Giáo dục

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 9 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập Hóa học 9 giữa kì 2 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kì hữu ích tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập trọng tâm trong chương trình Hóa 9.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Hóa học 9 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập tốt cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới. Đề cương ôn thi giữa HK2 Hóa 9 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài tập được trình bày một cách khoa học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Đề cương Hóa 9 giữa kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 9 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 9

Câu 1: Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng(II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng

A. dung dịch HCl đặc.

B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch CuSO4.

D. nước.

Câu 2: Có những chất khí: H2, O2, CO2, SO2, Cl2. Những khí cùng tồn tại trong một bình chứa để nơi có nhiệt độ cao mà không có phản ứng hoá học là:

A. H2, O2, CO2.

B. Cl2, SO2, O2

C. H2, CO2, Cl2.

D. CO2, SO2, H2.

Câu 3: Có các chất bột màu trắng sau: BaCO3, BaCl2, BaSO4. Chỉ dùng dd nào dưới đây để phân biệt các chất bột trên?

A. dd HCl

B. dd NaOH.

C. dd Ca(OH)2.

D. dd NaCl.

Câu 4: Cho sơ đồ sau: A, B, C, D (Axit). Các chất A, B, C, D có thể lần lượt là:

A. C, CO2, CO, H2CO3.

B. S, SO2, SO3, H2SO3.

C, S, SO2, SO3, H2SO4.

D. N2, N2O, NO, HNO2.

…………..

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 18: Để đốt cháy hoàn toàn 5 gam đơn chất R cần vừa đủ 3,5 lít oxi (đktc). Vậy đơn chất R là

A. Cacbon.

B. Đồng.

C. Lưu huỳnh.

D. Nhôm.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một phi kim X trong bình chứa khí oxi dư. Khi phản ứng kết thúc, thu được một oxit trong đó oxi chiếm 56,338% theo khối lượng. Công thức oxit thu được là

A. SO2.

B. CO2.

C. P2O5.

D. NO2.

Câu 20: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được 24 gam chất rắn. Giá trị của x

A. 16,05.

B. 32,10.

C. 48,15.

D. 72,25.

Câu 21 Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KClO3. Thể tích khí O2 (đktc) thu được là

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.

Câu 22: Nhiệt phân hoàn toàn 55,3 gam KMnO4 thu được V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 7,84.

B. 3,36.

C. 3,92.

D. 6,72.

Câu 23: Nhiệt phân hoàn toàn 17 gam NaNO3, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 1,12 .

C. 3,36.

D. 4,48.

Câu 24: Nhiệt phân hoàn toàn 22,2 gam Mg(NO3)2, thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 1,68.

B. 6,72.

C. 8,4.

D. 10,8.

Câu 25: Nhiệt phân hoàn toàn m gam Cu(NO3)2, thu được 0,56 lít hỗn hợp khí X (đktc) và chất rắn Y. Giá trị của m là :

A. 4.

B. 2.

C. 9,4.

D. 1,88.

Câu 26: Để điều chế 5,6 gam canxi oxit, cần nhiệt phân bao nhiêu gam CaCO3?

10gam.

B. 100gam.

C. 50 gam.

D. 5 gam.

Câu 27: Nung 3 tạ đá vôi (CaCO3) chứa 20% tạp chất. Khối lượng vôi sống (CaO) thu được là

A. 1,34 tạ.

B. 1 ,42 tạ.

C. 1,46 tạ.

D. 1,47 tạ.

Câu 28: Nung hoàn toàn hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3, thu được 76 gam hai oxit và 33,6 lít CO2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối ban đầu là

A. 142 gam.

B. 124 gam.

C. 141 gam.

D. 140 gam.

Câu 29: X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là nguyên tố

A. C.

B. N.

C. S.

D. P.

Câu 30: R là nguyên tố phi kim, hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H về khối lượng. R là nguyên tố

A. C.

B. N.

C. P.

D. S.

Câu 31: Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là RH4, trong hợp chất này hiđro chiếm 25% về khối lượng. R là

A. lưu huỳnh.

B. photpho.

C. cacbon.

D. silic.

Câu 32: Một hợp chất khí của R với hiđro có công thức RH3. Trong đó R chiếm 91,1765% theo khối lượng. Nguyên tố R thuộc chu kỳ mấy, nhóm mấy?

A. Chu kỳ 2, nhóm III.

B. Chu kỳ 3, nhóm V.

C. Chu kỳ 3, nhóm VI.

D. Chu kỳ 2, nhóm II.

Câu 33: Trong hợp chất khí với oxi của nguyên tố X có hoá trị IV, oxi chiếm 50% về khối lượng. Nguyên tố X là

A. C.

B. H.

C. S.

D. P.

Câu 34: Đốt 3,4 gam khí X, thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Công thức hoá học của X là

A. H2S.

B. CH4.

C. PH3.

D. NH3.

……………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung đề cương giữa kì 2 Hóa 9

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button