Tổng Hợp

Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?

Bạn đang không biết Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?.

 Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?

This post: Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?


Tại Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định 11 thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

2. Dân quân tự vệ cơ động.

3. Dân quân thường trực.

4. Dân quân tự vệ biển.

5. Dân quân tự vệ phòng không.

6. Dân quân tự vệ pháo binh.

7. Dân quân tự vệ trinh sát.

8. Dân quân tự vệ thông tin.

9. Dân quân tự vệ công binh

10. Dân quân tự vệ phòng hóa

11. Dân quân tự vệ y tế.

Xem thêm Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?

 Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?

This post: Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?


Tại Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định 11 thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

2. Dân quân tự vệ cơ động.

3. Dân quân thường trực.

4. Dân quân tự vệ biển.

5. Dân quân tự vệ phòng không.

6. Dân quân tự vệ pháo binh.

7. Dân quân tự vệ trinh sát.

8. Dân quân tự vệ thông tin.

9. Dân quân tự vệ công binh

10. Dân quân tự vệ phòng hóa

11. Dân quân tự vệ y tế.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button