Giáo dục

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa có đáp án kèm theo. Qua tài liệu này giúp các em học sinh tham khảo, đối chiếu với bài thi vào lớp 10 của mình được thuận tiện hơn.

Đề thi Tiếng Anh vào 10 năm 2022 Thanh Hóa được diễn ra vào sáng ngày 18/06/2022 theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài là 60 phút. Vậy dưới đây là Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2022 – 2023, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Thanh Hóa 2022

Phần A.

1.B – 2.B – 3.A – 4.D – 5.A

Phần B.

6. keep

7. were walking

8. has worked/has been working

9. doing

10. to have started

11. excited

12. importance

13. Luckily

14. impolite

15. drawbacks

16.B – 17.A – 18.D – 19.B – 20.B

21.A – 22.B – 23.B – 24.A – 25.C

Phần C.

26.D – 27.C – 28.B – 29.A – 30.C

31. play

32. all

33. than

34. If

35. contribution

36.A – 37.B – 38.D – 39.C – 40.A

Phần D.

41. A new school will be built in this village soon.

42. She asked me how often I phoned my grandparents.

43. Because of the heavy rain, we delayed the match/the match was delayed.

44. The machine is so complicated that I don’t know how to use it./The machine is too complicated for me to use.

45. If I knew much about IT, I could help you.

46. You needn’t submit the essay today.

47. It took the astronauts two hours to orbit the Earth.

48. Living in the city isn’t as safe as living in the country.

49. We should cut down on the amount of salt we use every day.

50. I have no recollection of posting the letter.

* Đáp án chỉ mang tính tham khảo

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Thanh Hóa năm 2022

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button