Giáo dục

Đáp án cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021

Tải về Bản in

Bài dự thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 với chủ đề Cháu ngoan Bác Hồ mừng Đảng quang vinh qua tem Bưu chính được Mầm Non Ánh Dương sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo và làm bài dự thi tem Bưu chính 2021 hiệu quả. Cuộc thi tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021 có 6 câu hỏi, Mầm Non Ánh Dương đưa ra gợi ý trả lời giúp các bạn thuận tiện trong việc làm bài.

This post: Đáp án cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021

 • Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021
 • Đáp án cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021

Đáp án cuộc thi Sưu tầm và tìm hiểu tem bưu chính 2021

 • Đáp án Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính 2021

  • Câu 1: Sắp xếp bộ tem sau theo trình tự thời gian diễn ra các sự kiện lịch sử được thể hiện trên đó.
  • Câu 2: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã có bao nhiêu lần phát hành tem để kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ, đó là những bộ tem nào?
  • Câu 3: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã có bao nhiêu lần phát hành tem để kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đó là những bộ tem nào?
  • Câu 4: Em hãy cho biết vài nét về nhân vật được thể hiện trên mẫu tem dưới đây.
  • Câu 5: Em hãy cho biết bộ tem dưới đây được phát hành thời gian nào và nhân dịp sự kiện gì?
  • Câu 6: Em hãy kể một câu chuyện của em hoặc bạn bè về việc làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Bài viết không quá 1000 từ.

– Họ và tên:

– Ngày tháng năm sinh:

– Học sinh lớp:

– Trường:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

Đáp án Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính 2021

Câu 1: Sắp xếp bộ tem sau theo trình tự thời gian diễn ra các sự kiện lịch sử được thể hiện trên đó.

Trả lời:

Tem số 1: Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-1984) được phát hành ngày 07-05-1984

Tem số 2: Bộ tem 514: Kỷ niệm những ngày lịch sử (4 mẫu – phát hành năm 1987). được phát hành ngày 10-04-1987

Bộ tem gồm 4 mẫu, do họa sĩ Ngô Mạnh Lân thiết kế đã đoạt giải tại cuộc thi vẽ mẫu tem do Bưu điện Việt Nam tổ chức. Bộ tem đưa ta đến những mốc son lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc Việt Nam: Ngày 19/8/1945 – Cách mạng tháng Tám thành công, chiếm Phủ Khâm sai; Ngày 2/9/1945, ngày Quốc khánh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử; Ngày 7/5/1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm De Castries; Ngày 30/4/1975, giải phóng Sài Gòn, xe tăng bộ đội tiến vào dinh Độc Lập kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ở mỗi mốc son lịch sử đều có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người lãnh đạo của Cách mạng Việt Nam.

Tem số 3: Kỷ niệm 35 năm cao trào Xô-Viết Nghệ Tĩnh được phát hành ngày 12-09-1965

Tem số 4: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-1980) được phát hành ngày 03-02-1980.

Sắp xếp lại theo thứ tự: 3 – 4 – 1 – 2


Câu 2: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã có bao nhiêu lần phát hành tem để kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ, đó là những bộ tem nào?

Các bộ tem mà Bưu điện Việt Nam đã phát hành nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ từ trước đến nay là:

1) Bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 02 – Phát hành năm 1949)

2) Bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 61 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 03 – Phát hành năm1951)

3) Bộ tem “Kỷ niệm 67 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 022 – Phát hành ngày 19/5/1957)

4) Bộ tem “Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 070 – Phát hành ngày 19/5/1960)

5) Bộ tem “Kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 162 – Phát hành ngày 19/5/1965)

6) Bộ tem “Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 239 – Phát hành ngày 19/5/1970)

7) Bộ tem “Kỷ niệm 81 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 252 – Phát hành ngày 19/5/1971)

8) Bộ tem “Kỷ niệm 82 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 267 – Phát hành ngày 19/5/1972)

9) Bộ tem “Kỷ niệm 85 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 298 – Phát hành ngày 19/5/1975)

10) Bộ tem “Kỷ niệm 88 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 335 – Phát hành ngày 19/5/1978)

11) Bộ tem “Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 363 – Phát hành ngày 19/5/1980)

12) Bộ tem “Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 469 – Phát hành ngày 06/7/1985)

13) Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 591 – Phát hành ngày 11/5/1990)

14) Bộ tem “Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 828 – Phát hành ngày 19/5/2000)

15) Bộ tem “Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” (MS 991 – Phát hành ngày 19/5/2010)

Như vậy là có tổng cộng 15 bộ tem được phát hành nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác.


Câu 3: Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã có bao nhiêu lần phát hành tem để kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đó là những bộ tem nào?

Các bộ tem Bưu điện Việt Nam phát hành kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam từ trước đến nay bao gồm:

1. Bộ tem: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam

2. Bộ tem: Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1965)

3. Bộ tem: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1970)

4. Bộ tem: Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930-1975)

5. Bộ tem: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-1980)

6. Bộ tem: Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

7. Bộ tem: Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1990)

8. Bộ tem: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2000)

9. Bộ tem: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-2005)

10. Bộ tem: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010)

11. Bộ tem: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)

Như vậy có tổng cộng 11 bộ tem đã được phát hành nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam.


Câu 4: Em hãy cho biết vài nét về nhân vật được thể hiện trên mẫu tem dưới đây.

Nhân vật ở trên tem là đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

Đây là mẫu tem 3017 trong bộ tem 822 “Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” phát hành ngày 02-02-2000. Nhân vật được thể hiện trên mẫu tem là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Phú.

Đôi nét về tổng bí thư Trần Phú

Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh ngày 01-5-1904, quê làng Tùng Ảnh (nay là xã Tùng Ảnh), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông học Trường Quốc học Huế rồi đỗ đầu kỳ thi Thành chung năm 1922, sau đó dạy học ở Trường Tiểu học Cao Xuân Dục (Vinh). Sớm giác ngộ cách mạng, ông tham gia Hội Phục Việt tại Vinh năm 1925, sau Hội đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng. Năm 1926, ông sang Quảng Châu (Trung Quốc) bàn việc hợp nhất với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sau đó được cử sang học trường Đại học Phương Đông ở Moscow (1927), làm Bí thư nhóm học viên cộng sản Việt Nam học ở đây, tham dự Đại hội VI Quốc tế Cộng sản (1928). Ngày 11-10-1929, Tòa án Nam Triều – Nghệ An xử án vắng mặt một số chiến sĩ cộng sản, trong đó có Trần Phú.

Tháng 4-1930, ông về nước và được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam và được giao dự thảo bản “Luận cương chính trị”. Tháng 10-1930, ông chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua bản “Luận cương chính trị” và bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng Bí thư. Tháng 3-1931, ông chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Sài Gòn bàn việc chấn chỉnh Đảng sau đợt khủng bố của thực dân Pháp.

Ngày 18-4-1931, ông bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn. Bị tra tấn dã man, song ông không chịu khuất phục và mất tại Nhà thương Chợ Quán vào ngày 06-9-1931 với lời nhắn nhủ các đồng chí của mình “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Sự hy sinh của Trần Phú đã để lại cho những lớp Đảng viên sau này một tấm gương sáng chói về khí tiết của người Cộng sản.

Trần Phú là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Để ghi nhận công lao của Trần Phú, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 5 mẫu tem về ông:


Câu 5: Em hãy cho biết bộ tem dưới đây được phát hành thời gian nào và nhân dịp sự kiện gì?

Đáp án: Đây là bộ tem Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng (1930 – 1990) được phát hành ngày 03-02-1990 nhân Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Câu 6: Em hãy kể một câu chuyện của em hoặc bạn bè về việc làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Bài viết không quá 1000 từ.

Có một lần tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trực nhật của mình, ấy vậy mà tôi không những không bị phê bình mà còn được biểu dương nữa. Chắc hẳn các bạn rất tò mò “tại sao lại thế?”, phải không nào? Tôi sẽ kể các bạn nghe.

Hôm ấy, thứ năm, trời mưa dầm dề. Tôi thấy thật xui xẻo vì đúng hôm tôi phải đến sớm trực nhật. Tôi mặc áo mưa, xắn quần đến đầu gối, chần thấp chân cao bước trên con đường nhão nhoét đầy bùn đất, ổ voi ổ gà sũng nước. Chợt tôi nhìn thấy từ xa một bà cụ gầy yếu xiêu vẹo chống chiếc gậy dò dẫm từng; bước một, người như muốn đổ. Tôi vội đi lại chỗ cụ, lễ phép hỏi:

– Thưa bà, bà có việc gì mà lại đi giữa trời mưa thế này ạ?

Bà cụ nhìn tôi, móm mém cười:

– À, đứa con gái của bà ở làng bên bị ốm. Bà lo quá nên sang xem sao.

Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt

Tôi ái ngại nhìn con đường phía trước. Từ đây sang làng bên dễ đến hai cây số, liệu bà cụ có thể sang tới nơi? Ngần ngại một lúc, tôi nói với bà:

– Bà ơi, đường từ đây sang làng bên xa lắm. Hay bây giờ, bà vịn vào tay cháu, cháu đưa bà sang làng bên nhé!

Bà cụ mừng rỡ:

– Bà cũng đang lo, đường trơn quá, lỡ ngã thì khổ lắm. May quá, có cháu giúp bà rồi.

Thế là hai bà cháu tôi, bà vịn cháu, cháu đỡ bà cùng “dắt” nhau đi. Trời sáng dần, một số anh chị học sinh cũng đang trên đường tới trường. Có anh chị còn vô lễ, lấn đường của bà cháu tôi.

Trời mỗi lúc một mưa to, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Thấy bà cụ co ro, răng đập vào nhau lập bập, tôi biết là bà đang lạnh. Bà lẩm bẩm: “Thời tiết thế này chỉ tội con người thôi”. Tôi vội dừng lại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bà cụ. Bà tấm tắc khen:

– Cháu thật ngoan ngoãn, hiếu hạnh.

Dần dần, hai bà cháu cũng tới được làng bên. Bà cảm ơn tôi mãi. Đợi bà vào làng rồi, mặc trời mưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới lớp. Muộn gần nửa tiếng. May quá, bạn Hà cùng bàn đã trực nhật giúp tôi, Cô giáo phê bình:

– Hôm nay bạn Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình lại còn đi học muộn.

Tôi liền đứng dậy, xin phép cô kể lại nguyên nhân đi học muộn để cô và các bạn nghe. Cô giáo và cả lớp hiểu ra mọi chuyện cô không phê bình tôi nữa mà còn biểu dương:

– Bạn Dương tuy đi học muộn nhưng đã làm được một việc tốt, thật đáng khen. Cô sẽ đề nghị nhà trường khen thưởng. Thôi, chúng ta tiếp tục bài học.

Tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt.

Đáp án Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính 2021

Nghe đọc Hướng dẫn làm bài Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính 2021


Câu 1: Em hãy cho biết, năm 2021 cả nước kỷ niệm bao nhiêu năm bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969.

Như vậy năm 2021 cả nước ta sẽ kỷ niệm 50 năm bản di chúc của Bác Hồ.


Câu 2: Em hãy sưu tập 01 bộ tem hoặc mẫu tem về Bác Hồ đã được phát hành gần nhất với thời điểm bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố.

Bài dự thi tìm hiểu tem bưu chính 2021Ngày 19-05-1960, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 3 mẫu và 2 bloc. Đây là bộ tem có nhiều khác biệt so với các bộ tem những năm trước, do họa sĩ Nguyễn Thế Vinh thực hiện. Hình ảnh Bác trong bộ đồ ka-ki quen thuộc tươi cười, ôm các cháu thiếu nhi đang dâng lên những đóa hoa sen hồng thơm ngát. Đặc biệt, bloc tem mang hình chân dung Hồ Chủ Tịch trong bộ tem này còn in chữ ký của Người bên dưới.
Bài thi Tìm hiểu tem bưu chính 2021

Ngày 19-05-1965, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 2 mẫu do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế.

Đáp tìm hiểu tem bưu chính 2021Ngày 19-05-1970, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 3 mẫu và 2 bloc cũng do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế. Đây là bộ tem phát hành khi Bác đã đi xa trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc. Bộ tem mang hình chân dung Bác qua các thời kỳ, trong đó có hình ảnh Bác đang đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội ngày 02-09-1945. Trên 2 bloc tem của bộ tem này đều có chữ ký của Bác.

Tem bưu chính 2021Chỉ một năm sau đó, ngày 19-05-1971, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 81 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 4 mẫu và 1 bloc do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế, mang hình huy hiệu “Hồ Chủ Tịch” với chân dung Bác nhìn nghiêng, phía dưới đề bốn chữ “Người tốt, việc tốt”.

Câu hỏi thi tem bưu chính 2021Vào năm kế tiếp, ngày 19-05-1972, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 82 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch” gồm 2 mẫu như nén nhang thơm thành kính thắp lên để tưởng nhớ đến công ơn trời biển của Người. Lần phát hành này, ngành Bưu chính Việt Nam đã thay đổi tư duy về nội dung theo hướng trở về cội nguồn của một danh nhân. Hình ảnh làng Sen, Kim Liên, Nghệ An, nơi Bác được sinh ra và lớn lên và ngôi nhà sàn bình dị trong vườn Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, nơi Bác sống và làm việc lúc sinh thời đã được họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thể hiện thành công trên bộ tem này.


Câu 3: Hãy chọn một bộ tem hoặc mẫu tem về Bác Hồ mà em yêu thích nhất để giới thiệu với bạn bè.

Sưu tập tem bưu chính 2021

Ngày 19-05-1985, Bưu chính Việt Nam tiếp tục phát hành tem mừng sinh nhật Bác bằng bộ tem “Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 4 mẫu và 1 bloc được in ở Cuba do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế thể hiện các hình ảnh: “Hồ Chủ Tịch quan sát trận địa (Đông Khê 1950)”, “Bác Hồ đọc sách”, “Chân dung Hồ Chủ Tịch” và “Bác Hồ làm việc ở vườn Phủ Chủ tịch”. Bloc tem của bộ tem mang hình chân dung Bác và 1 đóa sen hồng tượng trưng cho những phẩm giá cao đẹp của Người và gợi nhớ về làng Sen quê Bác.

Cuộc thi tem bưu chính 2021Năm năn sau, ngày 19-05-2000, Bưu chính Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 1 mẫu do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế thể hiện chân dung Hồ Chủ Tịch và ngôi nhà thân thương ở làng Sen – quê nội và nơi ở của Người lúc nhỏ.

Cuộc thi tìm hiểu tem bưu chính 2021Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” (19-05-1890 – 19-05-1990) là bộ tem mang ý nghĩa trọng đại nhất, vì chính năm này, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”. Bưu chính nước ta phát hành bộ tem đặc biệt này vào ngày 11-05-1990, sớm hơn ngày sinh của Bác 8 ngày. Bộ tem này do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế, đoạt giải cao nhất trong cuộc thi vẽ tem do Tổng cục Bưu điện Việt Nam tổ chức. Bộ tem gồm 5 mẫu: “Đường cách mạng – nhà yêu nước – nhà thơ”, “Hồ Chí Minh – Người dẫn dắt mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam”, “Miền Nam đang ở trong trái tim tôi”, “Đoàn kết là sức mạnh”, “Vì lợi ích trăm năm trồng người” và 1 bloc “Việt Nam – Hồ Chí Minh, lãnh tụ – nhà thơ” được trình bày rất đẹp và trang trọng, có chữ ký của Bác Hồ và biểu trưng UNESCO.

Tìm hiểu tem bưu chính 2021Năm 2010 là dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bác Hồ và kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam” (1990 – 2010), ngày 16-05, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phát hành đặc biệt tại Nghệ An bộ tem “Kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 1 mẫu do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế với hình ảnh trung tâm là chân dung Bác Hồ với nét mặt đôn hậu, bao dung; vầng hào quang tỏa ánh hồng rực rỡ tượng trưng cho tư tưởng của Người, là kim chỉ nam soi đường chỉ lối cho Cách mạng Việt Nam. Bên dưới chân dung Bác là hình ảnh đầm sen, loài hoa tượng trưng cho những giá trị đạo đức cao đẹp của Người, thuần khiết, thánh thiện và tươi sáng.

Cuộc thi tìm hiểu tem bưu chính 2021Bộ tem “Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” được phát hành ngày 19-05-1970 gồm 4 mẫu do họa sĩ Trần Huy Khánh thiết kế với hình ảnh Bác Hồ đang tưới cây vú sữa do đồng bào miền Nam gửi tặng.


Câu 4: Em hãy kể lại một kỷ niệm sâu sắc hoặc một tấm gương tiêu biểu mà em biết trong việc làm theo 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng.

Bài viết mang tính chất tham khảo

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, nhiều tấm gương thiếu nhi nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu làm theo lời Bác dạy, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, nổi bật là em Lò Yến Nhi – học sinh lớp 5A2 (Trường Tiểu học số 1, thành phố Lai Châu).

Hoàn cảnh gia đình em Nhi rất khó khăn, từ nhỏ em đã phải sống xa bố, một mình mẹ tần tảo nuôi 2 chị em Nhi khôn lớn. Ý thức được hoàn cảnh của mình Nhi không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhi tâm sự: “Là đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, em nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo lời bác bằng những việc làm, hành động cụ thể. Vì vậy ở lớp em luôn chú ý nghe giảng, tìm hiểu kiến thức được học. Chỗ nào chưa hiểu em hỏi thầy, cô và bạn bè”.

Không chỉ học tốt những bài trên lớp, chuẩn bị bài và làm bài đầy đủ, Nhi còn tự đọc sách trau dồi thêm kiến thức. Nhi cho biết: Nhờ đọc sách, em tìm thấy những điều bổ ích và lý thú để bổ sung, mở mang kiến thức cho mình. Bằng sự nỗ lực học tập, làm theo lời Bác, trong suốt 5 năm học em luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt năm học 2015 – 2016, em đạt giải khuyến khích tại kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp thành phố.

Là một chi đội phó của lớp, Nhi luôn gương mẫu, tích cực tham gia vào phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, sẵn sàng giúp đỡ các bạn học yếu hơn. Về nhà, ngoài việc trông em, làm việc nhà giúp đỡ mẹ, em còn dành thời gian xem lại bài, chuẩn bị cho bài mới và tìm tòi các tài liệu nâng cao. Là một ủy viên trong Liên Đội trường, Nhi luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của lớp, của trường, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, tự giác trong mọi hoạt động của Đội, nhắc nhở các bạn cùng nhau tham gia nhiệt tình các hoạt động của nhà trường đề ra như: sinh hoạt đội đầy đủ, đeo khăn quàng thường xuyên, tích cực lao động vệ sinh trường lớp, thu nhặt phế liệu trong phong trào “kế hoạch nhỏ” để gây quỹ đội, quyên góp ủng hộ những bạn học sinh tàn tật, khó khăn… Ngoài ra, em thường xuyên tham gia các nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do nhà trường tổ chức như: thi kể chuyện, văn nghệ với chủ đề về Bác. “Qua các hội thi em càng được tìm hiểu, được nghe, được đọc các câu chuyện về Bác em thấy như được gần Bác hơn và tự nhủ sẽ cố gắng trong học tập để luôn xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ” – Nhi bộc bạch.

Là thành viên của đội văn nghệ Măng non, Nhi luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ do trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. Thường xuyên giúp đỡ các em sao nhi đồng, có ý thức học tập – vui chơi, hiểu biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đồng thời, luôn có ý thức giữ gìn di sản, di tích lịch sử ở địa phương, tự hào về dân tộc, về cha ông. Tham gia tích cực các phong trào như: chữ thập đỏ; khuyến học; an toàn giao thông; thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Ở nơi cư trú (tổ 2, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu), em thường xuyên tham gia các hoạt động do tổ dân phố tổ chức như: dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, nhiệt tình trong các chương trình văn nghệ tại đêm trung thu, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với các anh chị đoàn viên tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được, Nhi xứng đáng là tấm gương điển hình làm theo lời Bác, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Được biết, vào cuối tháng 8 này, Nhi vinh dự đại diện cho thế hệ thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia chương trình gặp mặt, giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do tỉnh tổ chức.

Tấm gương tiêu biểu trong việc học và làm theo lời Bác

Bùi Thị Thúy Chiều tâm sự: “Là đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, em nhận thức sâu sắc rằng Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ là quá trình lâu dài, bền bỉ. Với mỗi đội viên thiếu niên cần bắt đầu ngay từ hôm nay bằng những việc làm, hành động cụ thể. Trước hết là phát huy cao độ lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc gắn với bản sắc văn hóa độc đáo, biết giữ gìn và phát huy truyền thống lâu đời”. Nhiều năm qua, noi gương sáng của Người, Bùi Thị Thúy Chiều không những phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, trở thành con ngoan, trò giỏi, được thầy, cô giáo và bạn bè yêu mến.

Với hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, mẹ mắc bệnh tim, đau ốm luôn, Chiều vừa phụ giúp bố mẹ quán xuyến việc nhà, chăm sóc em, vừa nỗ lực học tập thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đội viên. Học ở Bác lòng ham học, sự tự tin, quyết tâm theo đuổi mục tiêu, phấn đấu và cống hiến cho Tổ quốc, em đã tranh thủ học ở mọi lúc, mọi nơi, kể cả lúc chăn trâu, cắt cỏ. Không chỉ học tốt những bài học trên lớp, chuẩn bị bài và làm bài đầy đủ, em còn tích cực học tập, trau dồi thêm kiến thức ở thầy, ở bạn và những người xung quanh. Bạn bè của Chiều không ngớt lời khen ngợi về em – cô học trò nhỏ chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ, thầy, cô giáo là tấm gương cho đội viên trong lớp, trong trường học tập.

Học ở Bác đức tính tự học quý báu, bản thân Chiều còn xây dựng tinh thần tự học, tự đọc sách. Em cho biết: nhờ đọc sách, em tìm thấy những điều bổ ích và lý thú, được nhiều điều bổ sung, mở mang kiến thức cho mình. Bằng nỗ lực học tập, làm theo lời Bác, trong suốt 9 năm học từ lớp 1 – lớp 9, Bùi Thị Thúy Chiều luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt là năm học 2011 – 2012, em là một trong những thí sinh xuất sắc đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, được chọn thi giải tỉnh và ở kỳ thi này, em đạt giải khuyến khích, góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục huyện trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Không chỉ vậy, Chiều còn phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt trong hoạt động Đội, phong trào xây dựng đội thiếu niên của trường THCS xã Đông Phong. Suốt từ năm lớp 6 – lớp 9, em được bầu làm liên đội trưởng. Cả 4 năm đó, em đều được Hội Đồng đội huyện Cao Phong công nhận Liên đội trưởng xuất sắc. Em xứng đáng là điển hình noi theo tấm gương của Bác Hồ, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, bạn bè, niềm hy vọng tương lai của đất nước.

Mời các bạn tham khảo thêm: Tấm gương tiêu biểu trong việc học và làm theo lời Bác


Câu 5: Em hãy vẽ (sáng tác) một mẫu tem hoàn chỉnh có kích thước (170mm x 120mm) với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”

———————————————————————

BÀI DỰ THI CUỘC THI SƯU TẬP VÀ TÌM HIỂU TEM BƯU CHÍNH NĂM 2021

Chủ đề “Bảo vệ động vật quý, hiếm qua tem Bưu chính”

– Họ và tên:

– Ngày tháng năm sinh:

– Học sinh lớp:

– Trường:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

Câu 1: Em hãy cho biết tới nay, Bưu Điện Việt Nam đã bao nhiêu lần phát hành tem về các vườn quốc gia của Việt Nam?

Gợi ý trả lời:

 • Năm 1981: Thú Vườn quốc gia Cúc Phương
 • Năm 2003: Động vật Vườn Quốc gia Ba Vì
 • Năm 2006: Phong Nha – Kẻ Bàng
 • Năm 2006: Động vật Vườn quốc gia Bến En
 • Năm 2011: Động vật Vườn Quốc gia Ba Bể
 • Năm 2013: Chim vườn quốc gia Xuân Thủy

Câu 2: Sao La là một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới và là loài đặc hữu của núi rừng Trường sơn. Nhưng loài thú này đang phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng cao trong tự nhiên. Để góp phần tuyên truyền cho công tác bảo vệ Sao La, Bưu điện Việt nam đã phát hành 1 bộ tem. Em biết gì về bộ tem đó?

Gợi ý trả lời:

 • Mã số bộ: 827
 • Mã số mẫu: 3041, 3042, 3043, 3044
 • Ngày phát hành: 18/05/2000
 • Mẫu tem/bộ: 5
 • Khuôn khổ: 37×27
 • Số răng: 13
 • Số tem in trên tờ: 30
 • Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi
 • In ấn: Ốp-xét nhiều màu, tại Xí nghiệp In tem Bưu điện

Câu 3: Các mẫu tem sau giới thiệu một số loài động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ, trong đó có 1 loài là đặc hữu của Việt Nam. Em hãy cho biết đó là con tem nào?

Câu hỏi cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2021

Gợi ý trả lời: Tem C – Voọc Cát Bà

Câu 4: Theo em, chúng ta cần có những biện pháp gì để bảo vệ các loài động vật quý, hiếm?

Gợi ý trả lời:

Việt Nam được thế giới công nhận là một trong những quốc gia trên thế giới có tính đa dạng sinh học cao, trong đó có hệ động vật hoang dã.

Tuy nhiên, tình trạng các loài nguy cấp, quý hiếm hiện đang rất đáng báo động. Nhiều loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao, đặc biệt có nhiều loài đặc hữu ở Việt Nam như voọc mũi hếch phân bố ở rừng núi Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Thái Nguyên; voọc đầu vàng duy nhất chỉ có ở vùng núi đá Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng); voọc Mông trắng phân bố ở Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn ngập nước Vân Long (Ninh Bình); voọc Hà Tĩnh có ở Hà Tĩnh, Quảng Bình; sóc đen Côn Đảo có ở đảo Côn Sơn-Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu)…

Để thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong đó có các loài thực, động vật hoang dã ở Việt Nam, tôi xin đề xuất một số giải pháp bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm như sau:

– Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần chú trọng tổ chức hệ thống theo chiều sâu hơn là chiều rộng, có nghĩa là phải bảo vệ được các sinh cảnh sống của các loài động vật hoang dã.

– Địa phương có loài động vật nguy cấp, quý hiếm phân bố cần xây dựng nhiều hành lang xanh, hành lang bảo vệ, phát triển các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng, đồng thời khuyến khích áp dụng những công nghệ sinh học phù hợp, tổ chức xây dựng trang trại, hộ gia đình nhận nuôi các loài động vật hoang dã, quý hiếm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội dựa trên phương châm cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

– Các cơ quan chức năng cần có quy chế, chế tài cụ thể nhằm đảm bảo các điều kiện để tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào bảo vệ động vật hoang dã. Đối với các vùng, khu vực, nhà quản lý, hoạch định chính sách các cấp cần xây dựng và triển khai thường xuyên các chương trình nâng cao nhận thức cho toàn xã hội với các hình thức, nội dung phù hợp cho từng đối tượng và đặc điểm tình hình của địa phương.

– Đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước như cảnh sát môi trường, cảnh sát biển, kiểm lâm, hải quan và cán bộ các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, lâm trường cần cập nhật thông tin và nâng cao năng lực và kỹ năng bảo vệ động vật hoang dã.

Câu 5: Em hãy lựa chọn các mẫu tem và kèm theo thuyết minh để giới thiệu về hoạt động bảo vệ động vật quý, hiếm hoặc vẽ một mẫu tem về loài động vật quý, hiếm cần được bảo vệ. (Câu này các em chọn 1 trong 2 cách để làm. Nếu chọn vẽ tem có thể tham khảo hình ảnh mô phỏng bố cục để vẽ).

BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ, HIẾM

 

 

 

 

 

 

 

BƯU CHÍNH

3000 đ VIỆT NAM

Gợi ý trả lời: TÊ GIÁC

Có thể thấy, động vật hoang dã là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường sống trong lành cho con người. Vì vậy, tất cả chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, tạo môi trường sống cho các loài động vật này được bảo tồn và phát triển. Và tê giác là một trong những động vật cần được bảo vệ nhất hiện nay.

Mặc dù Việt Nam đã mất đi cá thể tê giác Java cuối cùng năm 2010, nhưng Việt Nam vẫn còn cơ hội để thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ các loài tê giác trên thế giới bằng cách thúc đẩy quá trình thực thi pháp luật, đấu tranh với nạn buôn bán trái phép sừng tê giác và xoá bỏ những quan niệm sai lầm về việc sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam.

Chấm dứt nạn thảm sát tê giác để lấy sừng đòi hỏi một cách tiếp cận với hai hướng. Một mặt, cần tăng cường các hoạt động thực thi pháp luật đấu tranh với nạn buôn bán, vận chuyển trái phép sừng tê giác từ châu Phi vào thị trường Việt Nam. Mặt khác, cần phải triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng nhằm xoá bỏ các quan niệm sai lầm và những lời đồn thổi vô căn cứ về tác dụng chữa bệnh của sừng tê giác.

Đã quá muộn cho cá thể tê giác cuối cùng của Việt Nam nhưng vẫn còn thời gian để cứu lấy các loài tê giác trên thế giới. Việt Nam cần phải chia sẻ trách nhiệm với thế giới trong việc bảo vệ tê giác bằng cách thúc đẩy quá trình thực thi pháp luật đấu tranh với nạn buôn bán vận chuyển trái phép sừng tê giác và xoá bỏ những suy nghĩ hoang đường về giá trị của sừng tê giác.

Tóm lại, bảo vệ tê giác hiện nay không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội và toàn thể mọi người.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Đáp án cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021 là bài viết tổng hợp cả bộ câu hỏi cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021 cùng với đáp án chi tiết được Mầm Non Ánh Dương tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo cho bài dự thi tem Bưu chính 2021 của mình đạt hiệu quả.

Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021

 • 1. Câu hỏi cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021
 • 2. Đáp án cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021

Thể lệ Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021

1. Câu hỏi cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021

Câu 1: Các mẫu tem sau giới thiệu về một số anh hùng liệt sỹ tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Em hãy cho biết vài nét về cuộc đời và chiến công của các anh hùng liệt sỹ đó. (Mỗi mẫu tem không quá 100 dòng)

Câu hỏi tem bưu chính 2021

Câu 2: Em hãy cho biết những mẫu tem sau đây được phát hành nhân dịp kỷ niệm sự kiện gì? Em hãy sắp xếp các mẫu tem theo trình tự sự kiện và nêu vài nét về sự kiện đó?

Câu hỏi tem bưu chính 2021

Câu 3: Vào các dịp Đại hội Đảng, Bưu Điện Việt Nam đều phát hành tem chào mừng sự kiện trọng đại này. Em hãy sắp xếp các mẫu tem sau theo trình tự kỷ niệm sự kiện.

Câu hỏi tem bưu chính 2021Câu hỏi tem bưu chính 2021

Câu 4: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhiều chiến công oanh liệt trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với tuổi trẻ Việt Nam đã được ghi lại trên tem Bưu chính. Em hãy nêu một vài nét giới thiệu về những chiến công, công trình đó.

Câu hỏi tem bưu chính 2021

Câu 5: Em hãy viết bài cảm nhận về một gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu mà em biết (bài viết không quá 1000 từ).

2. Đáp án cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021

– Họ và tên:

– Ngày tháng năm sinh:

– Học sinh lớp:

– Trường:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

Câu 5:

Xem gợi ý đáp án tại đây: Cảm nhận của em về một gương thanh, thiếu nhi mà em biết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button