ăn rất ngon như tôm, cá biển, cua và vân vân. Nó là một loại hải sản bổ dưỡng cho sức khỏe. Bạn có thể ăn và thưởng thức mà không sợ mất nhiều tiền để trả. Bởi vì đây là một thành phố dễ sống và có nhiều địa điểm du lịch đẹp, nó đã thu hút nhiều người đến sống và học hỏi, đặc biệt là người nước ngoài. Vì vậy, khi đi bộ trên đường, bạn không chỉ bắt gặp các hoạt động của người dân địa phương. Bạn cũng gặp những người nước ngoài đi bộ trên đường, trong công viên hoặc bất cứ nơi nào. Tôi tin rằng thành phố này sẽ không làm bạn thất vọng.

Lợi ích của việc sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

In the city is a place many people live close to each other. It is a crowded and noisy place. On the one hand, this place has many big buildings. It is actually very tall called a skyscraper. There is a lot of work in the city. Many people move to cities to find work, to earn money. You can see everyone do hard work in the office or the factory. However, you will find life here is quite tiring with work and often stressful. Therefore, this place has many entertainment areas like you can go to the cinema to eat popcorn while watching movies you like, or you can go shopping at the department store. After that, you can visit any restaurant you like, without having to spend time searching like in the countryside. Moreover, in the city is very interesting and diverse types of services such as cafes, restaurants, barbershop, pet shops, flower shops, a fast food restaurant… All are very convenient to serve the needs of everyone. The city has cultural organizations like museums and libraries. The goal is to help people visit and expand their knowledge. Also, there are many financial institutions like banks, you can deposit and withdraw money at this. It is very convenient and ensures asset safety for users. The city with many universities and colleges with quality educational institutions for students.There are many modes of transportation in the city such as cars, trucks, motorcycles on the road. Public transport is very cheap and convenient to move anywhere you want. On the other hand, cities are often polluted such as air pollution, water pollution, noise pollution. You live in the city, you will encounter many narrow alleys, cramped houses. It is not as spacious and airy as in many villages. It is the reason make you feel uncomfortable, suffocating. Next, the living standard in the city is quite high, you have to pay a lot of money for water, housing, food, and transportation. However, I still prefer to live in this place, although in the city not as safe as in the countryside. However, it is very convenient and good opportunities for my job.

Tiếng Việt

Trong thành phố là nơi nhiều người sống gần nhau. Đó là một nơi đông đúc và ồn ào. Một mặt, nơi này có nhiều tòa nhà lớn. Nó thực sự rất cao gọi là tòa nhà chọc trời. Có rất nhiều công việc trong thành phố. Nhiều người chuyển đến thành phố để tìm việc làm, để kiếm tiền. Bạn có thể thấy tất cả mọi người làm việc chăm chỉ trong văn phòng hoặc nhà máy. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy cuộc sống ở đây khá mệt mỏi với công việc và thường xuyên căng thẳng. Do đó, nơi này có nhiều khu vực giải trí như bạn có thể đến rạp chiếu phim để ăn bỏng ngô trong khi xem phim bạn thích, hoặc bạn có thể đi mua sắm tại cửa hàng bách hóa. Sau đó, bạn có thể ghé thăm bất kỳ nhà hàng nào bạn thích, mà không phải mất thời gian tìm kiếm như ở nông thôn. Hơn nữa, trong thành phố rất thú vị và đa dạng các loại dịch vụ như quán cà phê, nhà hàng, tiệm cắt tóc, cửa hàng thú cưng, cửa hàng hoa, nhà hàng thức ăn nhanh. Tất cả đều rất thuận tiện để phục vụ nhu cầu của mọi người. Thành phố có các tổ chức văn hóa như bảo tàng và thư viện. Mục tiêu là giúp mọi người ghé thăm và mở rộng kiến ​​thức của họ. Ngoài ra, có nhiều tổ chức tài chính như ngân hàng, bạn có thể gửi và rút tiền tại đây. Nó rất thuận tiện và đảm bảo an toàn tài sản cho người dùng. Thành phố với nhiều trường đại học và cao đẳng với các tổ chức giáo dục chất lượng cho sinh viên. Có nhiều phương thức vận chuyển trong thành phố như ô tô, xe tải, xe máy trên đường. Giao thông công cộng rất rẻ và thuận tiện để di chuyển bất cứ nơi nào bạn muốn. Mặt khác, các thành phố thường bị ô nhiễm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn. Bạn sống trong thành phố, bạn sẽ bắt gặp nhiều con hẻm chật hẹp, những ngôi nhà chật chội. Nó không rộng rãi và thoáng mát như ở nhiều ngôi làng. Đó là lý do khiến bạn cảm thấy khó chịu, ngột ngạt. Tiếp theo, mức sống trong thành phố khá cao, bạn phải trả rất nhiều tiền cho nước, nhà ở, thực phẩm và giao thông. Tuy nhiên, tôi vẫn thích sống ở nơi này, mặc dù ở thành phố không an toàn như ở nông thôn. Tuy nhiên, nó rất thuận tiện và là cơ hội tốt cho công việc của tôi.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

My hometown is Ho Chi Minh City, which is also known as Saigon. This is the biggest city of Vietnam, and it has a lot of interesting things. First, we have to mention the cuisine here. Since this is the biggest financial center of Vietnam, it attracts many people from different parts of the country. Therefore, they bring along with them the featuring foods from their regions, and this make Ho Chi Minh become the biggest food center as well. Second, people and the lifestyle here are also special. It perfectly represents the open style of the South, and it is always busy. The streets are always full of people, and traffic jams is one of the most serious problem here. We can never actually drive on the main roads without being stuck for a few times, and this situation lasts all day long even if it is in the working hours. Third, the citizens work very hard since it is not easy to live in the big city, but they also spend a lot of time and money on entertaining. They love to go to shopping malls, movie theaters and coffee shops. The lights seem never go off here, and people start to go out at the time when most parts of the countries go to sleep. Despite sleeping late, they can go to work very early in the next morning. Going out is considered as a culture of Ho Chi Minh City, and the lifestyle here is very open and active. I love this city a lot, and I think it is worthy for people to live. In my opinion, there is nowhere that can be fun and comfortable like Saigon, so I will live here forever.

Tiếng Việt 

Quê hương của tôi là thành phố Hồ Chí Minh, hay còn được biết đến là Sài Gòn. Đây là thành phố lớn nhất của Việt Nam, và nó có rất nhiều điều thú vị. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến ẩm thực ở đây.Vì đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở Việt Nam, nó thu hút rất nhiều người đến từ những miền khác nhau của đất nước. Vì thế họ mang theo những món ăn đặc trưng của vùng miền họ, và điều này kéo theo thành phố Hồ Chí Minh cũng trở thành một trung tâm ẩm thực lớn nhất. Thứ hai, con người và lối sống ở đây cũng đặc biệt. Nó đại diện hoàn hảo cho lối sống mở của miền Nam, và nó bao giờ cũng bận rộn. Những con đường luôn có đầy người, và nạn kẹt xe là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây. Chúng ta không khi nào có thể thật sự đi trên những trục đường chính mà không bị kẹt lại một vài lần, và tình trạng này kéo dài cả ngày kể cả khi ngay trong giờ hành chính. Thứ ba, người dân ở đây làm việc chăm chỉ vì để sống ở một thành phố lớn không phải là một điều dễ dàng, nhưng họ cũng dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc giải trí. Họ rất thích đi đến những khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và quán cà phê. Ở đây. những ngọn đèn dường như không bao giờ tắt, và mọi người bắt đầu đi ra đường khi hầu hết những khu vực khác của đất nước đang chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù đi ngủ muộn, họ có thể đi làm vào lúc sáng sớm hôm sau. Ra ngoài chơi được xem như là một nét văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh, và lối sống ở đây rất mở và năng động. Tôi yêu thành phố này rất nhiều, và tôi nghĩ đây là một nơi đáng sống. Theo tôi, không có nơi nào có thể vui và thoải mái như ở Sài Gòn, và tôi sẽ sống ở đây mãi mãi.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh 

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the day’s work begins. The city is now throb with activity, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact business. Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops are too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. The city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

Tiếng Việt

Cuộc sống ở thành phố đầy sôi động. Vào sáng sớm, hàng trăm người lao ra khỏi nhà theo cách mà kiến ​​thường làm khi tổ của họ bị phá. Chẳng mấy chốc đường phố đã đông đúc xe cộ qua lại. Các cửa hàng và văn phòng mở cửa, sinh viên đổ xô đến trường của họ và ngày làm việc bắt đầu. Thành phố bây giờ nhộn nhịp với các hoạt động, và nó đầy tiếng ồn. Hàng trăm người ngắm cảnh, khách du lịch và những người khác đến thăm nhiều địa điểm tham quan trong thành phố trong khi các doanh nhân từ nhiều nơi trên thế giới đến để giao dịch kinh doanh. Sau đó đến tối, các văn phòng và trường học ban ngày bắt đầu đóng cửa. Nhiều cửa hàng quá gần. Hiện tại có rất nhiều xe buýt và các phương tiện giao thông khác. Mọi người dường như đang vội vàng để về đến nhà. Kết quả của sự vội vàng này, nhiều vụ tai nạn xảy ra. Do đó, thành phố có thể được mô tả như một nơi hoạt động không ngừng. Ở đây, vở tuồng của cuộc đời được diễn ra mỗi ngày.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh 

I like living in the city because I enjoy the hectic pace of life and the hustle and bustle of city life. City is a place where life has become modern and comfortable and also mechanised. It has all the amenities. There are many entertainment centers, parks, zoos and cinemas…Life is full of activities in a big city. A big city is a centre of all types of education. It is a centre of trade, medical facilities, business and recreation. The population increases during the daytime. People staying the nearby villages and towns come to the city on different errands.However, the city is often blocked by traffic. the city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day. Thank for your listening.

Tiếng Việt 

Tôi thích sống ở thành phố bởi vì tôi thích nhịp sống hối hả và nhịp sống hối hả của thành phố. Thành phố là nơi mà cuộc sống trở nên hiện đại, tiện nghi và cũng được cơ giới hóa. Nó có tất cả các tiện nghi. Có rất nhiều trung tâm vui chơi giải trí, công viên, vườn thú, rạp chiếu phim… Cuộc sống đầy rẫy những hoạt động trong một thành phố lớn. Một thành phố lớn là một trung tâm của tất cả các loại hình giáo dục. Đây là trung tâm thương mại, cơ sở y tế, kinh doanh và giải trí. Dân số tăng vào ban ngày. Những người ở các ngôi làng và thị trấn gần đó đến thành phố bằng nhiều công việc lặt vặt khác nhau, tuy nhiên, thành phố thường bị tắc nghẽn bởi giao thông. thành phố, do đó, có thể được mô tả như một nơi hoạt động không ngừng. Ở đây, vở tuồng của cuộc đời được diễn ra mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh 

I was born and raised in the heart of Hanoi city. I love Hanoi and my life right now. My family lives in an apartment in Dong Da district. The cost to live here is quite high. My parents have to work a lot to make sure I live the most comfortable. Everyone here is very sociable and friendly. Because it is the city center, it is always crowded and bustling here. You can buy anything you want. There are many shops selling different items to choose from. You can go anywhere with the bus. When you live in the city, you will be very familiar with the malls. This is a place for shopping and also a place for entertainment. My parents will take me to the mall once a week to buy essential items for my family and myself. I joined a badminton club in the apartment complex to exercise after stressful school hours. One feature of the city that I like very much is that its roads are very flat and easy to navigate. Night food in Hanoi is a culmination. You can easily find a great place to eat here. Life in the city has many wonderful things. That is the reason so many people have always wanted to be able to live here. I always try to deserve the wonderful life my parents give me.

Tiếng Việt 

Tôi sinh và và lớn lên tại trung tâm thành phố Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội và cuộc sống hiện tại của mình. Gia đình tôi sống tại một căn chung cư ở quận Đống Đa. Chi phí để có thể sinh sống ở đây khá cao. Bố mẹ tôi phải làm việc rất nhiều để đảm bảo cho tôi sống một cách thoải mái nhất. Mọi người ở đây rất hòa đồng và thân thiện. Vì là trung tâm thành phố nên ở đây lúc nào cũng đông vui và náo nhiệt. Bạn có thể mua được bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Ở đây có rất nhiều các cửa hàng bán các đồ dùng khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn có thể đi đến bất cứ đâu với xe buýt. Khi sống ở thành phố bạn sẽ rất quen thuộc với các trung tâm thương mại. Đây là nơi để mua sắm cũng là nơi để vui chơi giải trí. Mỗi tuần bố mẹ sẽ dẫn tôi đến trung tâm thương mại một lần để mua những đồ dùng cần thiết cho gia đình và bản thân. Tôi tham gia một câu lạc bộ cầu lông tại khu chung cư để rèn luyện thể lực sau những giờ học căng thẳng. Một đặc điểm của thành phố mà tôi rất thích đó là đường xá rất bằng phẳng và dễ đi. Ẩm thực đêm tại Hà Nội chính là một cực phẩm. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một địa điểm ăn uống tuyệt vời tại đây. Cuộc sống ở thành phố có rất nhiều điều tuyệt vời. Đó là lý do có nhiều người luôn mong muốn có thể sống tại đây. Tôi luôn cố gắng để xứng đáng với cuộc sống tuyệt vời mà bố mẹ đã mang đến cho tôi.

Write about advantages of living in a big city

The human civilization underwent many changes and developments with the passage of time. Early man lived in caves and forests. They lived on the food available in the forests. Science has blessed mankind with all the basic comforts of life. Man started living in cities. Cities became the major centers of live hood. A city has larger population compared to a town and a village.

Life is full of activities in a big city. A big city is a centre of all types of education. It is a centre of trade, medical facilities, business and recreation. The population increase during the daytime. People staying the nearby villages and towns come to the city on different errands.

Life in a big city starts early in the morning. many school buses carrying school children can be seen playing on roads. School children dressed in their uniform can be seen on the roads walking or waiting for buses. Some are seen moving on scooters and in cars. Then a long queue of office-workers can be seen at the bus stops. Some go by their own vehicles and others go by buses or trains. Some people use cycles and auto rickshaws to go to their destination. People flock to the market to buy vegetables and household goods. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain crowded till the evening hours.

Life in the city has certain charms. There are many places for recreation. There are big parks, hotels and clubs for entertainment. There are discotheques for music lovers and party-goers.

Bài văn tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố

Bài văn mẫu 1

Tiếng Anh

Life in the city is very different from that of the countryside. Firstly, the people here are very sociable, willing to help others. In the city is very bustling, people are busy on the street.

Secondly, during the day, there are many vehicles running on the road. Occasionally, you will meet students standing at the bus stop waiting for the bus to arrive. Every day everyone has a job of their own. Wholesale shops have started to open in preparation for the upcoming day. However, Items such as food, vegetables, and fruits in the city are more expensive than in the countryside.

In the afternoon, elderly people go jogging in parks or lakes. In the evening, people rushed home, on the road began to congestion, the noise of the traffic. The air becomes a seriously polluted due to the exhaust from vehicles.

At night, the street lights have started to turn on. You will find a lot of nightlife here. People gather to go to a sidewalk pub, bar, cinema or a stroll.

Thirdly, this city has changed a lot in the last 10 years. Roads, hospitals and schools are much more modern and comfortable. Next, space becomes narrower, more houses grow. However, the security in the city is not safe compared to the countryside.

Finally, maybe I find myself adapting to the bustling environment in the city. Because I hate tranquility, it always makes me feel lonely. I will plan to live longer in this place.

Tiếng Việt

Cuộc sống ở thành phố rất khác với cuộc sống ở nông thôn. Đầu tiên, những người ở đây rất hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong thành phố rất nhộn nhịp, mọi người tấp nập trên phố.

Thứ hai, trong ngày, có rất nhiều phương tiện chạy trên đường. Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp những học sinh đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt đến. Mỗi ngày ai cũng có một công việc của riêng mình. Các cửa hàng bán buôn đã bắt đầu mở để chuẩn bị cho ngày sắp tới. Tuy nhiên, các mặt hàng như thực phẩm, rau và trái cây trong thành phố đắt hơn ở nông thôn.

Vào buổi chiều, người cao tuổi đi chạy bộ trong công viên hoặc hồ. Vào buổi tối, mọi người ùa về nhà, trên đường bắt đầu tắc nghẽn, tiếng ồn ào của xe cộ. Không khí trở nên ô nhiễm nghiêm trọng do khí thải từ các phương tiện.

Vào ban đêm, đèn đường đã bắt đầu bật. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cuộc sống về đêm ở đây. Mọi người tụ tập để đến một quán rượu vỉa hè, quán bar, rạp chiếu phim hoặc đi dạo.

Thứ ba, thành phố này đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm qua. Đường, bệnh viện và trường học hiện đại và tiện nghi hơn nhiều. Tiếp theo, không gian trở nên hẹp hơn, nhiều ngôi nhà mọc lên. Tuy nhiên, an ninh trong thành phố không an toàn so với nông thôn.

Cuối cùng, có lẽ tôi thấy mình thích nghi với môi trường nhộn nhịp trong thành phố. Bởi vì tôi ghét sự yên tĩnh, nó luôn khiến tôi cảm thấy cô đơn. Tôi sẽ lên kế hoạch sống lâu hơn ở nơi này.

Bài văn mẫu 2

Tiếng Anh

Big city is where you can see many vehicles,many skyscrapers, many people with a hurry pace of life. That place can fascinate us very much due to its light and luxury.Nowadays, more and more people want to live there because they see many advantages. Indeed, in a big city, people can have the best chances to work as well as can enjoy the best service and entertainment. Because there are many rich people here, they can invest much money to get the best for them.

In a big city, people can take the chaces to study and work best.There are many good University for you to choose in a big city. There you can express your ability to study what you like.

Moreover, when you graduate, you also find it easier to find chances to get a good job with good salary, that is quite difficult in small cities or countrysides, because there concentrates many big companies. Hence, many graduate students choose big cities to live and work. In short, it is where you can take advantages for yourself.

Lives in a big city are quite luxurious but you don’t have to be worried when you are sick or suffer a disease because there you can find good doctors for you, as long as you have much money. What’s more, in a big city you can enjoy new entertainment such as new games or luxury games. Many people can argue that living in a big city makes them tired with noise. They like the slow pace of life in a countryside. But I think that you can live there for a long time because the young always like to enjoy new things and want to have much money, which is very difficult to do in a countryside. However, when you get older, especially when you retire, a countryside will the best choice to live. In summary, living in a big city has many advantages.

However, you have to try your best to overcome all difficulties such as hard competition in workplace or polluted environment. you should not complain when face up to disadvantages of it.

Tiếng Việt

Thành phố lớn là nơi mà bạn có thể nhìn thấy rất nhiều xe cộ, nhiều tòa nhà cao chọc trời, nhiều người trong bộ dạng vội vã của cuộc sống. Đó là nơi có thể mê hoặc chúng ta rất nhiều do ánh sáng và sự sang trọng của nó. Ngày nay, ngày càng có nhiều người muốn sống ở đó bởi vì họ nhìn thấy nhiều lợi thế. Thật vậy, ở một thành phố lớn, người ta có thể có những cơ hội tốt nhất để làm việc cũng như có thể tận hưởng những dịch vụ và vui chơi giải trí tốt nhất. Bởi vì có rất nhiều người giàu ở đây, họ có thể đầu tư rất nhiều tiền để có được điều tốt nhất cho họ.

Trong một thành phố lớn, người ta có thể có cơ hội để học tập và làm việc tốt nhất. Có rất nhiều trường đại học tốt để cho bạn lựa chọn trong một thành phố lớn. Ở đó bạn có thể hiện khả năng của mình để nghiên cứu những gì bạn thích.

Hơn nữa, khi bạn tốt nghiệp, bạn cũng dễ dàng tìm thấy cơ hội để có được một công việc với mức lương tốt, điều này khá là khó khăn ở những thành phố nhỏ hoặc nông thôn, bởi vì có rất nhiều các công ty lớn. Do đó, nhiều sinh viên tốt nghiệp lựa chọn các thành phố lớn để sống và làm việc. Trong ngắn hạn, nó là nơi bạn nhận được nhiều cơ hội cho bản thân bạn.

Sống ở một thành phố lớn thì khá là sang trọng nhưng bạn không phải lo lắng khi bạn bị ốm hoặc bị bệnh nặng vì ở đó bạn có thể tìm thấy các bác sĩ tốt cho bạn, miễn là bạn có nhiều tiền. Hơn nữa, trong một thành phố lớn bạn có thể thưởng thức các dịch vụ giải trí như là những trò chơi mới hoặc những bộ phim mới. Rất nhiều người có thể lập luận rằng việc sống trong một thành phố lớn làm cho họ cảm thấy mệt mỏi với tiếng ồn. Họ thích tốc độ chậm chạp như cuộc sống ở vùng quê. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn có thể sống ở đó trong một thời gian dài vì tuổi trẻ luôn muốn tận hưởng những điều mới lạ và muốn có nhiều tiền, điều rất khó khăn để có thể kiếm được ở nông thôn. Tuy nhiên, khi bạn già đi, đặc biệt là khi bạn nghỉ hưu, một vùng nông thôn sẽ là lựa chọn tốt nhất để bạn sinh sống. Tóm lại, sống trong một thành phố lớn thì có rất nhiều lợi thế.

Tuy nhiên, bạn phải cố gắng tốt nhất để vượt qua mọi khó khăn cũng như cạnh tranh khốc liệt tại nơi làm việc hoặc như môi trường ô nhiễm. Bạn không nên phàn nàn khi đối mặt với những bất lợi của thành phố lớn.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button